Dòng tiền là gì? Cách quản lý dòng tiền trong đầu tư chứng khoán?

Đối với nhà quản trị thì việc quản lý dòng tiền được xem là tiền đề giúp cho doanh nghiệp triển khai những chiến lược kinh doanh nhằm mục đích phát triển và có chỗ đứng vững mạnh ở trên thị trường. Dòng tiền có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi việc tìm hiểu về dòng tiền và cách quản lý sao cho hiệu quả là việc làm cần thiết. Mytrade sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về dòng tiền là gì? cũng như cách quản lý dòng tiền hiệu quả.

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là gì?

Cash Flow (còn gọi là dòng tiền) chính là sự chuyển động của tiền mặt hoặc những khoản tương đương với tiền mặt trong doanh nghiệp. Dòng tiền cần phải được duy trì để hoạt động kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi. Khoảng thời gian mà dòng tiền được theo dõi sẽ thường theo báo cáo chuẩn, chẳng hạn như tháng, quý hay năm. 

Vào những kỳ phân tích tài chính, dòng tiền cho thấy sự thay đổi về tài khoản tiền mặt trong một doanh nghiệp. Dựa vào đó mà doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình tài chính những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến tiền mặt của doanh nghiệp. 

Dòng tiền dương là gì?

Dòng tiền dương (còn gọi là Positive Cash Flow) chính là số tiền chi ra nhỏ hơn với tổng số tiền thu vào.

Dòng tiền âm là gì?

Dòng tiền âm chính là số tiền chi ra lớn hơn với tổng tiền thu vào. Việc giữ được dòng tiền luôn luôn dương chính là một điều tuyệt vời đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn báo cáo về dòng tiền của đơn vị thì luôn đặt ra một bản báo cáo chung gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Dòng tiền thông minh là gì?

Dòng tiền thông minh chính là dòng tiền chảy vào các chỗ mang lại khả năng sinh lời cao nhất.

Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần (còn gọi là dòng tiền ròng) chính là sự chênh lệch giữa dòng tiền vào và ra của một doanh nghiệp ở trong khoảng thời gian nhất định. Với những đặc điểm thể hiện được nhu cầu của nền kinh tế thì dòng tiền ròng được sử dụng vào hoạt động phân bổ khác nhau với các dòng cụ thể. 

Dòng tiền đảm bảo được nhu cầu phân bổ nguồn đầu tư hiệu quả với những mục đích được đề ra. Từ đấy, hướng đến việc tiếp cận lợi ích mong muốn nhằm nhận được qua hoạt động kinh doanh và xác định phần chênh lệch của hoạt động kinh doanh hiệu quả hay là thua lỗ.

Dòng tiền ròng sẽ được thể hiện ở trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.

Công thức tính dòng tiền ròng sẽ bằng: 

Tổng tiền mặt trừ đi tổng số nợ phải trả của một doanh nghiệp.

Dòng tiền chiết khấu là gì?

Dòng tiền chiết khấu (còn gọi là DCF) chính là phương pháp định giá được sử dụng để ước tính giá trị của một khoản đầu tư dựa trên dòng tiền tương lai của nó. Phân tích dòng tiền chiết khấu nhằm tìm ra được giá trị của một doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, dựa trên việc dự đoán doanh nghiệp đó có thể tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai.

Khi đánh giá một khoản đầu tư có tiềm năng hay không thì ngoài việc hiểu được dòng tiền là gì, bạn cần phải tính tỷ lệ hoàn vốn cần thiết hay giá trị thời gian của tiền mà bạn có mong muốn nhận được. 

Công thức tính dòng tiền chiết khấu như sau:

Trong đó:

 • CF chính là dòng tiền trong kỳ
 • r  là mức lãi suất hoặc lãi suất chiết khấu
 • n chính là số kỳ

Giá trị những khoản thanh toán dòng tiền đều đang giảm dần theo thời gian, do hiệu ứng giảm giá đã tác động đến dòng tiền.

Trong tài chính thì phân tích chiết khấu dòng tiền chính là phương pháp để đánh giá được một mã chứng khoán, dự án hay một tài sản bằng việc xem xét giá trị thời gian của tiền. Phân tích dòng tiền chiết khấu được sử dụng rộng rãi ở trong tài chính đầu tư, bất động sản hay quản lý tài chính của một doanh nghiệp.

Dòng tiền vào bao gồm những gì?

Dòng tiền vào của một dự án đầu tư được thể hiện dòng tiền do dự án đầu tư đó mang lại cho doanh nghiệp (hoặc cho nhà đầu tư).

Dòng tiền vào sẽ bao gồm:

 • Tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm thông qua hoạt động kinh doanh hay khoản tiền mặt thu về.
 • Các khoản phải thu.
 • Cổ tức tiền mặt.
 • Lợi tức tiền mặt.

Phân tích về dòng tiền

Phân tích về dòng tiền

Phân tích về dòng tiền

Mục đích của việc phân tích dòng tiền chính là có thể đánh giá được khả năng của một doanh nghiệp ở trong việc đáp ứng những nghĩa vụ thanh toán, chi trả cổ tức cũng như có thể dự báo được dòng tiền trong tương lai.

Chỉ số về khả năng trả nợ DSCR

Trong hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có lợi nhuận nhưng đôi khi cũng có thể thất bại nếu như không có đủ dòng tiền dương duy trì cho những khoản cần phải thanh toán. Điều này cũng có thể xảy ra nếu như phần lợi nhuận của một doanh nghiệp bị ràng buộc do những mặt hàng bị tồn đọng, hàng tồn quá mức hay phải chi nhiều cho các khoản đầu tư tài sản cố định.

Do vậy, để có thể biết được một doanh nghiệp có đủ dòng tiền để chi trả, phân bố những khoản kinh doanh hay không thì chúng ta cần phải dựa vào chỉ số về khả năng trả nợ DSCR.

Chỉ số khả năng trả nợ DSCR = Thu nhập ròng đến từ hoạt động kinh doanh/Nghĩa vụ nợ ngắn hạn

Dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do chính là dòng tiền còn lại sau khi đã tài trợ cho những dự án ròng có hiệu quả của một doanh nghiệp. Đây là dòng tiền còn lại mà một doanh nghiệp dùng để mở rộng thêm những hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư, thưởng cho cổ đông sau khi chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu,… 

Đây là một tiêu chuẩn được sử dụng để phân tích sức khoẻ tài chính cũng như định giá được cổ phiếu của một doanh nghiệp cụ thể. Vì thế các nhà đầu tư muốn tìm hiểu về lợi nhuận của một doanh nghiệp nào đó sẽ phải nhìn vào dòng tiền tự do. 

Công thức tính: 

Dòng tiền tự do = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Chi phí đầu tư

Dòng tiền tự do không sử dụng đến vốn vay

Để xác định được tổng dòng tiền tự do của một doanh nghiệp hiện đang có, chúng ta sẽ xác định đến dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay. Đây chính là dòng tiền của một doanh nghiệp mà không bao gồm những khoản thanh toán lãi. 

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu tiền mặt để sử dụng thanh toán những chi phí hoạt động, trước khi phải chi trả cho các hoạt động tài chính. Trong phân tích đầu tư thì dòng tiền này càng cao thì càng tốt.

Công thức của Dòng tiền tự do không sử dụng đến vốn vay là:

Dòng tiền tự do không sử dụng đến vốn vay = thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao – tổng chi cho đầu tư – tổng chi phí vốn lưu động – thuế

>> Tham khảo: Kinh tế thị trường là gì? Đặc điểm, ưu điểm nền kinh tế thị trường

Nguyên nhân dẫn đến dòng tiền thuần suy yếu

Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến sự suy yếu của dòng tiền thuần:

 • Do không xây dựng được kế hoạch ngân sách hay kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ dẫn đến việc chi tùy tiện, chi không theo đúng như kế hoạch trong khi nguồn thu lại không cải thiện đã dẫn đến dòng tiền âm. 

Ví dụ tháng này việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn có sự tăng đáng kể, dẫn đến bạn có một số quyết định không theo đúng kế hoạch là đầu tư thêm 2 cái điều hòa cho cửa hàng. Phần chi phí phát sinh này không nằm ở trong kế hoạch và tiếp theo đó thì doanh thu đạt được lại không theo đúng như dự kiến nữa, các khoản chi phí khác ở trong dự kiến vẫn cần phải chi trả và dòng tiền của bạn sẽ bị âm.

 • Do việc quản trị tài chính yếu. Chủ doanh nghiệp theo hướng tự phát hiện nay thường sẽ không có kiến thức chuyên sâu về việc quản trị tài chính, dẫn đến mất cân bằng tài chính mà không hề biết cách tháo gỡ. Chỉ chăm chăm chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà không để ý đến những vấn đề khác như khả năng thu hồi nợ, rủi ro đến từ nợ xấu,…nguyên nhân làm cho doanh thu cửa hàng có thể rất cao nhưng phần tiền không thấy về.

Hướng dẫn quản lý dòng tiền hiệu quả

Hướng dẫn quản lý dòng tiền hiệu quả

Hướng dẫn quản lý dòng tiền hiệu quả

Quản lý dòng tiền là một yếu tố quyết định đến sự thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp. Các giám đốc, nhà quản lý tài chính và đội ngũ kế toán cần phải nắm rõ những nguyên tắc quản lý tiền mặt và lưu ý đến các dòng tiền trong doanh nghiệp.

Quản lý tiền mặt theo từng khoản rạch ròi 

Trong hoạt động kinh doanh, không phải việc nắm được doanh nghiệp hiện đang có bao nhiêu tiền và đã chi bao nhiêu là đã có thể quản lý tốt dòng tiền. Bởi hoạt động này diễn ra liên tục và cũng mang những tính chất khác nhau như: Tiền hàng, lợi nhuận ở trong quá trình kinh doanh, tiền lãi, những khoản tiền rủi ro… Điều cần thiết chính là phải quản lý tiền mặt theo những nhóm khác nhau gắn với mỗi hoạt động kinh doanh.

Với cách quản lý dòng tiền như vậy bạn không chỉ đảm bảo được tính ổn định cho hoạt động kinh doanh mà còn có thể dễ dàng ở trong việc tính toán tổng thu chi và lãi lỗ cũng như nắm bắt được các lỗ hổng nếu như lượng tiền thu vào và chi ra không được tương xứng với nhau.

Có kế hoạch thu chi được cụ thể theo thời gian

Để có thể quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và dễ dàng thì bạn nên lập cho mình một kế hoạch, đơn giản nhất chính là quản lý bằng excel. Lập bảng ghi đầy đủ các dự kiến ở trong tương lai về những khoản tiền cần phải chi, khoản dự trù cho các mốc thời gian cụ thể. 

Một kế hoạch rõ ràng cụ thể cho hoạt động quản lý dòng tiền mặt sẽ cảnh báo cho bạn biết về các chương trình sẽ diễn ra như quảng cáo, hay chương trình khuyến mãi để chuẩn bị trước được khoản chi. Từ đó có thể tính toán hợp lý phần chi phí mà không gây ảnh hưởng đến các khoản khác đã định liệu.

Dự trù các khoản chi phí rủi ro phát sinh

Một điều cần phải lưu ý khi quản lý tiền mặt chính là luôn phải có một khoản bỏ ra để dự trù cho những khoản phát sinh bất ngờ hoặc những rủi ro không thể lường trước. Việc dự trù chi phí như vậy sẽ nhằm tránh ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh. 

Nếu như bạn không lường trước được các khoản này, có khi rủi ro lớn làm cho bạn vay tiền không kịp hoặc trường hợp rủi ro vừa đúng lúc gần hết tiền thì phát sinh các rủi ro này sẽ làm cho công việc kinh doanh gặp phải rắc rối. Đây chính là lý do vì sao hay xảy ra những cuộc khủng hoảng ở trong nội bộ một doanh nghiệp cho dù đó là doanh nghiệp lớn hay nhỏ nếu như rủi ro phát sinh xảy ra liên tục.

Lập kế hoạch về dòng tiền cho doanh nghiệp

Trong quá trình vận hành các hoạt động doanh nghiệp, việc điều chỉnh dòng tiền suôn sẻ chính là điều rất quan trọng. Vì thế mà việc lập một kế hoạch dòng tiền rõ ràng giúp bạn đưa ra được những phương hướng hiệu quả, cân bằng được các nguồn thu chi cho doanh nghiệp.

Dự báo về dòng tiền vào

Dự báo dòng tiền vào sẽ giúp cho doanh nghiệp đỡ mất thời gian hơn trong hoạt động kiểm tra sau khi đã có được số liệu thực tế. Dòng tiền vào của một doanh nghiệp đến từ những nguồn sau đây:

 • Hoạt động kinh doanh: những hoạt động tạo ra được doanh thu như tiền thu về qua hoạt động bán hàng, dịch vụ hay thu hồi nợ.
 • Hoạt động đầu tư: bao gồm những khoản tiền như mua hoặc phát hành cổ phiếu, tiền đến từ việc huy động vay vốn, tiền từ những nhà đầu tư tham gia góp vốn, tiền lãi, tiền thanh lý hoặc bán tài sản cố định.

Dự báo dòng tiền ra

Việc đưa ra về những dự báo dòng tiền ra sẽ giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn về phần ngân sách để trả những khoản phí trong doanh nghiệp. Dòng tiền này thì sẽ bao gồm các nguồn:

 • Hoạt động kinh doanh: Trả lãi cho các khoản đã vay vốn, tiền sẽ phải nộp cho ngân sách của nhà nước, các chi phí về tiền dịch vụ, tiếp thị quảng cáo, tiền lương,vv…
 • Hoạt động đầu tư: bao gồm có tiền cho vay, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp vốn đầu tư, chi phí mua những tài sản thiết bị cố định.
 • Hoạt động tài chính: Tiền để chi tiêu cho hoạt động mua cổ phiếu phát hành, trả những khoản lãi cho nhà đầu tư, các khoản vay hoặc thuê tài chính.

Xác định số tiền dư hay thiếu vào cuối kỳ

Việc xác định được số tiền thừa hoặc thiếu vào cuối kỳ sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được tình hình kinh doanh đang phát triển hay đang đi xuống. Từ đó sẽ có được những giải pháp xử lý đúng lúc, kịp thời. 

Đưa ra những giải pháp xử lý

Sau khi đã xác định được dòng tiền là gì và số tiền ở mỗi cuối kỳ, doanh nghiệp cần phải đưa ra các giải pháp để xử lý đối với mỗi trường hợp:

 • Dòng tiền thừa: Có thể cân nhắc việc nên đầu tư thêm những dự án khác để dòng tiền có thể tiếp tục sinh lời và tạo ra lợi nhuận hơn hay không
 • Dòng tiền thiếu: Lên kế hoạch vạch ra những giải pháp nhằm cải thiện được dòng tiền để hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

>> Tham khảo: Tỷ giá hối đoái là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái?

Có nên sử dụng phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền

Có nên sử dụng phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền

Có nên sử dụng phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền

Chỉ báo dòng tiền trong chứng khoán

Chỉ báo dòng tiền (còn gọi là Money Flow Index) chính là một chỉ báo kỹ thuật, sử dụng để đo sức mạnh của dòng tiền trong chứng khoán. Ý nghĩa của chỉ báo dòng tiền phản ánh được sức mạnh của cổ phiếu ở trong một khoảng thời gian nhất định. 

MFI biến động ở trong khoảng từ 0 đến 100, phản ánh về sự thay đổi xu hướng giá cả của chứng khoán. Từ đó thì nhà đầu tư có thể đánh giá được mức độ hấp dẫn của cổ phiếu ở trên thị trường đang ở mức cao hoặc thấp. Ngoài ra, chỉ báo dòng tiền còn cho thấy được sự phân kỳ của chỉ số và những biến động về giá cổ phiếu.

Ví dụ: Khi giá của cổ phiếu ở xu hướng lên cao mà chỉ số MFI lại đi xuống thì khi đó rất có thể hiện tượng đảo chiều giá sẽ diễn ra.

Thông qua chỉ báo MFI nhà đầu tư sẽ nhận được 3 tín hiệu chính: Tín hiệu quá mua, tín hiệu quá bán và xác định xu hướng giá hoặc tìm kiếm hiện tượng phân kỳ, hội tụ của giá cổ phiếu. 

Xác định được dòng tiền vào cổ phiếu sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được tín hiệu mua hay bán phù hợp. Nhà đầu tư có thể thực hiện 3 bước sau để có thể nhận biết dòng tiền vào cổ phiếu chính xác:

 • Bước 1: Xác định cổ phiếu đó đang ở chu kỳ nào. Thông thường thì cổ phiếu sẽ trải qua 4 giai đoạn: Phục hồi, tăng trưởng, dẫn dắt và suy yếu. Ở giai đoạn dẫn dắt và suy yếu sẽ không phải là thời điểm lý tưởng để tiến hành mua vào cổ phiếu.
 • Bước 2: Dựa trên chỉ báo về dấu vết dòng tiền mua mạnh vào và duy trì được lực mua ổn định. Khi đó, nhà đầu tư có thể bán ra để chốt lời.
 • Bước 3: Xác định được sức mạnh dòng tiền lớn như thế nào

Công thức để đo sức mạnh dòng tiền: 

PV = %P*V

Trong đó: 

 • %P chính là biến động giá theo khung thời gian được lựa chọn
 • V là khối lượng giao dịch ở trong thời gian tương ứng. 

Nhà đầu tư có thể so sánh PV của một nhóm cổ phiếu trong những khung thời gian khác nhau hoặc so sánh PV của những nhóm cổ phiếu khác nhau để đánh giá được sức mạnh dòng tiền vào.

Thị trường chứng khoán luôn biến động mạnh với những diễn biến khó lường. Nhà đầu tư cần phải dựa trên các chỉ số, dấu hiệu để nhận định được xu hướng giá cổ phiếu. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền liệu có mang lại hiệu quả? 

Đánh giá sau đây về cách đầu tư chứng khoán theo dòng tiền, sẽ giúp cho bạn thấy được ưu điểm và hạn chế của phương pháp này.

Ưu điểm

 • Phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền cho thấy được xu hướng dòng chảy của tiền tệ đang vào nhóm cổ phiếu nào. Cách giao dịch này sẽ đi theo số đông, mức độ rủi ro thấp hơn cho những giao dịch chứng khoán.
 • Phương pháp đầu tư theo dòng tiền thực sự không quá phức tạp và không cần phân tích kỹ thuật quá khó. Giải pháp đầu tư chứng khoán sẽ phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt đối với những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.

Hạn chế

 • Nhà đầu tư sẽ khó nhận được sự bứt phá về mức lợi nhuận khi đầu tư chứng khoán theo chỉ báo của dòng tiền. 
 • Chỉ báo dòng tiền không phải là một yếu tố duy nhất phản ánh về xu hướng biến động ở trong tương lai của giá cổ phiếu..

Với những ưu điểm và hạn chế nhất định, phân tích chứng khoán theo dòng tiền đang được đánh giá là phương pháp đầu tư khá hiệu quả mà nhà đầu tư có thể sử dụng. Tuy nhiên, cần phải phân tích kỹ thuật chuyên sâu, kết hợp cùng nhiều phương pháp đánh giá chứng khoán khác nhau để nhận định được xu hướng biến động về giá cổ phiếu chính xác nhất.

Cách đầu tư chứng khoán theo phương pháp dòng tiền

Cách đầu tư chứng khoán theo phương pháp dòng tiền

Cách đầu tư chứng khoán theo phương pháp dòng tiền

Đầu tư tập trung theo chỉ báo của dòng tiền

Đầu tư tập trung chính là chiến lược dài hạn lý tưởng cho nhà đầu tư chứng khoán. Với cách đầu tư này thì bạn cần phải tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định và có khả năng sinh lời tốt. Nhà đầu tư cần đi theo những phân tích kỹ thuật, thông tin về doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề… để chọn được nhóm cổ phiếu tiềm năng đầu tư sinh lợi nhuận.

Ưu điểm

 • Đầu tư chứng khoán tập trung sẽ có tính an toàn cao và mức lợi nhuận bền vững.
 • Dễ dàng tối ưu hóa và quản lý được danh mục cổ phiếu đầu tư.

Hạn chế

 • Danh mục đầu tư sẽ không được đa dạng hóa, làm cho bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội với những nhóm ngành khác.
 • Tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định cũng sẽ có những rủi ro đến từ thị trường và ở chính nhóm ngành đó.

Đầu tư theo đà tăng về giá của dòng tiền

Cách đầu tư theo đà tăng giá tức là nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích chỉ báo về dòng tiền và mua vào các mã cổ phiếu đang ở trong đà tăng giá nhưng chưa tăng quá nhiều. Giao dịch theo cách này thì nhà đầu tư cần phải tuân thủ những bước cơ bản như lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp, xác định được thời điểm lý tưởng, quản lý danh mục và kiểm soát thua lỗ.

Ưu điểm:

 • Nhà đầu tư sẽ dễ dàng xác định được thứ tự ưu tiên, hướng vào nhóm cổ phiếu đang ở trong đà tăng trưởng giá. Phương pháp giảm thiểu sự nhiễu loạn và mất thời gian với hàng trăm mã chứng khoán khác nhau ở trên thị trường.
 • Lựa chọn cổ phiếu có đà tăng nhẹ sẽ giúp cho nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận, đi trước đón đầu. 

Hạn chế: 

Nhà đầu tư vẫn có thể chọn sai mã cổ phiếu tăng trưởng, dẫn đến nguy cơ thua lỗ nặng. Bởi những biến động trên thị trường chứng khoán là không thể lường trước được. Điều này yêu cầu các nhà đầu tư khi giao dịch theo dòng tiền cần phải quản lý danh mục đầu tư chặt chẽ, đưa ra đánh giá để lựa chọn mã cổ phiếu tốt nhất.

Đầu tư dựa trên những phân tích kỹ thuật

Phương pháp đầu tư chứng khoán dựa trên những phân tích kỹ thuật và dòng tiền khá phức tạp. Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư cần sử dụng thành thạo những biểu đồ, công cụ phân tích tài chính và chỉ số chứng khoán… để quyết định mua hoặc bán cổ phiếu nào cùng với  thời điểm giao dịch lý tưởng nhất.

Với cách đầu tư này thì nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến những thông tin của doanh nghiệp (Doanh thu, chiến lược mới, kế hoạch tài chính…) mà chỉ chú ý đến sự biến động giá để giao dịch.

Ưu điểm:

 • Phương pháp này phù hợp với tâm lý của nhà đầu tư chỉ quan tâm đến những biến động giá chứng khoán.
 • Biến động giá ở trong ngắn hạn phù hợp với những chiến lược trung và ngắn hạn phổ biến của các nhà đầu tư Việt Nam. 

Hạn chế:

 • Để áp dụng được phương pháp phân tích kỹ thuật cần phải có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm dày dặn và thành thạo xử lý dữ liệu. Cách phân tích khó khăn đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán không chuyên hiện nay.
 • Phân tích kỹ thuật thường sẽ phản ánh mức giá chứng khoán kỳ vọng. Trong khi đó biến động giá thực tế của những mã chứng khoán mạnh hơn so đối với kỳ vọng.
 • Tính minh bạch của thị trường chứng khoán sẽ thấp, làm cho việc phân tích theo biến động giá, dòng tiền cũng sẽ không mang lại hiệu quả.

Kết luận 

Bài viết trên đây của Mytrade đã giúp bạn hiểu dòng tiền là gì, thế nào là dòng tiền ròng, dòng tiền thuần cùng với phương pháp giúp bạn quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đồng thời giúp bạn đưa ra quyết định cho có nên đầu tư chứng khoán theo phương pháp dòng tiền.

Để tìm hiểu thêm về dòng tiền là gì hoặc cần hỗ trợ tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư hãy liên hệ ngay qua HOTLINE 1900966935 – 0983.668.883 để được giải đáp nhanh nhất. 

 • Bài viết nổi bật