IMF là gì? Chức năng, nhiệm vụ và trò của IMF

Quỹ tiền tệ quốc tế là một phần cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính trên toàn cầu. Để hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức tiền tệ này, hãy cùng Mytrade tìm hiểu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là gì? ở bài viết sau đây.

IMF là gì?

IMF là gì?IMF là gì?

IMF (International Monetary Fund) là quỹ tiền tệ quốc tế. Đây là một tổ chức quốc tế giám sát về hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi về tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, cũng như việc hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ được mô tả như "Một tổ chức của 189 quốc gia" thực hiện việc nuôi dưỡng tập đoàn tiền tệ toàn cầu, thiết lập an toàn tài chính. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế, đẩy mạnh việc làm cũng như tăng trưởng nền kinh tế cao hơn nhằm giảm bớt đói nghèo. Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế chịu sự điều hành và chịu trách nhiệm ở trước 189 quốc gia thành viên.

Quá trình hình thành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là gì?

IMF đã được hình thành vào tháng 7/1944 tại Hội nghị Bretton Woods của Liên hợp quốc tại New Hampshire, Hoa Kỳ. Khi đó, 44 quốc gia tham dự đã tìm cách xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế và tránh gặp phải tình trạng phá giá tiền tệ cạnh tranh trong cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Ngày 1/3/1947 thì IMF bắt đầu hoạt động và được hưởng quy chế của cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Vào ngày 8/5/1947, quỹ tiền tệ quốc tế IMF tiến hành cho vay khoản đầu tiên.

IMF sẽ xây dựng quỹ tài chính của mình thông qua phí thành viên và được gọi là hạn ngạch. Mỗi một quốc gia thành viên trả tiền cho một hạn ngạch đều sẽ dựa trên quy mô kinh tế của quốc gia đó, vì thế mà các nền kinh tế lớn cần phải trả nhiều tiền hơn. Do vậy mà nguồn vốn hoạt động chủ yếu của quỹ là do một số nước thành viên đóng góp.

IMF đã tiến hành xây dựng một hạn mức cho vay và hạn mức đóng góp đối với các nước thành viên. Số phiếu biểu quyết của mỗi nước còn tùy thuộc vào mức độ đóng góp của nước đó dành cho tổ chức IMF. Các nước thành viên đang có cổ phần lớn nhất trong IMF hiện nay là Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản và Pháp.

Trải qua những thời kỳ biến chuyển của nền kinh tế cùng với hệ thống tiền tệ thế giới thì IMF đã cố gắng phát triển các hoạt động của mình ở trên hai hướng: ổn định phần tỷ giá hối đoái và đấu tranh chống lại những biện pháp hạn chế và phân biệt đối xử.

Năm 1972, theo Hiệp định Jamaica thì các tỷ giá hối đoái đã được thả nổi. Điều này đã đẩy cho các nước thành viên trong Cộng đồng Kinh tế châu âu (EEC) không duy trì được tỷ giá đồng tiền của mình theo đồng đôla nữa mà mỗi nước sẽ tự do quy định, tuyên bố hoặc không tuyên bố về tỷ giá đồng tiền của mình.

Cơ cấu tổ chức của quỹ tiền tệ quốc tế IMF

IMF có cơ cấu tổ chức bao gồm có những bộ phận chính như sau:

 • Hội đồng thống đốc: Đây chính là cơ quan quyết định tối cao, bao gồm có một thống đốc và một thống đốc thay thế đến từ những quốc gia thành viên. Thống đốc sẽ được chỉ định bởi các quốc gia thành viên và thông thường là bộ trưởng tài chính hay thống đốc ngân hàng trung ương.
 • Các ủy ban Bộ trưởng: Hội đồng thống đốc sẽ được tham vấn bởi hai Ủy ban Bộ trưởng là: Ủy ban Tiền tệ cùng với Tài chính quốc tế (International Monetary and Financial Committee - IMFC) và Ủy ban Phát triển (Development Committee).
 • Ban Giám đốc điều hành: Ban Giám đốc điều hành bao gồm 24 thành viên chịu trách nhiệm về quản lý các công việc hàng ngày của IMF. 24 thành viên trong Ban Giám đốc Điều hành sẽ thay mặt cho 189 quốc gia thành viên. Ban Giám đốc Điều hành thực hiện bàn luận và giải quyết tất cả những vấn đề như việc xem xét tình trạng kinh tế của các nước thành viên, những vấn đề về chính sách kinh tế có liên quan tới nền kinh tế toàn cầu.

Lĩnh vực hoạt động của quỹ tiền tệ quốc tế IMF

IMF hoạt động ở trong hai lĩnh vực chủ yếu là:

Tỷ giá hối đoái

Đến năm 1971 thì các nước đã thực thi được chế độ tỷ giá hối đoái cố định đối với đồng tiền của mình nhằm mục đích tạo ra cơ sở ổn định cho các giao dịch thương mại. Sau khi được quỹ tiền tệ quốc tế IMF phê chuẩn thì các nước có thể thay đổi về tỷ giá hối đoái. Nó có thể điều chỉnh được tỷ giá lên (về chính sách tăng giá đồng tiền) hay xuống (về chính sách phá giá đồng tiền) đến tỷ giá cố định mới để xử lý được các trường hợp mất cân bằng cơ bản đối với cán cân thanh toán. Tức là những tình huống dẫn đến tình trạng thặng dư hoặc sự thâm hụt kinh niên. Từ năm 1971 thì hầu hết những đồng tiền lớn ở trên thế giới đều được thả nổi. Nguyên nhân là bởi quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã mất đi quyền kiểm soát chính thức đối với sự biến động về tỷ giá hối đoái, song các nước thành viên vẫn cần phải tuân thủ được các quy tắc về hành vi phù hợp do tổ chức IMF đặt ra nhằm tránh được những thủ đoạn kiểm soát hối đoái và gây hại đến các nước láng giềng.

Phương tiện thanh toán quốc tế

Nguồn lực của IMF bao gồm có dự trữ các đồng tiền quốc gia cùng với tài sản dự trữ quốc tế, không kể đến số vàng mà những nước thành viên cần phải nộp theo hạn mức đã được quy định cho mỗi nước. Mỗi một nước thành viên đều cần phải nộp 75% hạn mức bằng đồng tiền của mình và 25% bằng tài sản dự trữ quốc tế. Các thành viên cũng được quyền vay hay quyền rút vốn đối với tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Các nước cũng có thể sử dụng đến quyền rút vốn và dự trữ quốc tế của bản thân để thực hiện tài trợ cho những khoản thâm hụt cán cân thanh toán. Ở trong cơ chế về quyền rút vốn thông thường của tổ chức IMF, những nước thành viên mà gặp khó khăn về cán cân thanh toán thì có thể rút vốn, tức là mua đồng tiền nước ngoài của tổ chức IMF bằng chính đồng tiền của nước mình ở trong giới hạn là 125% hạn mức của mình và có thể rút 25% đầu tiên bất kỳ khi nào họ có nhu cầu. Khi muốn rút một hay cả bốn phần 25% còn lại thì các nước cần phải nhất trí với IMF về một chương trình bao gồm các biện pháp về xử lý sự thâm hụt cán cân thanh toán. Các nước thành viên cũng cần phải hoàn trả lại phần rút vốn của mình trong khoảng thời gian từ 3 -5 năm. Đến năm 1970 thì IMF đã tạo ra được một phần tài sản dự trữ quốc tế mới đó là Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) nhằm mục đích tăng mức cung về phương tiện thanh toán quốc tế. Đồng thời nó cũng tạo ra được những phương tiện vay nợ để có thể bổ sung cho các nước thành viên nghèo

Chức năng và nhiệm vụ của quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Chức năng và nhiệm vụ của quỹ tiền tệ quốc tế IMFChức năng và nhiệm vụ của quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Nhiệm vụ chính của IMF đó là đảm bảo được sự ổn định của hệ thống tiền tệ quốc tế - hệ thống về tỷ giá hối đoái và thanh toán quốc tế sẽ cho phép các quốc gia và công dân của họ thực hiện giao dịch với nhau.

Quỹ tiền tệ Quốc tế hỗ trợ cho các nước thành viên sẽ thông qua 3 chức năng chính sau đây: 

 • Giám sát: Giám sát về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và các nước thành viên, đồng thời cũng tư vấn về chính sách kinh tế cho các nước thành viên. Điều này đã được thực hiện thông qua hoạt động nghiên cứu, thống kê, phân tích và dự báo về nền kinh tế quốc gia, khu vực hay toàn cầu. Ngoài ra thì tổ chức IMF sẽ cung cấp lời khuyên dành cho các nước thành viên và thúc đẩy những chính sách được thiết kế để thúc đẩy về sự ổn định kinh tế, giảm tính dễ bị tổn thương ở trước các cuộc khủng hoảng kinh tế về tài chính và nâng cao chất lượng mức sống. 
 • Hỗ trợ tài chính: Cung cấp việc hỗ trợ tài chính ngắn và trung hạn dành  cho các nước thành viên khi mà họ gặp phải tình trạng khó khăn tạm thời về cán cân thanh toán. Cụ thể sẽ như đưa ra các nguồn vốn cho vay không lãi suất với khoảng thời gian đáo hạn dài. Nhiệm vụ hỗ trợ tài chính này cũng chính là trách nhiệm cốt lõi của tổ chức IMF. 
 • Phát triển năng lực: Trợ giúp kỹ thuật dành cho các nước thành viên nhằm cải thiện được khả năng về điều hành kinh tế. Ví dụ như việc thiết kế và thực hiện những chính sách hiệu quả hơn đối với hoạt động thuế và quản lý, quản lý chi tiêu, chính sách tiền tệ cùng với tỷ giá hối đoái, giám sát và điều tiết của hệ thống ngân hàng tài chính, khuôn khổ lập pháp và thống kê kinh tế.

Vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong phát triển kinh tế

Vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong phát triển kinh tếVai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong phát triển kinh tế

Trong hoạt động nền kinh tế nói chung và tiền tệ nói riêng thì IMF đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Theo đó:

 • IMF đóng vai trò ở trong việc phát triển về những công cụ để các nước có thể đo lường, đánh giá và cải thiện được tình hình kinh tế vĩ mô, bao gồm có chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng như việc ổn định tài chính, tiền tệ và giá cả. Theo đó thì tổ chức tiền tệ quốc tế IMF sẽ giúp cho các nước tìm ra được giải pháp tốt hơn để thực hiện những biện pháp ở trong tất cả các lĩnh vực nói trên và xác định được những bài học đến từ kinh nghiệm của nhiều nước, qua đó có thể làm sáng tỏ được những lựa chọn mà một quốc gia cụ thể bất kỳ có thể có.
 • Thông qua đối thoại, nghiên cứu, tư vấn, cũng như việc hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, tổ chức IMF sẽ giúp tạo ra được một cộng đồng toàn cầu các chuyên gia thực hành.
 • IMF đóng vai trò trong hoạt động thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua một thiết chế thường trực có trách nhiệm cung cấp về một bộ máy tư vấn và cộng tác nhằm giải quyết được các vấn đề tiền tệ quốc tế.
 • Quỹ tiền tệ Quốc tế tạo điều kiện mở rộng, tăng trưởng cân đối trong hoạt động mậu dịch quốc tế, từ đó góp phần trong việc tăng cường và duy trì việc làm ở mức cao, thu nhập thực tế và việc phát triển nguồn lực sản xuất của tất cả những thành viên.
 • Tăng cường việc ổn định ngoại hối để duy trì một cách có trật tự những hoạt động giao dịch ngoại hối ở giữa các thành viên. Từ đó tránh cho việc phá giá tiền tệ nhằm cạnh tranh giữa các nước.
 • Hỗ trợ về việc thành lập một hệ thống thanh toán đa phương ở giữa các nước thành viên cũng như xoá bỏ được các hạn chế về ngoại hối có thể gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng trong hoạt động mậu dịch quốc tế.
 • Bằng việc cung cấp các nguồn lực dự trữ của quỹ, đảm bảo được sự an toàn, tạo ra cơ hội cho những nước sửa chữa mất cân đối ở trong cán cân thanh toán quốc tế, IMF đã tạo được niềm tin cho các nước thành viên.
 • Có vai trò quan trọng ở trong việc rút ngắn thời gian và giảm bớt được mức độ cân bằng ở trong cán cân thanh toán của các nước thành viên. 

Một số vấn đề liên quan đến quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Một số vấn đề liên quan đến quỹ tiền tệ quốc tế IMFMột số vấn đề liên quan đến quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Chuyên gia IMF là gì? 

Chuyên gia IMF chính là các nhân viên cao cấp làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Chuyên viên IMF có nhiệm vụ trong hoạt động giám sát, tư vấn về chính sách kinh tế cho nước thành viên. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc nghiên cứu, phân tích, thống kê và dự báo về các nền kinh tế quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu.

Việt Nam tham gia vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm nào?

Việt Nam đã gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào năm 1956. Năm 1975 thì ghế hội viên chuyển cho Cộng hoà Miền Nam Việt Nam kế thừa. Năm 1976 thì CHXHCN Việt Nam đã chính thức tham gia vào chiếu theo hội viên của hai quốc gia trước, chính thức về việc kế tục quy chế hội viên của Việt Nam tại IMF và cũng được quyền hưởng các khoản vay từ IMF. 

Kết luận 

Trên đây là những chia sẻ của Mytrade về Quỹ tiền tệ quốc tế. Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã hiểu rõ IMF là tổ chức gì, nó có vai trò, chức năng và nhiệm vụ như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu. 

Nếu như nhà đầu tư còn bất kỳ thắc mắc về quỹ tiền tệ quốc tế IMF là gì hoặc cần hỗ trợ tham gia giao dịch ở trên thị trường khoán thì hãy liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE 1900 966 935 – 0983 66 88 83 để được các chuyên gia trong ngành giải đáp một cách chính xác và nhanh nhất. Tải ngay app MyTrade hôm nay để có thể trải nghiệm được nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại:

– Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mytrade-đầu-tư-cho-mọi-người/id1610468053

– Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ftv.mytrade

Tải app MyTrade để trải nghiệm được ngay nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại thị trường Việt Nam

Tải app MyTrade để trải nghiệm được ngay nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại thị trường Việt Nam

 • Bài viết nổi bật