Cổ tức là gì? Một số quy định về việc chi trả cổ tức

Cổ tức có ý nghĩa quan trọng và là một phần không thể thiếu đối với các nhà đầu tư chứng khoán hiện nay. Từ phương án chia cổ tức thì nhà đầu tư có thể đưa ra được nhận định về doanh nghiệp, định giá cổ phiếu hay đưa ra chiến lược đầu tư cho mình. Vậy Cổ tức là gì? và có lưu ý gì cho nhà đầu tư. Hãy cùng Mytrade tìm lời giải đáp sau đây.

Cổ tức và các khái niệm bạn cần biết

Cổ tức và các khái niệm bạn cần biết

Cổ tức và các khái niệm bạn cần biết

Cổ tức chính là khoản lợi nhuận mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi nắm giữ cổ phiếu của công ty cổ phần. Đây là một khoản thu nhập trong dài hạn, thường được nhận khi doanh nghiệp tiến hành chi trả cổ tức.

Cổ tức là gì?

Theo quy định từ Luật Doanh nghiệp vào năm 2020 thì cổ tức chính là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần. Cổ tức có thể được chi trả dưới hình thức tiền mặt, cổ phần hay tài sản khác từ chính nguồn lợi nhuận được giữ lại của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp đã thực hiện hết những nghĩa vụ về tài chính.

Chia cổ tức là gì?

Chia cổ tức chính là việc doanh nghiệp trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để chi trả cho những cổ đông trong doanh nghiệp.

Mục đích cơ bản của việc kinh doanh chính là tạo ra phần lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Những người nắm giữ cổ phiếu là cổ đông và họ sẽ nhận được một phần lợi nhuận trích ra từ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiểu đơn giản hơn thì nhà đầu tư bỏ tiền ra để nắm giữ cổ phiếu, họ sẽ được trả “lãi” dựa trên số cổ phiếu nắm giữ. Doanh nghiệp sẽ không dành toàn bộ thu nhập để chia cổ tức, mà hầu như sử dụng để tái đầu tư, lập những quỹ dự phòng,… phần còn lại mới sử dụng để chi trả cho cổ đông.

Tỷ suất cổ tức là gì? 

Tỷ suất giúp đo lường được mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể nhận được từ phần cổ tức được gọi là tỷ suất cổ tức. 

Đồng thời dựa vào tỷ suất này, bạn sẽ lựa chọn được cổ phiếu đầu tư có mức lợi nhuận cao hơn trong dài hạn. Tuy vậy nhưng không nên lạm dụng chỉ số này trong mọi quyết định và nhà đầu tư nên cân nhắc nhiều yếu tố liên quan, xem xét đến những tiêu chí khác để có được một cái nhìn tổng thể, đầy đủ và chính xác nhất. Từ đó mang lại một kết quả đầu tư tốt hơn và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất.

Ý nghĩa của việc chi trả cổ tức

Ý nghĩa của việc chi trả cổ tức

Ý nghĩa của việc chi trả cổ tức

Việc doanh nghiệp chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư giúp giảm lượng tiền lưu thông đối với hoạt động kinh doanh. Ngoài ra thì mục tiêu cốt lõi nhất vẫn chính là chia lời cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Việc trả cổ tức giúp thể hiện được doanh nghiệp đó đang hoạt động có lãi, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn vào cổ phiếu đang nắm giữ, ngoài ra có được nguồn thu nhập thụ động lâu dài.

>> Tham khảo: Trái phiếu ngân hàng là gì? Có nên đầu tư vào trái phiếu ngân hàng

Quy định về việc chi trả cổ tức

Sau đây là một số quy định về việc chi trả cổ tức hiện nay:

Điều kiện trả cổ tức 

Theo quy định tại điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của loại cổ phần phổ thông khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ tài chính khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  • Doanh nghiệp đã trích lập những quỹ doanh nghiệp, quỹ dự phòng, bù đắp khoản lỗ trước đó (nếu như có) theo đúng pháp luật, điều lệ doanh nghiệp.
  • Ngay sau khi đã hoàn thành việc chi trả cổ tức, doanh nghiệp vẫn đảm bảo được thanh toán đủ nghĩa vụ tài sản và những khoản nợ đến hạn khác.

Lưu ý: Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi sẽ được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi một loại cổ phần ưu đãi. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định dựa trên số lợi nhuận ròng đã thực hiện cũng như khoản chi trả cổ tức được trích ra từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Quy trình chi trả cổ tức

Theo khoản 4 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ có tất cả 5 bước trong quy trình chi trả cổ tức:

  • Bước 1: Họp hội đồng quản trị kiến nghị về mức cổ tức chi trả, quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức.
  • Bước 2: Đại hội đồng cổ đông họp cuộc họp thường niên và xem xét đến phương án chi trả cổ tức, quyết định mức cổ tức với mỗi cổ phần của mỗi loại cụ thể và được ấn định thời gian.
  • Bước 3: Họp hội đồng quản trị để lập danh sách những cổ đông được nhận cổ tức, xác định được mức cổ tức trả với mỗi cổ phần, thời hạn, hình thức trả chậm nhất là trong vòng 30 ngày trước mỗi lần trả.
  • Bước 4: Gửi thông báo đến các cổ đông về việc chi trả cổ tức, đảm bảo gửi đúng theo địa chỉ đăng ký của cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày thực hiện việc chi trả.
  • Bước 5: Tiến hành chia cổ tức của doanh nghiệp theo thời hạn được thông báo trước đó.

Có rất nhiều hình thức chi trả cổ tức nhưng riêng trả bằng tiền mặt cần phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và tuân thủ theo phương thức thanh toán của luật pháp hiện hành.

Thông báo trả cổ tức

Thông báo về việc chi trả cổ tức sẽ được gửi cho các cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện chi trả. Thông báo bao gồm những nội dung quan trọng: Tên doanh nghiệp phát hành, địa chỉ trụ sở chính, họ và tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, giấy tờ pháp lý cá nhân nếu như cổ đông là cá nhân hoặc tên, mã số thuế doanh nghiệp hay giấy tờ pháp lý của tổ chức, số lượng cổ phần cùng mức cổ tức đối với từng cổ phần, thời điểm, phương thức nhận,….

Các hình thức chi trả cổ tức

Các hình thức chi trả cổ tức

Hình thức chi trả cổ tức

Có 2 hình thức chi trả cổ tức đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đó là trả bằng tiền mặt và cổ phiếu thường.

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ở hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng đơn vị tiền của quốc gia đó thông qua hình thức chuyển khoản, phát hành séc hoặc ghi có vào tài khoản chứng khoán của các cổ đông hay gửi trực tiếp đến địa chỉ liên hệ thông qua đường bưu điện.

Lưu ý số cổ tức chi trả bằng tiền mặt sẽ được tính dựa trên mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu chứ không tính theo mức giá giao dịch trên thị trường hiện tại.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu chính là doanh nghiệp đang giữ lại phần lợi nhuận để tiếp tục đầu tư và số lượng cổ phiếu nắm giữ của các nhà đầu tư tăng. Thông thường thì việc chi trả bằng hình thức cổ phiếu sẽ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, họ phát hành thêm cổ phiếu hay sử dụng cổ phiếu quỹ để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Doanh nghiệp không cần thực hiện các thủ tục phát hành hay chào bán nào, chỉ cần gia tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của cổ phiếu trả cổ tức trong vòng 10 ngày.

Trả cổ tức bằng loại cổ phiếu thưởng

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu thưởng là giúp doanh nghiệp giảm phần lợi nhuận giữ lại, đồng thời gia tăng vốn điều lệ nhưng không làm thay đổi nguồn vốn cổ phần. 

Những doanh nghiệp lựa chọn hình thức này sẽ giúp hỗ trợ các cổ đông không phải chịu thêm về khoản thuế thu nhập cá nhân. Cũng sẽ có một vài tổ chức có mục đích gia tăng vốn điều lệ, tăng năng lực tài chính để tiếp cận đến những khoản vay lớn hơn, thực hiện các dự án khác trong tương lai.

>> Tham khảo: DCA là gì? Công thức tính DCA đúng với mọi trường hợp

Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư về cổ tức

Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư về cổ tức

Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư về cổ tức

Sau đây là một số lưu ý quan trọng liên quan đến việc chi trả cổ tức mà nhà đầu tư không nên bỏ qua.

Nắm rõ về lịch chia cổ tức của doanh nghiệp

Tại sao bạn cần phải nắm rõ được lịch chia cổ tức của doanh nghiệp? Bởi thực tế trong khoảng thời gian doanh nghiệp có thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức thì giá trên thị trường của cổ phiếu đó sẽ có sự thay đổi đáng kể. 

Sau ngày chi cổ tức thì giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh nhằm giảm theo tỷ lệ của chi trả cổ tức. Khi đó nhà đầu tư có thể sở hữu được cổ phiếu của doanh nghiệp với một mức giá tốt hơn so với việc trước khi chia cổ tức.

Nếu như bạn không phải là một cổ đông của doanh nghiệp chuẩn bị tiến hành chia cổ tức thì việc nắm rõ được lịch chia cổ tức giúp bạn chớp được thời cơ mua vào hay bán ra chốt lời hiệu quả hơn.

Nhận cổ tức như thế nào là đúng?

Có rất nhiều hình thức chi trả cổ tức nhưng trả bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được áp dụng nhiều hơn.

Làm sao để nhận cổ tức bằng cổ phiếu?

Cổ phiếu sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản giao dịch chứng khoán của cổ đông. Thời gian cổ phiếu về tài khoản trong khoảng từ 30 – 60 ngày sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết.

Cổ tức bằng tiền thì bao lâu về tài khoản?

Đối với việc cổ tức trả bằng tiền mặt thì bạn có thể nhận được thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký trước đó, nhận séc hay qua bưu điện gửi trực tiếp đến nhà.

Thời gian nhận có thể kéo dài trong khoảng từ 1,5 tháng đến 2 tháng, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất những thủ tục, quy định niêm yết cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng chính là ngày mà doanh nghiệp đó chốt danh sách những cổ đông nhận cổ tức. Doanh nghiệp dùng ngày đó để xác nhận tất cả những nhà đầu tư hiện đang nắm giữ cổ phiếu trong doanh nghiệp, nếu như họ không có tên trên sổ sách doanh nghiệp rước ngày ghi thì họ sẽ không nhận được cổ tức. 

Giả sử doanh nghiệp công bố thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 01/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11 thì nhà đầu tư muốn nhận cổ tức cần phải thực hiện mua cổ phiếu trước ngày 10/11.

Có nên mua cổ phiếu để nhận được cổ tức hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này thì bạn cần phải xác định mục đích đầu tư của mình là gì. Nếu như bạn tìm kiếm được một kênh đầu tư dài hạn, an toàn thì nên mua cổ phiếu để có thể nhận cổ tức.

Cổ phiếu là một kênh giúp mang lại cho bạn nguồn thu nhập thụ động lâu dài, đó chính là cổ tức. Vì thế việc đầu tư vào cổ phiếu và hy vọng sẽ nhận lợi nhuận thường xuyên diễn ra trong dài hạn. Doanh nghiệp thường chi trả cổ tức theo năm là chủ yếu nên bạn cần nắm giữ cổ phiếu mà không thể mua đi hoặc bán lại liên tục trên thị trường. Điều này sẽ khá giống với việc gửi tiền để có thể nhận lãi suất ngân hàng theo kỳ hạn.

Tuy nhiên, nếu như bạn muốn tìm kiếm một kênh đầu tư lợi nhuận cao hơn hay muốn nhanh chóng kiếm lời thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua cổ phiếu để nhận cổ tức.

Cổ đông khi nhận cổ tức có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định của luật pháp hiện nay thì thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm có cổ tức nhận được từ việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 5% dựa trên giá trị thu nhập từ cổ tức. Cho nên nhiều doanh nghiệp hay lựa chọn trả cổ tức bằng cổ phiếu để giúp cho các cổ đông tiết kiệm được một khoản phí thuế.

Kết luận 

Nhìn chung qua chia sẻ của Mytrade nếu như các bạn có thể nắm vững được khái niệm cổ tức là gì cũng như những ý nghĩa, quy định về việc chi trả cổ tức thì điều này sẽ giúp cho bản thân những cổ đông có thể tự tính toán và nắm được khoản lợi tức mà mình sẽ nhận được là bao nhiêu. Từ đấy có thể kiểm soát và theo dõi được số lượng này một cách định kỳ, chính xác nhất.

Mytrade – nền  tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín tại thị trường Việt Nam

Giới thiệu App Mytrade

Nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán Mytrade luôn luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ được sự uy tín trên thị trường Việt Nam. Với mục tiêu cung cấp đến khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất và thấu hiểu được mọi nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp, đạt hiệu quả tối ưu trên nền tảng trách nhiệm, đạo đức, tâm huyết cùng với năng lực chuyên môn cao. Quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng là 2 giá trị cốt lõi được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Tải app Mytrade để trải nghiệm nền tảng đầu tư mới.

Nếu bạn còn thắc mắc nào về Cổ tức là gì? hoặc cần hỗ trợ tham gia đầu tư hãy liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE hỗ trợ 1900966935 – 0983.668.883 để được giải đáp các vấn đề nhanh nhất.

 

  • Bài viết nổi bật