DANH MỤC ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 300

Danh mục đầu tư là một tập hợp các tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu , trái phiếu, tiền mặt, bất động sản, hoặc đầu tư thay thế.

Hiểu về danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là một cửa sổ mở đầu cho cuộc sống tài chính của bạn, cung cấp thông tin chi tiết về cách bạn đã quyết định phân bổ tiền của mình. Đối với nhiều người, danh mục đầu tư là một tập hợp các cổ phiếu, trái phiếutiền mặt . Nhưng rộng hơn, nó có thể bao gồm các tài sản khác, như ngoại tệ, vàng, nghệ thuật, bất động sản hoặc các khoản đầu tư vào các công ty tư nhân. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cách bạn thiết kế danh mục đầu tư của mình, bao gồm mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận và thời gian bạn định sở hữu mỗi tài sản.

Ví dụ:

Giả sử một người muốn đầu tư 1 triệu VNĐ và họ muốn chia nó trên các loại tài sản khác nhau. Đầu tiên, họ có thể mua 250 nghìn VNĐ cổ phiếu A và 150 nghìn VNĐ cổ phiếu B. Tuy nhiên, nếu họ lo lắng về việc phụ thuộc vào hiệu suất của chỉ hai công ty, họ có thể mở rộng lựa chọn của mình. Nhà đầu tư cũng có thể mua 330 nghìn VNĐ trái phiếu đô thị và 270 nghìn VNĐ vào quỹ chỉ số theo dõi để hoàn thiện danh mục đầu tư của họ. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ có 67% danh mục đầu tư của họ vào cổ phiếu (670 nghìn VNĐ) và 33% vào trái phiếu (330 nghìn VNĐ) với tổng số 1 triệu VNĐ. Các chỉ số không được quản lý, không phải chịu phí quản lý, chi phí và chi phí và không thể đầu tư trực tiếp vào.

Danh mục đầu tư là chiếc bánh đầu tư của bạn…

Mỗi tài sản đại diện cho một phần của chiếc bánh, cho dù đó là cổ phiếu, trái phiếu , quỹ tương hỗ , quỹ giao dịch trao đổi (ETF) , tiền mặt hoặc thứ gì đó khác. Các lát cắt tương xứng với toàn bộ chiếc bánh. Ví dụ: nếu 50% danh mục đầu tư của bạn là cổ phiếu, thì phần “cổ phiếu” sẽ đại diện cho một nửa chiếc bánh. Khi giá cổ phiếu tăng và giảm, kích thước của lát cắt đó sẽ lớn lên hoặc thu nhỏ lại tương ứng.