Kỳ phiếu là gì?  Sự khác nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu

Xã hội không ngừng phát triển, đồng tiền ngày càng trở nên mất giá, mọi người đổ xô quay sang đầu tư. Cùng với những điều kiện hoàn cảnh đó đã có rất nhiều hoạt động đầu tư sinh lời đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh các hình thức đầu tư quen thuộc như đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu thì đầu tư vào kỳ phiếu cũng được xem là hình thức sinh lời rất được quan tâm. Dù hình thức đầu từ này còn mới mẻ nhưng việc nhiều tổ chức tín dụng phát hành kỳ phiếu đã thu hút được số lượng lớn sự chú ý của công chúng. Vậy, kỳ phiếu là gì? Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về kỳ phiếu và những vấn đề khác có liên quan.

Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là gì? Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu chính là một loại văn bản trong chứng khoán, ở đó, người ký phiếu sẽ phải cam kết trả một số tiền vô điều kiện do chính người lập phiếu phát ra, hoặc phải trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác được quy định trong kỳ phiếu đó. Kỳ phiếu hay còn gọi là trái phiếu ngắn hạn, sử dụng để thanh toán cho các bên xuất nhập khẩu.

Kỳ phiếu cần phải có sự bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để có thể đảm bảo khả năng thanh toán của kỳ phiếu.

Khác với hối phiếu, kỳ phiếu được con nợ viết ra để hứa cam kết trả tiền cho người được hưởng lợi. Bởi vì có tính thụ động trong thanh toán như vậy, trong thanh toán quốc tế, kỳ phiếu ít tính thông dụng hơn hối phiếu.

Kỳ phiếu cần phải có sự bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để có thể đảm bảo khả năng thanh toán của kỳ phiếu. Kỳ phiếu được quy định cụ thể đó là:

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định:

 •  Kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi là bằng chứng để xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành đối với người mua giấy tờ có giá tại một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.
 •  Người phát hành kỳ phiếu cam kết phải trả số tiền ghi trên kỳ phiếu tại một thời điểm quy định cho chủ sở hữu kỳ phiếu. Kỳ phiếu có đặc tính tiêu biểu là: tính trừu tượng và tính bất khả kháng. Tính trừu tượng được thể hiện trong kỳ phiếu đó là: không ghi lý do phát sinh số nợ (chẳng hạn như mua chịu hàng hoá, dịch vụ...) mà chỉ ghi người đi vay phải trả cho người cho vay số tiền là bao nhiêu và vào thời hạn nào. Tính bất khả kháng thể hiện việc người có trách nhiệm trả nợ không thể dựa vào bất cứ lý do nào để không trả nợ (kể cả trên thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá đó không phù hợp với điều kiện của hợp đồng). Sau này, kỳ phiếu có thêm tính lưu thông, điều đó có nghĩa là được phép chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác thông qua chữ ký chuyển nhượng. Kỳ phiếu chuyển nhượng (còn gọi là hối phiếu) là lệnh của người cho vay với người đi vay phải trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hoặc người xuất trình lệnh đó. Kỳ phiếu ra đời từ thế kỉ XII, với tư cách là một công cụ ngoại thương và thanh toán quốc tế, sau này chuyển thành công cụ tín dụng, thương mại, con người bắt đầu sử dụng kỳ phiếu trong quan hệ mua, bán chịu với nhau. Kỳ phiếu được sử dụng phổ biến giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp. Người nắm kỳ phiếu có thể giữ lại kỳ phiếu tới kì hạn trả nợ hoặc có thể chuyển cho người khác để trả tiền mua hàng hoá, dịch vụ, hoặc cũng có thể dùng để vay vốn ngân hàng (chiết khấu kỳ phiếu). Thông qua chiết khấu, kỳ phiếu tập trung vào các ngân hàng phát hành và trở thành một trong những cơ sở để đảm bảo cho việc phát hành tiền giấy của ngân hàng.

Nói cách khác, kỳ phiếu là giấy chứng nhận số nợ, cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, chi trả  một số tiền nhất định cho người được hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này để trả cho người khác được quy định trong giấy đó. Kỳ hạn của kỳ phiếu phải phải được quy định rõ ràng trong kỳ phiếu. Kỳ phiếu có thể được ký bởi do một hoặc nhiều người ký phát để cam kết trả tiền cho một hoặc nhiều người cùng hưởng lợi. Thông thường, kỳ phiếu sẽ phải có sự bảo lãnh của ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính. Kỳ phiếu thường được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong các quan hệ quốc tế.

Muốn phân biệt để hiểu kỳ phiếu ngân hàng với các hình thức như: cổ phiếu, trái phiếu… thì chúng ta cần phải dựa vào những đặc điểm chính của nó.

>> Tham khảo: Đầu cơ tích trữ là gì? Đặc điểm của việc đầu cơ tích trữ?

Đặc điểm của kỳ phiếu

Đặc điểm của kỳ phiếu Đặc điểm của kỳ phiếu

 • Thứ nhất: Tính trừu tượng. Tính trừu tượng của kỳ phiếu được thể hiện ở: Trên kỳ phiếu sẽ không ghi lý do phát sinh số nợ đó (ví dụ như mua chịu hàng hoá, dịch vụ…) mà chỉ ghi người đi vay phải trả cho người cho vay số tiền là bao nhiêu và vào thời hạn nào.
 • Thứ hai: Tính bất khả kháng. Tính bất khả kháng thể hiện thông qua việc người có trách nhiệm trả nợ không thể dựa vào bất cứ lý do nào để không trả nợ (kể cả trên thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc là hàng hoá không phù hợp với điều kiện của hợp đồng).
 • Thứ ba: Tính lưu thông. Tính lưu thông thể hiện ở việc: kỳ phiếu có thể được chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác bằng chữ ký chuyển nhượng. Kỳ phiếu chuyển nhượng ( hay hối phiếu) là lệnh của người cho vay với người đi vay phải trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hoặc người xuất trình lệnh đó.

Kỳ phiếu là công cụ để hứa trả tiền và khả năng thanh toán của kỳ phiếu hoàn toàn phụ thuộc vào người phát hành ra nó. Vì vậy, muốn lưu thông diễn ra dễ dàng thì kỳ phiếu phải có người thứ 3 đứng ra để bảo lãnh thanh toán, trừ trường hợp người lập kỳ phiếu có uy tín lớn về tài chính.

 • Thứ tư: Được thanh toán theo yêu cầu hoặc thanh toán vào 1 thời điểm nhất định.

Kỳ phiếu là công cụ để hứa trả tiền vô điều kiện do người nợ viết ra để hứa trả một số tiền nhất định cho chủ nợ. Vì vậy, trong quá trình lưu thông kỳ phiếu sẽ không phát sinh yêu cầu chấp nhận thanh toán kỳ phiếu.

Người lập phiếu phải phát hành kỳ phiếu hứa để trả tiền trước khi người thụ hưởng kỳ phiếu bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng giao dịch cơ sở. Sau khi thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng, người thụ hưởng mới tiến hành ủy thác cho ngân hàng thu tiền của kỳ phiếu từ phía người lập phiếu.

Nội dung của kỳ phiếu

Thông thường kỳ phiếu gồm có những nội dung chính sau đây:

 •  Cam kết chi trả một số tiền nhất định một cách vô điều kiện.
 • Thời hạn trả tiền
 •  Ðịa điểm trả tiền
 • Tên của người thụ hưởng;
 • Ðịa điểm và ngày ký phát hối phiếu
 • Chữ ký của người ký phát lệnh.

Nguyên tắc để phát hành kỳ phiếu

Nguyên tắc để phát hành kỳ phiếu Nguyên tắc để phát hành kỳ phiếu

Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tổ chức những đợt phát hành kỳ phiếu theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-NHNN vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tuân thủ các tỷ lệ để bảo đảm an toàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi và bổ sung) và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành phát hành kỳ phiếu trực tiếp cho người mua tại điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Kỳ phiếu được phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc chứng nhận quyền sở hữu kỳ phiếu phải bao gồm những nội dung như sau:

 •  Tên của tổ chức phát hành.
 •   Tên gọi của kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.
 • Ký hiệu và số sê-ri phát hành.
 •    Chữ ký của người đại diện hợp pháp thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành và những chữ ký khác do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng đã nước ngoài quy định.
 •    Mệnh giá, ngày phát hành, thời hạn, hạn thanh toán.
 •  Lãi suất, thời điểm trả lãi, cách thức trả lãi, địa điểm thanh toán gốc và lãi.
 •    Họ tên, số Chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ người mua (nếu là cá nhân), tên của tổ chức mua, số giấy phép thành lập hoặc mã doanh nghiệp hoặc số giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã doanh nghiệp), địa chỉ của tổ chức mua (nếu là tổ chức).
 •  Đối với kỳ phiếu do công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành cần ghi rõ người sở hữu chỉ được phép chuyển quyền sở hữu cho tổ chức.
 •        Các nội dung khác có liên quan của kỳ phiếu đều do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định.

>> Tham khảo: Kỳ phiếu là gì?  Sự khác nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu

Những lợi ích từ việc đầu tư kỳ phiếu ngân hàng

Lý do các ngân hàng, doanh nghiệp… lập ra kỳ phiếu ngân hàng là để phục vụ mục đích huy động vốn nhanh chóng. Vì vậy, những lợi ích từ việc đầu tư kỳ phiếu ngân hàng là:

 •  Thứ nhất: Lãi suất cao. Để có thể thu hút vốn trung hạn và vốn dài hạn và để thu hút người mua, lãi suất của các kỳ phiếu thường sẽ cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm từ 1% đến 1,5%. 
 •  Chuyển nhượng kỳ phiếu diễn ra linh hoạt: Kỳ phiếu có thể được chuyển nhượng từ người này sang người khác hết sức linh động. Có thể trao đổi chúng bằng các hình thức như: mua bán, thừa kế, trao đổi… mà không bị hạn chế bất kỳ đối tượng nào.
 •  Lãi suất cầm cố kỳ phiếu được ưu đãi: Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn khi chưa đến hạn, khách hàng đó có thể cầm cố kỳ phiếu tại ngân hàng để tiếp cận khoản vay. Cầm cố kỳ phiếu có mức lãi suất thấp hơn so với cầm cố các giấy tờ khác.

Do đó, việc đầu tư kỳ phiếu luôn là một lựa chọn sáng suốt, đặc biệt dành cho các cá nhân, doanh nghiệp.

 Sự khác nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu

Phân biệt kỳ phiếu và trái phiếu Phân biệt kỳ phiếu và trái phiếu

 • Thứ nhất: Về bản chất

Kỳ phiếu là công cụ cam kết để trả tiền của người lập phiếu và khả năng thanh khoản phụ thuộc vào người phát hành ra nó. Do đó, cần phải có người thứ 3 đứng ra bảo lãnh thanh toán cho kỳ phiếu thì mới có thể lưu thông dễ dàng, trừ khi người lập phiếu có uy tín lớn về tài chính.

Trái phiếu là loại chứng khoán mục đích quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền nhất định.

 • Thứ hai: Về thời hạn

Kỳ phiếu có thời gian đáo hạn khoảng trên dưới 1 năm nhưng không quá 7 đến 8 năm và thường do ngân hàng thương mại phát hành.

Thời hạn trái phiếu có thể ngắn hạn (có thể dưới 1 năm) hoặc cũng có thể lâu dài từ 5, 7, 10,… năm.

 • Thứ ba: Quyền và nghĩa vụ thực hiện

Sau khi người lập phiếu tiến hành nghĩa vụ trả tiền của kỳ phiếu cho người được thụ hưởng, người thụ hưởng mới được phép ủy thác cho ngân hàng thu tiền kỳ phiếu từ người lập phiếu. Kỳ phiếu sẽ được thanh toán vào một thời điểm nhất định hoặc thanh toán theo yêu cầu của người phát hành.

Khi công ty xuất hiện dấu hiệu phá sản hoặc giải thể, thì trước hết công ty cần phải có trách nhiệm thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước đó, sau đó mới trả cho phía cổ đông.

Trái phiếu còn gọi là chứng khoán nợ, vì vậy công ty phát hành trái phiếu cần phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu trước khi hết hạn.

Kết luận

Chúng ta vừa điểm qua những thông tin để giải đáp cho câu hỏi kỳ phiếu là gì? Nếu bạn đang có mong muốn đầu tư ngắn hạn và sinh lãi cao thì hình thức đầu tư vào kỳ phiếu do các ngân hàng phát hành là một lựa chọn rất lý tưởng. Sau bài viết này, Mytrade tin rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào kỳ phiếu.

Mytrade luôn tự hào là nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán tối ưu nhất hiện nay

Nền tảng giao dịch Mytrade

Với phương châm luôn đặt lợi ích của các nhà đầu tư lên hàng đầu, Mytrade nỗ lực tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhằm mang lại hiệu quả cao cho khách hàng để cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc nào về kỳ phiếu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích. Liên hệ theo số Hotline 1900966935 – 0983.668.883 để được hỗ trợ tốt nhất.

 • Bài viết nổi bật