Cổ phiếu thưởng là gì? Ý nghĩa việc phát hành cổ phiếu thưởng

Bạn đã biết cổ phiếu thưởng là gì chưa? Đây là một dạng cổ phiếu phổ biến được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được cách sử dụng nó sao cho phù hợp, đúng thời điểm để có được một giao dịch thuận mang lại nhiều lợi nhuận. Cũng chính vì lý do đó mà bài viết này Mytrade sẽ mang đến cho các bạn đầy đủ những thông tin cần thiết về cổ phiếu thưởng. 

Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng chính là doanh nghiệp dùng cổ phiếu để trả cho các cổ đông, những người đã đóng góp nhiều cho doanh nghiệp thay vì trả bằng tiền mặt.

Cổ phiếu thưởng có thể sẽ được trích từ nguồn vốn thặng dư (số tiền chênh lệch giữa mệnh giá và giá bán khi phát hành cổ phiếu), và phần  lợi nhuận được tích lũy lại từ nhiều năm, giúp cho công ty cổ phần hóa thành nguồn vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu tăng lên cũng đồng nghĩa với việc vốn điều lệ tăng lên nhưng giá trị của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên bởi nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại tương ứng sẽ giảm đi.

Đặc điểm của cổ phiếu thưởng

Quyền yêu cầu về thu nhập

Cổ đông sở hữu cổ phiếu thưởng sẽ có quyền yêu cầu về mức thu nhập sau thuế sau khi quyền yêu cầu của trái chủ và cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi đã được thoả mãn. Thu nhập của cổ đông có thể bao gồm cả phần cổ tức trả trực tiếp hàng năm và phần lợi nhuận giữ lại nhằm tái đầu tư của doanh nghiệp. Việc tái đầu tư làm tăng giá trị của doanh nghiệp, tăng khả năng thu nhập của doanh nghiệp cũng như cổ tức trong tương lai. Hành động này sẽ làm gia tăng giá trị của cổ phiếu.

Quyền yêu cầu về thu nhập sẽ có cả lợi thế và bất lợi đối với các cổ đông. Lợi thế ở đây chính là tiềm năng lợi nhuận tiềm không bị giới hạn. Tuy nhiên thì quyền lợi của phần lớn chứng khoán ưu đãi (bao gồm trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi) phải được thỏa mãn và phần còn lại mới được chia cho các cổ phiếu thường dưới dạng cổ tức hoặc lợi nhuận tích luỹ. Vì thế điều bất lợi chính là nếu như phần thu nhập của trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi vượt quá với thu nhập của doanh nghiệp thì cổ đông sở hữu cổ phiếu thường sẽ không nhận được gì.

Quyền yêu cầu về tài sản

Người sở hữu cổ phiếu thường sẽ có quyền yêu cầu về tài sản còn lại khi doanh nghiệp phá sản, giải thể. Cổ đông sở hữu cổ phiếu thường chỉ được nhận tài sản sau khi trái chủ và cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi đã nhận đầy đủ tài sản của họ. Đặc biệt, trong trường hợp doanh nghiệp phá sản thì quyền yêu cầu về tài sản của cổ đông sở hữu cổ phiếu thường sẽ không được thoả mãn. Đặc tính này đã làm tăng rủi ro của loại cổ phiếu thường.

Quyền bầu cử

Nhìn chung thì chỉ có cổ đông sở hữu cổ phiếu thường mới có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội cổ đông. Cổ phiếu thường không chỉ có quyền tham gia bầu cử hội đồng quản trị mà còn có quyền chấp thuận hay phản đối mọi sự thay đổi trong doanh nghiệp như phát hành cổ phiếu mới hay sáp nhập, giải thể…

Quyền mua trước

Quyền mua trước cho phép các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường duy trì tỷ lệ cân đối về sở hữu doanh nghiệp. Quyền mua trước cổ phiếu nhằm mục đích bảo vệ quyền kiểm soát và giá trị tài sản của chủ sở hữu không bị thay đổi khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu.

Nghĩa vụ giới hạn: mặc dù các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường là chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp nhưng trách nhiệm của họ trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản chỉ giới hạn ở khối lượng đầu tư của họ. Lợi ích của đặc điểm này chính là làm giảm tối đa các rủi ro cho nhà đầu tư.

Các quyền lợi khác

Một số quyền lợi khác của những cổ đông sở hữu cổ phiếu thường như: quyền được tự do chuyển nhượng cổ phiếu (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt theo luật định), quyền được nhận các thông tin từ tổ chức phát hành, quyền được bảo vệ giá của cổ phiếu.

>> Tham khảo: Cổ phiếu ưu đãi là gì? So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Ý nghĩa của việc phát hành cổ phiếu thưởng

 Ý nghĩa của việc phát hành cổ phiếu thưởng

Ý nghĩa của việc phát hành cổ phiếu thưởng

Các công ty cổ phần lựa chọn hình thức chia thưởng bằng cổ phiếu với nhiều lý do khác nhau. Có công ty muốn hỗ trợ các cổ đông không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và đây được xem là hoạt động có lợi cho đôi bên.

Về bản chất thì việc phân chia cổ phiếu thưởng sẽ không làm thay đổi về mặt tài chính. Đây chỉ là một sự thay đổi về mặt báo cáo kế toán lợi nhuận chưa được phân phối sang những chủ sở hữu. Hãy xem cụ thể hơn ý nghĩa của việc phát hành cổ phiếu thưởng sau đây:

Đối với các nhà đầu tư

Tùy vào mỗi nhóm nhà đầu tư mà họ cũng được hưởng lợi từ việc phát hành cổ phiếu thưởng:

 • Với các nhà phân tích cơ bản hay giá trị thì việc chia tách cổ phiếu này xem như sẽ không có tác dụng.
 • Tuy nhiên đối với nhà phân tích kỹ thuật đầu cơ thì việc tận dụng này sẽ có tác động mạnh mẽ đến tâm lý của các nhà đầu tư trong ngắn hạn. Cụ thể là các cổ phiếu có giá trị cao sẽ giúp nâng cao tính thanh khoản.
 • Những nhà đầu tư có nguồn vốn ít sẽ được tạo cơ hội đầu tư bởi cảm giác cổ phiếu được ưu đãi hơn. 

Nếu như các nhà đầu tư đang sở hữu hay có ý định mua cổ phiếu thì có thể căn cứ vào số cổ tức được trả để tính được lãi suất hiện thời bằng cách lấy khoản này chia ra cho những thị giá cổ phiếu khác. Đây được xem là một trong những tiêu chí giúp cho các nhà đầu tư chọn cổ phiếu tốt hơn.

Đối với công ty cổ phần

Đây là bước đi khôn ngoan của những công ty cổ phần nhằm mục đích tạo điều kiện tối đa cho cổ đông:

 • Những công ty cổ phần chia cổ phiếu thưởng để có thể hỗ trợ cổ đông của mình không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 
 • Đây cũng chính là cách để gia tăng vốn điều lệ, từ đó nâng cao được năng lực tài chính và có cơ hội tiếp cận đến khoản vay lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ai là người được trả cổ phiếu thưởng

Ai là người được nhận cổ phiếu thưởng

Ai là người được trả cổ phiếu thưởng

Không phải ai cũng sẽ được trả bằng cổ phiếu thưởng. Chỉ có những đối tượng sau đây sẽ mới được hưởng quyền chi trả cho loại cổ phiếu thưởng.

 • Người có nhiều đóng góp

Cổ phiếu thưởng là việc doanh nghiệp dùng một số cổ phiếu (hoặc trước đây là của chung của các cổ đông) để thưởng cho những người quản lý, cán bộ nhân viên hoặc những người có đóng góp lớn đối với những hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn của cổ phiếu sử dụng để thưởng thường là từ những cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp.

Trong trường hợp này thì tổng giá trị sổ sách của doanh nghiệp sẽ không thay đổi, còn lợi ích của người được thưởng được thể hiện rõ ràng. Đồng thời tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp sẽ được tăng lên, còn đối với các cổ đông không được thưởng thì tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của họ sẽ giảm xuống.

Đây chính là một cách để doanh nghiệp khuyến khích tinh thần làm việc và sự đóng góp hiệu quả của những người được thưởng.

 • Thưởng cho cổ đông

Đây là việc tất cả các cổ đông sẽ nhận thêm cổ phiếu mới với một tỷ lệ nhất định. Ví dụ: 100:5, tức là cổ đông cứ nắm giữ 100 cổ phiếu cũ thì sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

 • Việc thưởng cổ phiếu thưởng như vậy sẽ không làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Bởi về bản chất thì đây chỉ là sự chuyển đổi giữa những khoản mục trên Bảng cân đối kế toán, cụ thể là giảm lợi nhuận giữ lại thành tăng nguồn vốn điều lệ.
 • Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp không đổi.
 • Cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho các cổ đông sẽ làm gia tăng số lượng cổ phiếu.

Vốn chủ sở hữu không đổi và số lượng cổ phiếu tăng lên, sẽ làm cho giá trị sổ sách (Vốn chủ sở hữu / Số lượng cổ phiếu) giảm đi tương ứng. Vì thế, cảm giác rằng giá cổ phiếu rẻ đi giúp cho nhà đầu tư ít vốn có cơ hội tham gia vào doanh nghiệp. Họ sẽ tìm cách mua các cổ phiếu trước khi cổ phiếu được chia thưởng, làm gia tăng cầu cổ phiếu và dẫn đến giá cổ phiếu tăng.

Ngay sau ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng thì sở Giao dịch chứng khoán sẽ điều chỉnh mức giá tham chiếu của cổ phiếu giảm đi tương ứng. Tài sản của các nhà đầu tư trước và ngay sau thời điểm chốt danh sách là không đổi. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng, cổ phiếu thưởng nhiều khi được doanh nghiệp dùng như một chiêu trò đánh lạc hướng. Ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc thiếu hiểu biết của các cổ đông để che giấu việc doanh nghiệp đang thiếu hụt dòng tiền mặt để chia cổ tức (hoặc cố ý để lại quỹ tiền mặt lớn nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân) bằng việc “thưởng” cổ phiếu cho cổ đông.

Khi thị trường tăng giá thì việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thường được doanh nghiệp sử dụng và được cổ đông ưa chuộng. Bởi giá cổ phiếu đang tăng mạnh thì việc pha loãng làm thị giá cổ phiếu giảm. Điều này tạo nên tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư có nhu cầu giải ngân trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cũng kỳ vọng rằng giá cổ phiếu sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cổ tức tiền mặt. Ngược lại, khi thị trường giảm giá thì nhà đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi nắm giữ tiền mặt. Việc chia cổ phiếu thưởng cũng sẽ gây nên tâm lý tiêu cực bởi cảm giác giá cổ phiếu giảm trở nên trầm trọng.

>> Tham khảo: Trái phiếu là gì? Đặc điểm, phân loại trái phiếu

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến cổ phiếu thưởng

giải đáp một số câu hỏi liên quan đến cổ phiếu thưởng

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng bao giờ về đến tài khoản? 

Thông thường thời gian để cổ phiếu thưởng về đến tài khoản là từ 30 đến 60 ngày. Điều này còn tùy thuộc vào doanh nghiệp phát hành ra loại cổ phiếu thưởng. 

Cổ phiếu thưởng có bán được không? 

Cổ phiếu thưởng hoàn toàn có thể sử dụng để mua đi bán lại, vì vậy nhà đầu tư không cần nhất thiết phải nắm giữ chúng. Tuy nhiên để có thể bán được thì bạn cần phải chờ một thời gian tương đối dài, đợi đến khi cổ phiếu thưởng về đến tài khoản chứng khoán mới chính thức được giao dịch.

Khi nào giao dịch được cổ phiếu thưởng? 

Thời điểm để giao dịch cổ phiếu thưởng là khi phát hành quyền mua. Điều này tức là là chúng sẽ phụ thuộc phần lớn vào từng doanh nghiệp, từng mã cổ phiếu. Lưu ý khi thực hiện giao dịch cần phải căn đúng ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày giờ đăng ký cuối cùng trước khi mà doanh nghiệp chốt danh sách người mua cổ phiếu thưởng. Sau khi hoàn thành giao dịch thì cổ phiếu thưởng sẽ lập tức chuyển ngay đến tài khoản chứng khoán của bạn. Thời gian chờ sẽ là 02 ngày (không tính các ngày nghỉ). 

Kết luận 

Khái niệm cổ phiếu thưởng là gì đã được Mytrade làm rõ trong bài viết trên. Bạn cũng đã nắm rõ hơn về mục đích của việc phát hành cổ phiếu thưởng và trường hợp được trả cổ phiếu thưởng, khi nào được thực hiện giao dịch cổ phiếu thưởng. Hy vọng những chia sẻ của Mytrade đã giúp bạn hiểu hơn về cổ phiếu cũng như thị trường chứng khoán, để từ đó xây dựng cho mình chiến lược đầu tư phù hợp.

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín

App đầu tư chứng khoán tối ưu trên thị trường hiện nay

Dù mới được thành lập trong thời gian gần đây nhưng Mytrade đang được rất nhiều nhà đầu tư lâu năm yêu thích, bởi vậy bạn hoàn toàn có thể an tâm mở tài khoản giao dịch tại đây. Tải ngay app Mytrade hôm ngay để trải nghiệm nền tảng đầu tư mới hoặc liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE 1900966935 – 0983.668.883 để được hỗ trợ nhanh nhất.

 • Bài viết nổi bật