Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện niêm yết chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán hiện nay, các loại chứng khoán được giao dịch rất đa dạng và phong phú. Bên cạnh những loại chứng khoán uy tín, có chất lượng, được các nhà đầu tư lựa chọn, cũng có không ít những loại chứng khoán chất lượng chưa tốt, không ổn định đã phần nào làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư với thị trường chứng khoán. Và để tăng sự tin tưởng, lòng tin đối với các nhà đầu tư, cùng với sự đảm bảo thị trường hoạt động một cách ổn định, minh bạch và có hiệu quả thì việc niêm yết chứng khoán là hoàn toàn cần thiết. Vậy Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện, tiêu chuẩn để niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của My Trade.

Niêm yết chứng khoán là gì?

Tại khoản 24 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm niêm yết chứng khoán như sau:

Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.

Có thể hiểu Niêm yết chứng khoán là công bố chứng khoán đủ tiêu chuẩn tại thị trường giao dịch tập trung và đây là quá trình định danh của các chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể hơn thì đây là quá trình mà Sở giao dịch chứng khoán chấp nhận cho các công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán với điều kiện công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng cũng như định tính mà Sở giao dịch chứng khoán đã đề ra.

Lúc này tại thị trường giao dịch tập trung đưa các chứng khoán đủ tiêu chuẩn vào đăng ký cũng như giao dịch. Để có thể được niêm yết thì công ty phát hành cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do Sở giao dịch chứng khoán đặt ra. Mỗi Sở giao dịch đều có những điều kiện khác nhau để đảm bảo an toàn hoạt động và phù hợp với mục đích hoạt động của mình.

Niêm yết chứng khoán gồm:

- Niêm yết tên tổ chức phát hành.

- Niêm yết giá chứng khoán.

>> Tham khảo: Cổ phiếu niêm yết là gì? Ưu điểm của cổ phiếu niêm yết

Mục tiêu của việc niêm yết chứng khoán?

Việc niêm yết chứng khoán với mục tiêu như:

 • Hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.
 • Cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin về các tổ chức phát hành.
 • Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá vì thông qua việc niêm yết công khai, giá chứng khoán được hình thành dựa trên sự tiếp xúc hiệu quả giữa cung và cầu chứng khoán.
 • Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.

>> Xem thêm: Chứng khoán cơ sở là gì? Tổng quan về giao dịch chứng khoán cơ sở

Phân loại niêm yết chứng khoán?

1. Niêm yết lần đầu (Initial Listing): Niêm yết lần đầu là việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng kí niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng (IPO) khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.

2. Niêm yết bổ sung (Additional Listing): Niêm yết bổ sung là quá trình chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành với mục đích tăng vốn hay vì các mục đích khác như sáp nhập, chi trả cổ tức, thực hiện các trái quyền hoặc thực hiện các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu…

3. Thay đổi niêm yết (Change Listing): Thay đổi niêm yết phát sinh khi công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị chứng khoán được niêm yết của mình.

4. Niêm yết lại (Relisting): Là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết vì các lí do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.

5. Niêm yết cửa sau (Back door Listing). Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.

6. Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần (Dual Listing & Partial listing): Niêm yết toàn phần là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trên một Sở giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.

+ Niêm yết từng phần là việc niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán đã phát hành ra công chúng của lần phát hành đó, phần còn lại không hoặc chưa được niêm yết.

+ Niêm yết từng phần thường diễn ra ở các công ty lớn do Chính phủ kiểm soát, phần chứng khoán phát hành ra thị trường do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ được niêm yết, còn phần nắm giữ của Chính phủ hoặc tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không được niêm yết.

Vai trò của việc niêm yết chứng khoán

Việc niêm yết chứng khoán có vai trò cụ thể như sau:

1. Thuận lợi

 • Việc niêm yết chứng khoán giúp công ty dễ dàng huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán. Công ty được niêm yết có thể thu hút vốn dài hạn thông qua phát hành chứng khoán với chi phí thấp. Thông thường, công ty niêm yết được công chúng tín nhiệm tạo sự uy tín hơn công ty chưa được niêm yết. Do đó, khi trở thành một công ty được niêm yết thì họ dễ dàng trong việc huy động vốn và với chi phí huy động thấp hơn.
 • Tác động đến công chúng. Niêm yết chứng khoán góp phần tạo nên hình ảnh cho công ty đối với các nhà đầu tư, các chủ nợ, người cung ứng, các khách hàng và người làm công, nhờ vậy mà công ty được niêm yết có sự thu hút các nhà đầu tư hơn.
 • Nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoán. Khi các chứng khoán được niêm yết, lúc này chúng có thế được nâng tính thanh khoản, mở rộng phạm vi chấp nhận làm vật thế chấp và dễ dàng được sử dụng phục vụ cho các mục đích về tài chính, thừa kế và các mục đích khác. Hơn nữa, các chứng khoán được niêm yết có thể được mua với một số lượng rất nhỏ, do đó các nhà đầu tư có cơ hội trở thành cổ đông của công ty.
 • Ưu đãi về thuế. Bình thường ở các thị trường chứng khoán mới nổi công ty tham gia niêm yết được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế trong hoạt động kinh doanh như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư mua chứng khoán niêm yết sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập miễn, giảm đối với cổ tức, lãi hoặc chênh lệch mua bán chứng khoán lãi vốn từ các khoản đầu vào thị trường chứng khoán.

2. Hạn chế

 • Nghĩa vụ báo cáo như là một công ty đại chúng. Công ty niêm yết phải có nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời liên quan đến các mặt hoạt động của công ty cũng như các biến động có ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết. Nghĩa vụ công bố thông tin đại chúng trong một số trường hợp làm ảnh hưởng đến những thông tin nội bộ, bí mật kinh doanh và gây ảnh hưởng đến công ty.
  • Những khó khăn cản trở trong việc thâu tóm và sáp nhập. Niêm yết bộc lộ nguồn vốn và phân chia quyền biểu quyết của công ty cho những người mua là những người có thể gây bất tiện cho những cổ đông chủ chốt và công việc quản lý điều hành hiện tại của công ty. Công ty cũng có thể gặp nhiều cản trở trong việc thực hiện mục tiêu thâu tóm hay sáp nhập của mình.

Tiêu chuẩn về niêm yết chứng khoán?

Tiêu chuẩn về niêm yết được quy định dưới hai hình thức: tiêu chuẩn định lượng và tiêu chuẩn định tính.

1. Tiêu chuẩn định lượng

- Thời gian hoạt động từ khi thành lập công ty: công ty niêm yết phải có một nền tảng kinh doanh hiệu quả và thời gian hoạt động liên tục trong một số năm nhất định tính đến thời điểm xin niêm yết.

Thông thường, đối với các thị trường chứng khoán truyền thống công ty niêm yết phải có thời gian hoạt động tối thiểu 3-5 năm, hoặc cổ phiếu đã từng được giao dịch trên thị trường phi tập trung.

- Qui mô và cơ cấu sở hữu cổ phần công ty: qui mô của một công ty niêm yết phải đủ lớn để tạo nên tính thanh khoản tối thiểu cho chứng khoán của công ty.

- Lợi suất thu được từ vốn cổ phần: Mức sinh lời trên vốn đầu tư (cổ tức) phải cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kì hạn 1 năm. Hoặc số năm hoạt động kinh doanh có lãi tính đến thời điểm xin niêm yết là 2-3 năm.

- Tỉ lệ nợ: có thể là tỉ lệ nợ trên tài sản ròng của công ty, hoặc tỉ lệ vốn khả dụng điều chỉnh trên tổng tài sản nợ của công ty ở mức cho phép, nhằm bảo đảm duy trì tình hình tài chính lành mạnh của doanh nghiệp.

- Sự phân bổ cổ đông: là xét đến số lượng và tỉ lệ cổ phiếu do các cổ đông thiểu số nắm giữ (thông thường 1%) và các cổ đông lớn (5%); tỉ lệ cổ phiếu do cổ đông sáng lập và cổ đông ngoài công chúng nắm giữ mức tối thiểu.

2. Tiêu chuẩn định tính

- Triển vọng của công ty.

- Phương án khả thi về sử dụng vốn của đợt phát hành.

- Ý kiến kiểm toán về các báo cáo tài chính.

- Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty.

- Mẫu chứng chỉ chứng khoán.

- Lợi ích mang lại đối với ngành, nghề trong nền kinh tế quốc dân.

- Tổ chức công bố thông tin.

Điều kiện để niêm yết chứng khoán

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định điều kiện niêm yết cổ phiếu.

* Cụ thể, điều kiện niêm yết cổ phiếu gồm:

- Thứ nhất, là công ty cổ phần có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, đồng thời giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng tính theo bình quân gia quyền giá thanh toán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng gần nhất hoặc giá tham chiếu cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trung bình 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc bình quân gia quyền giá thanh toán trong đợt bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Thứ hai, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên.

- Thứ ba trừ trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa, tổ chức đăng ký niêm yết phải có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức đăng ký niêm yết từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết; đã giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 2 năm, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Thứ năm công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Thứ sáu cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên phải cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

- Thứ bảy có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty chứng khoán.

Chính phủ ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

Cụ thể, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản ký quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thứ nhất: là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Thứ hai: thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

- Thứ ba: đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thứ tư: có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

- Thứ năm: có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

- Thứ sáu: đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Quy trình niêm yết chứng khoán?

Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán lên sở giao dịch chứng khoán

- Sở giao dịch chứng khoán thẩm định hồ sơ

Đây là bước kiểm tra ban đầu, dựa trên cơ sở các tài liệu trong hồ sơ đăng ký niêm yết do tổ chức đăng ký niêm yết cung cấp. Hầu hết các tổ chức đăng ký niêm yết không đáp ứng được các điều kiện do Sở giao dịch chứng khoán đặt ra thì đều bị loại ngay khi thấm định sơ bộ trước khi nộp đơn xin niêm yết chính thức.

Khi thẩm định sơ bộ, sở giao dịch thường chú trọng đến các vấn đề sau:

 • Các điều khoản thành lập công ty, công ty con và các chi nhánh. Tổ chức nộ bộ, chi tiết nhân sự về hội đồng quản trị, ban giám đốc, kiểm soát và lực lượng lao động. Việc nắm giữ chứng khoán, tham gia chia lợi nhuận, quyền lợi của hội đồng quản trị, ban giám đốc và của các cố đông chính trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến công ty.
 • Các vấn đề về nợ, việc kiện tụng chưa hoàn thành và ảnh hưởng của nó tới công ty.
 • Khả năng sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty và các tác động của chính sách thu nhập, phân phối thu nhập trong tương lai. Thường xuyên tổ chức công bố thông tin về mọi mặt hoạt động của công ty đặc biệt là các thông tin về tài chính như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời, cơ cấu vốn, cơ cấu nắm giữ khối lượng chứng khoán trong những năm qua, mức độ thanh khoản của chứng khoán.

Tiến trình thẩm định sơ bộ hồ sơ của Sở giao dịch chứng khoán gồm các bước sau:

 • Sở giao dịch chứng khoán kiểm tra các tài liệu do công ty xin niêm yết nộp.
 • Sở giao dịch chứng khoán đặt các câu hỏi cho công ty xin niêm yết về các tài liệu đã nộp.
 • Công ty xin niêm yết trả lời câu hỏi của Sở giao dịch chứng khoán về các thủ tục từ bước 1 đến bước 3 và lặp đi lặp lại cho đến khi các chi tiết được sáng tỏ hoàn toàn.
 • Sở giao dịch chứng khoán tìm hiểu thêm về công ty xin niêm yết và có thể đến công ty để kiểm tra các tài liệu và thu thập thêm các thông tin cần thiết cho việc thẩm định niêm yết chính thức.
 • Nhân viên Sở giao dịch chứng khoán thảo luận về kết quả của việc thẩm tra trong đó có các kết quả khi thực hiện tìm hiểu công ty.
 • Sở giao dịch chứng khoán đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo quyết định này cho công ty niêm yết.

Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên Sở giao dịch chứng khoán:

Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định sơ bộ hồ sơ xin niêm yết của SGDCK với quyết định chấp thuận hồ sơ, công ty đăng ký niêm yết phải nộp đơn kèm hồ sơ xin niêm yết chính thức lên Sở giao dịch chứng khoán. Ngoài các tài liệu trong hồ sơ thẩm định sơ bộ trước đây, hồ sơ xin niêm yết chính thức cần có thêm các tài liệu sau:

 • Đơn xin niêm yết theo mẫu quy định của sở giao dịch trong đó nêu rõ lý do xin niêm yết.
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được phê chuẩn.
 • Mẫu chứng chỉ chứng khoán niêm yết, mệnh giá, các đặc quyền và đặc ân, số lượng mỗi loại chứng khoán cần được niêm yết.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Một số tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của từng Sở giao dịch chứng khoán.

Cùng với việc nộp đơn xin phép niêm yết chính thức, công ty đăng ký niêm yết sẽ ký hợp đồng niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán. Hợp đồng niêm yết thường có những nội dung sau:

 • Đảm bảo việc công bố thông tin theo định kỳ.
 • Đảm bảo việc công bố các bản báo cáo tài chính theo chuẩn mực và nguyên tắc kế toán quốc tế một cách thường xuyên và định kỳ.
 • Cung cấp cho Sở giao dịch chứng khoán thông tin theo định kỳ nhằm giúp họ thực hiện tốt chức năng duy tri một thị trường có trật tự.
 • Ngăn chặn công ty thực hiện kinh doanh thiếu lành mạnh.

- Sở giao dịch chứng khoán tiến hành kiểm tra niêm yết:

Khi nhận được đơn xin niêm yết và ký hợp đồng niêm yết với công ty đăng ký niêm yết Sở giao dịch chứng khoán tiến hành kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của thông tin và kiếm tra, đối chiếu vở các điều kiện về niêm yết chứng khoản trên Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở các tài liệu báo cáo và đánh giá, so sánh với thực tế.

Các nội dung trọng tâm mà Sở giao dịch chứng khoán chú ý kiểm tra gồm:

 • Khả năng sinh lợi và ổn định của công ty.
 • Lợi ích của công chúng và việc đảm bảo quyền lợi của công ty.
 • Tổ chức quản lý và hoạt động của công ty.

- Sở giao dịch chứng khoán phê chuẩn niêm yết:

Khi xét thấy công ty đăng ký niêm yết đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoản, Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán sẽ phê chuẩn cho chứng khoán đó được niềm yết để chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Khai trương niêm yết:

Sau khi được phê chuẩn niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán sẽ quy định cụ thể thời gian sẽ niêm yết và mời chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tổng giám đốc, giám đốc điều hành của công ty niêm yết để định ngày giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán đổi với chứng khoán đã được phê chuẩn cho phép niêm yết.

Thủ tục đăng ký niêm yết chứng khoán

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Tác động của hoạt động niêm yết chứng khoán đến các chủ thể

1.  Đối với tổ chức phát hành

 • Nâng uy tín kinh doanh của tổ chức phát hành trong giới kinh doanh và tăng độ tín nhiệm đối với nhà đầu tư do minh bạch các thông tin về công ty.
 • Nâng cao tính thanh khoản của chứng khoán tạo thuận lợi cho chuyển nhượng.
 • Giúp định giá thị trường của chứng khoán.
 • Được hưởng ưu đãi về thuế.

2. Đối với sở giao dịch

 • Tăng uy tín của sở giao dịch.
 • Làm tăng khối lượng giao dịch.
 • Tăng nguồn thu của sở.

3. Đối với công ty chứng khoán

 • Giao dịch liên quan đến công ty tăng lên.
 • Tạo nguồn thu từ cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán.

4. Đối với nhà nước

 • Hỗ trợ cho thực hiện chính sách phát triển kinh tế.
 • Thực hiện chủ trương đảm bảo công bằng, công khai minh bạch trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

5. Đối với nhà đầu tư

 • Bảo đảm độ tin cậy đối với công ty khi quyết định đầu tư.
 • Hạn chế rủi ro do chứng khoán được quản lý.

Kết luận

Việc niêm yết chứng khoán mang lại những lợi thế nhất định cho tổ chức niêm yết như quảng bá hình ảnh công ty, dễ dàng huy động vốn… nhưng cùng với đó sẽ có những bất lợi trong việc phải thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin, tình trạng thâu tóm, sáp nhập công ty… Chính vì vậy một công ty nếu có nhu cầu đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ cần phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ được quy định theo Luật Chứng khoán hiện hành và các quy định cụ thể của các sàn chứng khoán. Cần căn cứ vào nhu cầu và tiêu chí mà mỗi Công ty nên lựa chọn sàn chứng khoán phù hợp và uy tín cho mình để tiến hành đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

My trade nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán tối ưu nhất hiện nay

Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết, Quý khách hàng có thể xem bài viết tiếp theo tại https://mytrade.vn/ hoặc liên hệ theo số Hotline 0983.668.883 để các bạn chuyên viên có thể hỗ trợ tốt nhất.

 • Bài viết nổi bật