Tuyên bố rủi ro

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch các sản phẩm tài chính, chứng khoán có sử dụng đòn bẩy là những sản phẩm có mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ vốn của bạn. Do đó, nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ và trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan, cân nhắc mức độ kinh nghiệm của mình và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Chúng tôi hoàn toàn không cung cấp lời khuyên đầu tư. Bạn đồng ý sử dụng (các) trang web https://www.mytrade.vn, ứng dụng (app) MyTrade của chúng tôi và tự chịu rủi ro. Tuyên bố rủi ro này nên được đọc cùng với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi và cần lưu ý rằng Tuyên bố rủi ro này không thể chứa đựng tất cả các rủi ro và khía cạnh liên quan đến giao dịch. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng quyết định của mình được đưa ra trên cơ sở kiến thức và có phân tích nhưng tối thiểu bạn nên cân nhắc những điều sau: Thị trường tài chính, chứng khoán có thể biến động mạnh và rất khó dự đoán. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, các dịch vụ tài chính có trong trang web, app này chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng chịu được rủi ro, xấu nhất là có thể mất tất cả số tiền đầu tư, những người hiểu rõ rủi ro và có kinh nghiệm chấp nhận rủi ro liên quan đến việc mua/bán và giao dịch các sản phẩm tài chính. Khoản lỗ tối đa mà bất kỳ nhà giao dịch nào có thể phải chịu là số tiền mà người đó phải trả cho Công ty, bao gồm phí qua đêm (nếu có trong loại tài khoản) đối với tất cả các giao dịch. Việc tính toán mức giá phải trả (hoặc khoản thanh toán sẽ nhận được) cho các sản phẩm tài chính được giao dịch trên MyTrade tại thời điểm mà một sản phẩm tài chính được mua hoặc bán. Giá trị của các sản phẩm tài chính của bạn có thể tăng hoặc giảm dựa trên cung cầu thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể được khuếch đại do việc sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là một biến động thị trường tương đối nhỏ có thể dẫn đến biến động lớn hơn nhiều, theo tỷ lệ với giá trị vị thế của bạn. Rủi ro về phí qua đêm: Phí qua đêm được tính khi một vị thế của sản phẩm tài chính (nếu có) được giữ mở qua đêm. Tùy thuộc vào sự chênh lệch lãi suất các nhà giao dịch có thể được trả hoặc phải trả phí qua đêm. Tùy thuộc vào khối lượng của giao dịch, phí qua đêm có thể thêm một khoản chi phí hoặc lợi nhuận bổ sung đáng kể cho giao dịch. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, Lệnh Cắt Lỗ sẽ được thực hiện theo tỷ lệ an toàn chính xác do điều khoản sử dụng, trong trường hợp đó, số tiền sẽ được tính toán tự động. Trong trường hợp không có thông tin thị trường hoặc trong điều kiện thị trường bất thường khi (các) nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi không chuyển giá cho chúng tôi, lệnh có thể trả về thông báo lỗi và có thể bị hủy. Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của bạn. Một số công cụ tài chính trong một thời gian nhất định có thể có tính thanh khoản thấp và khách hàng không thể mua hoặc bán chúng hoặc dễ dàng có được thông tin về giá cho giá trị của các công cụ tài chính này. Mỗi hợp đồng tài chính được mua bởi một nhà giao dịch thông qua (các) trang web, app của chúng tôi là một Thỏa thuận cá nhân được thực hiện giữa khách hàng ủy quyền cho chúng tôi giao dịch với những nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và không thể chuyển nhượng, thương lượng hoặc chuyển giao cho hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty không cung cấp thị trường giữa các nhà giao dịch với nhau. Trong giao dịch tài chính, thuật ngữ trượt giá đề cập đến sự chênh lệch giữa giá kỳ vọng và giá thực hiện cho một giao dịch cụ thể. Nếu giá thực hiện tốt hơn giá mà khách hàng yêu cầu, điều này được gọi là ‘trượt giá dương’. Ngược lại, nếu giá thực hiện thấp hơn giá mà khách hàng yêu cầu thì điều này được gọi là ‘trượt giá âm’. Xin lưu ý rằng ‘trượt giá’ là một hiện tượng thực tế của thị trường tài chính trong điều kiện* thanh khoản thấp hoặc biến động cao do các thông báo tin tức, sự kiện kinh tế và sự mở cửa thị trường, do đó không thể đảm bảo giao dịch theo tin tức. Cần lưu ý rằng trong điều kiện thị trường bất thường, giá thực hiện giao dịch có thể thay đổi đáng kể so với giá yêu cầu ban đầu. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, trong các trường hợp sau*: a) Trong thời gian mở cửa thị trường, b) Trong khi công bố tin tức, c) Trong những giai đoạn biến động mà giá cả có thể tăng hoặc giảm đáng kể và khác xa với giá công bố, d) Khi có sự biến động giá nhanh chóng, nếu giá tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch đến mức theo các quy tắc của sàn giao dịch có liên quan, giao dịch bị dừng hoặc hạn chế, e) Nếu không đủ thanh khoản để thực hiện khối lượng cụ thể theo giá đã công bố *Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều loại thông tin tài chính được tạo ra trong nội bộ hoặc thu thập được từ các đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu thị trường tài chính, báo giá, tín hiệu giao dịch, tin tức, ý kiến của nhà phân tích và báo cáo nghiên cứu, đồ thị hoặc dữ liệu. Thông tin thị trường được cung cấp trên (các) trang web, app của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Chúng tôi không xác nhận hoặc chấp thuận thông tin thị trường và chúng tôi chỉ cung cấp thông tin đó cho bạn như một dịch vụ để tạo sự thuận tiện cho chính bạn. MyTrade và các nhà cung cấp bên thứ ba không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc trình tự chính xác của thông tin thị trường hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào thông tin thị trường này. Thông tin thị trường có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ, những thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc tình hình kinh tế. MyTrade và các nhà cung cấp bên thứ ba đều không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào có trong bất kỳ thông tin thị trường nào và chúng tôi có thể ngừng cung cấp thông tin thị trường bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng MyTrade và các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc chấm dứt, gián đoạn, chậm trễ hoặc không chính xác của bất kỳ thông tin thị trường nào. Bạn sẽ không được phân phối lại hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối lại thông tin thị trường, cũng như bạn sẽ không cung cấp quyền tiếp cận thông tin thị trường cho bất kỳ ai không được chúng tôi cho phép nhận thông tin thị trường. Theo các hướng dẫn theo quy định, chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc xử lý tiền của khách hàng và chính sách quản lý rủi ro.

  • Bài viết nổi bật