Chi phí cố định là gì? Phân loại chi phí cố định

Chi phí biến đổi là khái niệm không còn xa lạ trong doanh nghiệp. Việc nhận diện đúng về chi phí cố định giúp nhà quản trị đưa ra được những quyết định quan trọng trong kinh doanh. Vậy chi phí cố định là gì? nó có ý nghĩa như thế nào và yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cố định. Cùng Mytrade tìm hiểu lời giải đáp ngay sau đây nhé.

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định (Fixed cost – FC) còn gọi là biến phí. Đây chính là khoản phí doanh nghiệp cần phải thanh toán định kỳ, nó sẽ không thay đổi theo từng đợt mà sẽ gần như giữ nguyên giá trị ở trong một khoảng thời gian xác định. 

Các thành phần cấu tạo nên chi phí cố định

Chi phí cố định là khoản tiền sẽ được doanh nghiệp chi ra cho những vấn đề như:

+ Tiền lương cho nhân công

+ Tiền chi phí để thuê mặt bằng, thuê nhà

+ Tiền nước, tiền điện

+ Tiền bảo hiểm

+ Tiền chi để mua những loại vật tư được đầu tư cho quá trình sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp

Đặc trưng của chi phí cố định

Đặc trưng của chi phí này sẽ được thể hiện ở trong nội dung sau:

  • Chi phí cố định sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mức độ hoạt động nào. Hiểu đơn giản hơn thì khoản chi phí cố định sẽ được giữ nguyên dù cho các hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phát triển hay đang đối mặt với nhiều vấn đề bất lợi. 
  • Ban đầu, khi doanh nghiệp mới thành lập thì cần phải chi một khoản tiền để đầu tư vào máy móc, thiết bị. Như vậy thì khoản chi phí này sẽ được chia ra ở trong một khoảng thời gian nhất định để giúp doanh nghiệp vận hành sản xuất và có lợi nhuận bù lại khoản chi phí đã bỏ ra đó. 

>> Tham khảo thêm: Chi phí biến đổi là gì? Đặc điểm và phân loại chi phí biến đổi

Ý nghĩa của chi phí cố định

Chi phí cố định là gì? Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là một khoản chi phí mà doanh nghiệp bắt buộc cần phải bỏ ra, họ hoàn toàn sẽ không thể thực hiện những biện pháp để tránh chi trả. Khoản chi phí cố định này có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Có thể thấy thì chi phí cố định có xuất phát từ các khoản như: tiền thuê nhân lực, tiền lương, tiền mua máy móc, thiết bị,… Như vậy, khi mà chi phí cố định thay đổi thì những khoản được chia ra nêu trên cũng sẽ bị thay đổi. Điều này hình thành nên áp lực về doanh số cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

  • Trong trường hợp mà số tiền mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra để chi trả cho phần chi phí cố định cao nhưng phần sản lượng tạo ra thấp. Điều này sẽ buộc doanh nghiệp phải tiến hành tăng giá hay giữ nguyên giá, giảm tiền lời. Điều này sẽ gây ra bất lợi cho doanh nghiệp và đến khi mà chi phí cố định quá cao, vượt hẳn phần tỷ suất lợi nhuận thì doanh nghiệp đó có thể lỗ mất hết tiền. 
  • Doanh số và sản lượng chính là hai yếu tố cực kỳ quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải nghiên cứu. Họ thường muốn đưa ra một kế hoạch sản xuất và kinh doanh với sản lượng cao mang về doanh số cao. Để đạt được điều này thì ban quản trị cần phải xem xét và đưa ra được kế hoạch thích hợp. 

Công thức tính chi phí cố định

Chi phí cố định có thể sẽ được tính toán dựa trên một hay hai công thức dưới đây:

Chi phí cố định = chi phí hoạt động cao nhất - (Chi phí biến đổi trên một đơn vị * Đơn vị hoạt động cao nhất)

Chi phí cố định = Chi phí hoạt động thấp nhất - (Chi phí biến đổi trên một đơn vị * Đơn vị hoạt động thấp nhất)

Phân loại chi phí cố định 

Phân loại chi phí cố định  Phân loại chi phí cố định

Dựa vào đặc điểm thì có thể phân loại chi phí cố định thành nhiều nhóm khác nhau. Chẳng hạn như việc phân loại dựa trên cách thức quản lý hay cách thức phân bổ.

Phân loại chi phí cố định dựa theo cách thức quản lý

Với cách phân loại theo cách thức quản lý thì chúng ta có thể phân được chia chi phí cố định thành hai nhóm là: Chi phí cố định bắt buộc và chi phí cố định không bắt buộc.

  • Chi phí cố định bắt buộc: chính là khoản chi phí bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải chi trả để có thể thực hiện được những hoạt động sản xuất kinh doanh. Những khoản chi phí này sẽ không thể thay thế hoặc trì hoãn bằng cách này hay cách khác. Những khoản chi phí cố định bắt buộc thông thường là những khoản có liên quan đến cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và tổ chức cơ bản.
  • Chi phí cố định không bắt buộc chính là những khoản chi phí bắt đầu phát sinh ở trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Các khoản chi phí này sẽ được tạo nên dựa vào các quyết định của những cấp quản lý tại một thời điểm nhất định. Những khoản chi phí cố định không bắt buộc này thì thường được xem là khoản đầu tư trong các chiến dịch. Một số loại chi phí cố định thường gặp như: Bổ sung nhân sự, Chi phí nghiên cứu và phát triển, Marketing, …

Phân loại chi phí cố định dựa theo cách thức phân bổ

Phân loại theo cách thức phân bổ hay được gọi là phân loại theo thời gian. Những loại chi phí cố định theo cách thức phân bổ sẽ bao gồm: chi phí có khả năng phân bổ và chi phí định kỳ. 

  • Chi phí cố định theo định kỳ chính là khoản chi phí cố định đã được tính toán trước và cũng có sự lặp đi lặp lại ở trong một mốc thời gian nhất định. Các khoản chi phí cố định định kỳ sẽ là những khoản tiền bắt buộc doanh nghiệp cần phải giải ngân. Chủ yếu bao gồm các khoản chi phí như tiền lương, tiền nhà, bảo hiểm, điện nước, mạng internet,…
  • Chi phí cố định có thể phân bổ: thông thường đây chính là những khoản chi phí đầu tư một lần. Những khoản chi phí này được phân chia cùng một tỷ lệ nhất định dựa theo mốc thời gian nhất định. Chi phí này có thể sẽ được thay đổi dựa theo từng mốc thời gian và phụ thuộc nhiều vào quy ước ở trong quá trình tính. Chi phí cố định này sẽ chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian phân bổ hoặc còn gọi là phần chi phí khấu hao.

Chi phí cố định cấp bậc

Chi phí cố định cấp bậc chính là một trường hợp đặc biệt ở trong quá trình sản xuất kinh doanh của chi phí cố định. Đây là một loại chi phí được dự tính khi có sự xuất hiện thay đổi về mức độ hoạt động giới hạn. Điều này có nghĩa rằng chúng sẽ có thể thay đổi khi bị tác động từ bên ngoài hoặc một yêu cầu đặc biệt sẽ đến từ bên trong.

Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phần chi phí cấp bậc: một doanh nghiệp khi mà có bất kỳ sự thay đổi bởi sự tác động đến từ bên ngoài thì phần chi phí cố định sẽ tăng lên. Chẳng hạn như phần chi phí điện, nước hay chi phí thuê nhân công tăng,…

Yếu tố bên trong ảnh hưởng đến phần chi phí cấp bậc: Khi mà xuất hiện sự biến đổi về quy mô sản xuất trong doanh nghiệp. Tức là khi doanh nghiệp tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng sẽ yêu cầu có sự thay đổi để đáp ứng được tốt nhất nhu cầu phát sinh đó, làm cho phí cố định tăng lên.

>> Tham khảo thêm: Lợi nhuận trước thuế là gì? Cách tính lợi nhuận trước thuế

Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cố định

Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cố định Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cố định

Mỗi loại chi phí đều sẽ có những đặc trưng riêng và có những yếu tố ảnh hưởng. Chi phí cố định dù rất ít khi phụ thuộc với các loại yếu tố, chi phí khác nhưng vẫn sẽ có một số yếu tố gây ảnh hưởng đến loại chi phí này. Cụ thể:

Yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp cũng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến những loại chi phí cố định. Bởi lẽ, có một số loại chi phí như chi phí điện nước, chi phí thuê nhân công, chi phí về Internet bị nâng lên thì doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng về phần chi phí cố định bị thay đổi.

Yếu tố công nghệ và kỹ thuật trong doanh nghiệp được thay đổi

Trong xu thế công nghiệp 4.0 đang ngày càng quen thuộc trong cuộc sống của con người thì doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm của mình sẽ phải thường xuyên cải tiến máy móc, thiết bị của công ty mình. Sự tiến bộ về khoa học, kỹ thuật đang ngày càng được thể hiện rõ.

Các doanh nghiệp ngày nay khi muốn bớt đi những khoản chi phí như chi phí nhân công mà vẫn có thể hoạt động sản xuất hiệu quả thì sẽ thường hướng đến việc thay đổi nhân công thành những thiết bị máy móc tiên tiến. Quy trình cải tiến này vừa giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, ngoài ra còn giúp cho doanh nghiệp có được một quy trình chuyên môn hóa sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

Hơn nữa, không chỉ ở trong quá trình chuyển đổi về máy móc đang thay thế dần sức lao động của con người nhằm tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp còn có thể mất đi những khoản chi phí để mua sắm thêm những vật liệu, thiết bị tiên tiến. Doanh nghiệp sẽ cần phải có những nguồn lực tài chính tương đối lớn và phân bổ với chi phí hợp lý.

Yếu tố doanh nghiệp quản lý và phân bổ lao động

Việc quản lý lao động, nhân viên ở trong doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến phần chi phí cố định. Bởi lẽ, doanh nghiệp nếu như biết phân bổ lao động một cách hợp lý thì sẽ giúp cho các công việc được hoạt động và hoàn thành một cách hiệu quả hơn, nâng cao hiệu suất công việc.

Việc phân bổ nguồn nhân lực hợp lý cũng sẽ giúp cho nhân viên có động lực làm việc, thúc đẩy và phát huy được sức mạnh trong tập thể. Doanh nghiệp sẽ có thể giảm bớt được phần chi phí biến đổi và chi phí cố định nhưng vẫn có thể gia tăng được sản xuất.

Yếu tố phân bổ về chi phí mà doanh nghiệp quyết định

Việc phân bổ chi phí là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp quản lý được khoản chi phí của mình, đặc biệt là phần chi phí cố định. Doanh nghiệp cần phải có sự phân bổ hợp lý về chi phí cố định theo những định kỳ để có thể quản lý chặt chẽ hơn, tránh được tình trạng thất thoát và lãng phí những chi phí không đáng có.

So sánh sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định là một loại chi phí không thay đổi dựa theo sự biến đổi về số lượng của đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi chính là chi phí có thể thay đổi được theo số lượng đơn vị sản xuất.

Chi phí cố định có sự liên quan đến thời gian, tức là nó sẽ không thay đổi ở trong một khoảng thời gian. Chi phí biến đổi thì lại có sự quan đến khối lượng, tức là nó sẽ thay đổi nếu như có sự thay đổi về khối lượng.

Chi phí cố định chính là chi phí xác định sẵn, nó sẽ không có phát sinh kể cả khi không có đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi sẽ chỉ phát sinh khi mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất.

Chi phí biến đổi không thay đổi ở trong mỗi đơn vị, còn chi phí cố định thay đổi chi phí ở trong mỗi đơn vị. 

Chi phí cố định sẽ không được tính đến tại thời điểm để định giá hàng tồn kho nhưng đã bao gồm cả chi phí biến đổi.

Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến phần chi phí cố định

Chi phí điện nước là phần chi phí cố định hay biến đổi?

Chi phí điện nước chính là chi phí cố định theo định kỳ mà không phải chi phí biến đổi.

Chi phí khấu hao là phần chi phí biến đổi hay cố định?

Chi phí khấu hao là phần chi phí cố định có thể phân bổ được phân chia theo một tỷ lệ nhất định dựa theo các mốc thời gian nhất định.

Kết luận

Chi phí cố định là yếu tố không thể thiếu ở trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần phải có sự cân nhắc để phần chi phí cố định phù hợp trong khả năng sản xuất và kinh doanh của mình, đồng thời không để cho tình trạng chi phí này vượt quá khả năng và làm mất đi phần lợi nhuận cần có. Hy vọng qua những chia sẻ của Mytrade, bạn đã nắm được chi phí cố định là gì và những vấn đề xoay quanh nó. Từ đó xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hiệu quả. 

Nếu bạn cần tư vấn thêm về chi phí cố định hoặc muốn hỗ trợ thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán thì hãy liên hệ ngay với Mytrade qua HOTLINE 1900966935 – 0983.668.883 để được giải đáp một cách nhanh nhất.

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín hiện nay

Nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán Mytrade luôn luôn đồng hành cùng với Quý nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch trên thị trường nhằm phòng tránh các rủi ro và mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Tải app MyTrade ngay hôm nay để có thể trải nghiệm được nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại:

– Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mytrade-đầu-tư-cho-mọi-người/id1610468053

– Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ftv.mytrade

 

  • Bài viết nổi bật