Sở giao dịch chứng khoán là gì? Chức năng và vai trò

Với những người đang tìm hiểu về thị trường chứng khoán thì có lẽ sẽ bắt gặp rất nhiều thuật ngữ như Sở giao dịch chứng khoán là gì? Chức năng của sở giao dịch chứng khoán hiện nay là gì? Sẽ là dễ hiểu với những nhà đầu tư lâu năm nhưng sẽ là mơ hồ với những nhà đầu tư mới chất ướt chân ráo bước vào thị trường chứng khoán. Hãy cùng Mytrade chúng tôi tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến Sở giao dịch chứng khoán là gì qua bài viết dưới đây.

Khái niệm Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Sở giao dịch chứng khoán là nơi các mã chứng khoán được niêm yết và diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán, phục vụ giao dịch trên thị trường và còn là nơi duy trì sự ổn định của các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán là gì?

>> Tham khảo: Sàn chứng khoán là gì?

Bộ máy cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Theo đó Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý theo luật này: Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được Bộ trưởng Bộ tài chính phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc có thể miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và ý kiến từ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Những nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc hội đồng quản trị, tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán, Ban kiểm soát, kiểm soát viên thực hiện theo những quy định của pháp luật và các Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đề ra.

Chức năng của sở giao dịch chứng khoán

 • Chức năng phân phối lại

Phân phối lại những nguồn vốn giữa các nhà đầu tư là chức năng đầu tiên của thị trường giao dịch chứng khoán. Việc đầu tư vào chứng khoán mang lại lợi nhuận như một nhu cầu tất yếu đối với nhà đầu tư. Với mong muốn có được lợi nhuận các nhà giao dịch chứng khoán luôn cố gắng đầu tư vào các lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao và tránh những lĩnh vực ít mang lại lợi nhuận và có rủi ro. Thị trường giao dịch chứng khoán với chức năng phân phối lại nguồn vốn của mình tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện điều này. Vì thế chức năng chính của sở giao dịch chứng khoán là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch chứng khoán được diễn ra suôn sẻ, minh bạch. Thị trường giá cả lên xuống giúp các nhà đầu tư có thể dự đoán được những lựa chọn đầu tư mang lại lợi nhuận cho họ.

 • Chức năng xác định giá thị trường chứng khoán            

Thị trường giao dịch chứng khoán có chức năng xác định giá cả thị trường một cách công bằng. Trong nền kinh tế thị trường thì giá cả của hàng hóa được xác định trên mối quan hệ giữa cung và cầu. Các giao dịch chứng khoán diễn ra thường xuyên, có tính liên tục và cũng tuân theo quan hệ giữa cung và cầu.  Trên cơ sở quan hệ cung cầu đó giá trị của thị trường chứng khoán được xác định một cách chính xác và công bằng nhất. Đây được coi là chức năng quan trọng của thị trường giao dịch chứng khoán.

Chức năng của sở giao dịch chứng khoán?

 • Tạo tính thanh khoản cao cho thị trường chứng khoán

Tính thanh khoản là khả năng chuyển hóa thành tiền với một cách nhanh chóng của các loại chứng khoán. Vì thế mà thị trường giao dịch có chức năng tạo tính thanh khoản cao cho các chứng khoán. Nhờ đó mà các chứng khoán niêm yết và giao dịch ở đó có thể thực hiện giao dịch mua bán qua lại dễ dàng hơn, thông qua đó các nhà đầu tư có thể thu hồi vốn nhanh chóng để phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực khác. Những loại chứng khoán không đủ điều kiện để niêm yết và giao dịch trên thị trường sẽ bị hủy hoặc chuyển sang sàn giao dịch có quy phù hợp.

 • Chức năng cung cấp nguồn hình thành vốn cho các công ty được niêm yết

Các doanh nghiệp, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán nào thì có thể phát hành và bán cổ phiếu ở thị trường đó. Để được tham gia vào các giao dịch này các công ty niêm yết cần phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu của thị ttrường. Sở giao dịch chứng khoán bảo vệ lợi ích của người mua và cả người bán bằng cách đảm bảo chuyển giao tiền đúng thời hạn.

Như vậy chúng ta có thể thấy tốc độ và tính minh bạch là rất quan trọng đối với tất cả các giao dịch diễn ra trên thị trường chứng khoán hiện nay. Những công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán phải cung cấp các thông tin cũng như hiệu quả kinh doanh, cổ tức, giá cổ phiếu, của công ty và các thông tin khác. Đây sẽ là những thông tin nền tảng để các nhà đầu tư dựa vào trước khi họ thực hiện những bước đầu tư vào công ty.

Những nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán hiện nay

Để đảm bảo cho quyền lợi và lợi ích của các nhà đầu tư, thì Sở Giao dịch Chứng khoán cần phải hoạt động theo những guyên tắc đã được quy định tại Điều 5 của Bộ Luật chứng khoán ban hành năm 2019 đó là:

“Điều 5. Những nguyên tắc hoạt động của chứng khoán và thị trường chứng khoán:

1. Tôn trọng quyền sở hữu, và quyền khác đối với tài sản trong mọi hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán như quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của các tổ chức và cá nhân.

2. Minh bạch, công khai và công bằng.

3. Bảo vệ các quyền và những lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

4. Tự chịu mọi trách nhiệm về các rủi ro.”

Trong đó, mỗi khoản mục sẽ được hiểu cụ thể và chi tiết như sau:

 • Thứ nhất, không một tổ chức và cá nhân nào được phép can thiệp vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hoạt động trao đổi mua bán chứng khoán trên thị trường nếu không trái với pháp luật.
 • Thứ hai, mọi hoạt động kinh doanh trên thị trường cần phải đáp ứng theo tiêu chí công khai và minh bạch, công bằng. Mọi thông tin về công ty phát hành, chứng khoán trên thị trường đều phải được công bố công khai để tất cả mọi người tiếp cận với khối lượng như nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
 • Thứ ba, Sở Giao dịch phải đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi họ góp vốn thông qua chứng khoán. Điều này cũng sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 • Thứ tư, khi Nhà nước đã tôn trọng quyền tự do kinh doanh của các đối tượng giao dịch trên thị trường chứng khoán thì họ cũng phải tự ý thức và chịu trách nhiệm về rủi ro từ những biến động giá.

Vai trò của sở giao dịch chứng khoán 

 • Hỗ trợ các nhà đầu tư trên thị trường hoạt động công bằng hơn.
 • Tạo ra hệ thống kiểm soát mang tính chất xã hội hóa cao.
 • Sở giao dịch đóng vai trò quan trọng giúp giảm được rủi ro trong giao dịch chứng khoán.
 • Cập nhập thông tin được công bố một cách chính xác, hạn chế sự mất cân bằng thông tin trên thị trường.
 • Giúp giảm chi phí tìm kiếm và chi phí giao dịch cũng như có vai trò xử lý mọi thông tin trên thị trường.

Những câu hỏi thường gặp về sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán nên được hiểu thế nào?

Như đã chia sẻ ở mục cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chính là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Nhà nước sẽ nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là ai?

Những công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch thì được là thành viên giao dịch. Những ngân hàng thương mai, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức khác được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt thì đây là những thành viên đặc biệt.

Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chứng khoán niêm yết?

Khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, số người sở hữu chứng khoán, số cổ đông.

Mytrade nên tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán tối ưu nhất hiện nay

Với sự phát triển đang trên đà đột phá như hiện nay, đầu tư chứng khoán hiện là thị trường giao dịch sinh lời hấp dẫn mà tất cả mọi người có thể cân nhắc tham gia đầu tư với số tiền nhàn rỗi của mình. Tuy nhiên để có thể trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc, học cách tạo cho mình một tài khoản đầu tư như thế nào, cách giao dịch ra sao cũng như các kỹ năng kiểm soát cảm xúc giao dịch, quản trị nguồn vốn có hiệu quả cần quá trình tìm hiểu và trải nghiệm. FTV sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn trong bài viết kế tiếp.

Hãy tự tin vào bản thân không nên sợ hãi và lo ngại rủi ro. Hãy trải nghiệp và học hỏi mỗi ngày, hãy đi từng bước nhỏ chậm mà chắc bước vào thị trường chứng khoán, sai thì chúng ta có thể sửa thay vì chùn bước và nản lòng. Như vậy thành công mới tiến về phía bạn.

Để biết thêm các thông tin về chứng khoán mời các bạn xem bài viết tiếp theo tại https://mytrade.vn/ hoặc liên hệ theo số hotline 1900966935 - 0983.668.883 để các bạn chuyên viên có thể hỗ trợ tốt nhất.

 • Bài viết nổi bật