Thị trường chứng khoán ngày 25/4/2023: Thông tin trước giờ mở cửa

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/04/2023. Cụ thể, VN30F2304 (F2304) tăng 0.3%, đạt 1,076 điểm; VN30F2305 (F2305) tăng 0.06%, đạt 1,070.6 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.21%, đạt 1,071.1 điểm; hợp đồng VN30F2309 (F2309) tăng 0.02%, đạt 1,068 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,081.71 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 11/04/2023, hợp đồng VN30F2304 hiện sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Sau đó, chỉ số liên tục giằng co dưới mức tham chiếu trong suốt phiên sáng. Sang tới phiên chiều, hợp đồng tiếp tục chìm trong sắc đỏ nhưng về gần cuối phiên bên mua tham gia mạnh và kéo chỉ số chuyển sang sắc xanh đến kết phiên.

Đồ thị trong phiên của VN30F2304

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2304 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị -5.71 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng ngắn hạn của VN30-Index.

Biến động VN30F2304 và VN30-Index

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt tăng 36.07% và 35.56% so với phiên ngày 10/04/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2304 tăng 35.9% với 222,805 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2305 đạt 984 hợp đồng, tăng 82.56%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 11/04/2023 đạt 659 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 12/04/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 11/04/2023, VN30-Index xuất hiện mẫu hình Hammer và test đường Middle của Bollinger Bands cho thấy lực cầu khá mạnh tại vùng này.

Ngoài ra, chỉ số đang nằm trên hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày cho thấy xu hướng dài hạn có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought) nên nguy cơ rung lắc ngắn hạn vẫn còn.

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 12/04/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên, hiện tại không có hợp đồng có định giá hấp dẫn nào trên thị trường.

  • Bài viết nổi bật