Giá sàn là gì? Cách tính giá trần giá sàn chứng khoán

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu về đầu tư chứng khoán thì việc tìm hiểu những thuật ngữ là việc vô cùng cần thiết để bạn có thể phân tích và đưa ra chiến lược hiệu quả. Trong đó, giá sàn là một khái niệm quan trọng hơn cả khi tiến hành giao dịch chứng khoán. Vậy giá sàn là gì? Hãy cùng chuyên mục kiến thức Mytrade hôm nay tìm hiểu ngay nhé.

Giá sàn trong chứng khoán là gì?

giá sàn trong chứng khoán là gì?

Giá sàn trong chứng khoán là gì?

Giá sàn chứng khoán là một mức giá thấp nhất mà các nhà đầu tư có thể đặt giao dịch mua hoặc bán trong ngày. Có thể hiểu là nhà đầu tư không thể bán hoặc mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn giá này.

Mỗi sàn giao dịch sẽ có những mức giá sàn khác nhau. Ngoài ra thì mỗi loại cổ phiếu cũng có mức giá sàn riêng.

Cách đọc giá sàn trong bảng điện tử

Trên bảng giá của sàn giao dịch HOSE, sàn giao dịch HNX  thì giá sàn chứng khoán sẽ được nhận diện bởi màu xanh da trời.

Ngoài ra, những công ty chứng khoán còn có những quy định mức độ tăng hoặc giảm dựa trên sắc độ xanh hoặc đỏ. Nếu như cổ phiếu tăng thì màu xanh sẽ càng đậm và ngược lại, khi cổ phiếu giảm thì màu đỏ lại càng đậm. Ngoài ra, giá sàn được thêm ký hiệu FL (Floor) bên cạnh

Đặc điểm của giá sàn trong chứng khoán

Đây là một hình thức hạn chế, mỗi sàn sẽ cung cấp giới hạn cho một hoạt động hay giao dịch cụ thể mà sàn giao dịch đó cần phải tuân thủ. Giá sàn có chức năng giới hạn phía dưới, trong khi đó giá trần biểu thị giới hạn trên. Hoạt động có thể được chỉ định tại bất kỳ đâu từ phần giới hạn thấp hơn đến giới hạn cao, tuy nhiên không được coi là chấp nhận nếu như nó giảm xuống dưới mức sàn hoặc vượt quá mức trần.

Trần chính là giới hạn trên có thể được áp dụng cho các khía cạnh khác nhau trong giao dịch tài chính. Chúng thường được áp dụng trong các yếu tố như: lãi suất, số dư nợ gốc hay thời gian khấu hao. Giá trần được dùng để kiểm soát những rủi ro. 

Ví dụ: từ quan điểm của người cho vay thì chúng sẽ có thể được dùng để kiểm soát những rủi ro vỡ nợ của con nợ.

>> Tham khảo: Giá trần là gì? Cách tính giá trần, giá sàn và giá tham chiếu

Giá trần chứng khoán và một số vấn đề liên quan

Gía trần chứng khoán và một số vấn đề liên quan

Giá trần chứng khoán và một số vấn đề liên quan

Giá trần chứng khoán chính là mức giá thấp nhất mà các nhà đầu tư nên bán những cổ phiếu đang nắm giữ. Đây có thể là một mức giá mà nhà đầu tư tự định ra để khi giá của chứng khoán tăng đến mức này thì sẽ bán.

Việc áp dụng giá trần trong chứng khoán là một chiến lược hạn chế mức lỗ tốt nhất.

Quy định về giá trần trong chứng khoán

Trên bảng giá chứng khoán điện tử tại các sở giao dịch, các mức giá được quy định bằng màu sắc khác nhau giúp nhà đầu tư dễ dàng phân biệt. Đối với sàn giao dịch HOSE và HNX, thì mức giá này sẽ được niêm yết bằng màu tím.

Ngoài ra, tại một số công ty chứng khoán thì nhà đầu tư cũng có thể đọc giá trần bằng cách nhìn vào ký hiệu. Theo đó thì mức giá trần sẽ được thêm ký hiệu CE (celling) bên cạnh.

Đặc biệt trong chứng khoán thì giá trần sẽ được áp dụng quy tắc làm tròn để có thể giải quyết vấn đề khi giá tham chiếu nhân với biên độ dao động sẽ ra một số lẻ. Với những quy định như thế này sẽ giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng phân biệt cũng như tìm hiểu sâu hơn về chứng khoán.

Cách tính giá trần, giá sàn chứng khoán

Cách tính giá trần, giá sàn trong chứng khoán

Cách tính giá trần, giá sàn chứng khoán

Giá trần và giá sàn trong chứng khoán được tính dựa trên giá tham chiếu và biên độ dao động của sàn giao dịch.

Cách tính giá trần:

Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + Biên độ giao động của sàn)

Cách tính giá sàn:

Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ giao động của sàn)

Trong đó biên độ dao động của các sàn sẽ được quy định như sau:

HOSE

 • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của ETF và chứng chỉ quỹ đóng là 7%
 • Đối với những mã cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày đầu tiên và các cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp thì trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại sẽ có biên độ dao động là 20%
 • Trái phiếu: sẽ không quy định về biên độ giao động
 • Đối với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền thì không quy định về biên độ dao động.

HNX

 • Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng và Chứng chỉ quỹ ETF có quy định biên độ dao động là 10%
 • Đối với những cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày đầu tiên và các cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp thì trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại có biên độ giao động quy định là 30%
 • Trái phiếu: không quy định về biên độ dao động
 • Đối với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền thì quy định biên độ giao động là 30%

UPCOM

 • Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng và Chứng chỉ quỹ ETF có biên độ dao động quy định là 15%
 • Đối với những mã cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày đầu tiên và các cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp thì trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại sẽ có biên độ giao động là 40%
 • Trái phiếu: Không quy định về biên độ dao động
 • Đối với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ không quy định về biên độ dao động

Ví dụ: Trên sàn HNX có mã chứng khoán X giá tham chiếu là 51.0 (51.000đ/cổ phiếu).

 • Giá trần = 51.0 x (1 + 0,1) = 56.1
 • Giá sàn = 51.0 x (100%-10%) = 45.9

Như vậy, chỉ được đặt lệnh giao dịch trong khoảng giá từ 45.900 – 56.100 đồng/cổ phiếu.

Phân biệt về giá trần và giá sàn trong chứng khoán

Phân biệt về giá trần và giá sàn trong chứng khoán

Phân biệt về giá trần và giá sàn trong chứng khoán

Khái niệm:

 • Giá trần chính là mức giá cao nhất mà các nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch mua hay bán chứng khoán trong ngày.
 • Giá sàn chứng khoán được xem là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch mua hay bán chứng khoán trong ngày.

Công thức tính 

 • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + biên độ dao động).
 • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – biên độ dao động).

Quy định về màu sắc

 • Trên bảng giá điện tử giá trần được hiển thị bằng màu tím.
 • Trên bảng giá điện tử giá sàn được thể hiện bằng màu xanh da trời.

>> Xem thêm: Giá tham chiếu trong chứng khoán là gì?

Giá tham chiếu và một số vấn đề liên quan

Giá tham chiếu chính là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối cùng của ngày liền kề trước đó. Cụ thể là trên bảng giá điện tử chứng khoán thì giá tham chiếu sẽ được biểu thị bằng màu vàng. Giá tham chiếu còn là mức giá cơ sở để có thể tính được mức giá trần và giá sàn của một ngày giao dịch.

Cách tính giá tham chiếu 

Giá tham chiếu sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc mã cổ phiếu đó hoạt động trên sàn giao dịch nào.

Đối với sàn giao dịch HOSE thì mức giá tham chiếu sẽ được quy ước bằng với mức giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó gần nhất.

Đối với sàn giao dịch HNX thì mức giá tham chiếu sẽ được quy ước bằng mức giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.

Đối với sàn giao dịch UPCOM thì mức giá tham chiếu được tính bằng cách lấy trung bình cộng giá đã khớp lệnh từ các ngày giao dịch trước đó.

Trong đó một số trường hợp đặc biệt thì mức giá tham chiếu tại sàn giao dịch HSX, HNX sẽ tương đương với mức giá tại những ngày giao dịch không hưởng quyền. Có thể hiểu là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của những ngày này không có phát sinh thêm bất kỳ một quyền hạn nào đính kèm hay phát sinh những loại cổ tức khác nhau.

Kết luận

Khi tham gia đầu tư vào  thị trường chứng khoán thì các nhà đầu tư cần phải nắm rõ quy tắc hoạt động cũng như những định nghĩa về giá, đặc biệt là giá sàn, giá trần, giá tham chiếu. Hy vọng những chia sẻ của Mytrade về giá sàn là gì đã giúp bạn có thêm kiến thức về vấn đề này, từ đó từng bước thực hiện giao dịch đầu tư của mình. 

Mytrade nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín

App đầu tư chứng khoán tối ưu trên thị trường hiện nay

Nếu nhà đầu tư còn thắc mắc nào về giá sàn là gì hoặc cần hỗ trợ đầu tư chứng khoán hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0983.668.883 để được các chuyên gia của Mytrade hỗ trợ nhanh nhất.

 • Bài viết nổi bật