Cán cân thương mại là gì? Công thức tính chính xác cán cân thương mại

Cán cân thương mại thuộc một mục ở trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Đồng thời nó còn đóng vai trò vô cùng quan trọng dù là ở bất kỳ tại quốc gia nào. Vậy, cán cân thương mại là gì? Nó có vai trò và ảnh hưởng của việc thâm hụt cán cân thương mại như thế nào.

Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là gì? Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại (còn gọi là Balance Of Trade – BOT) ghi lại sự chênh lệch tại một thời điểm xác định của một quốc gia giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu. Khi mà phần chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu lớn hơn 0 thì cán cân thương mại sẽ có thặng dư. Ngược lại, khi mà mức chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu nhỏ hơn 0 thì cán cân thương mại sẽ có thâm hụt. Khi phần chênh lệch đúng bằng 0 thì cán cân thương mại ở tại trạng thái cân bằng. Đây được xem là một thành phần lớn nhất ở trong cán cân thanh toán quốc gia.

Đối với nhiều nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia của lĩnh vực kinh tế tài chính - thương mại thì đây chính là thuật ngữ khá quen thuộc và dễ được hình dung. Tuy nhiên, đối với nhiều người chỉ mới bắt đầu tiếp cận đến kiến thức chuyên ngành thì để có thể định nghĩa cán cân thương mại cần có thời gian nhất định.

Cán cân thương mại chính là một thành phần lớn nhất trong cán cân thanh toán (BOP) của một quốc gia. Đôi khi thì cán cân thương mại giữa hàng hóa và cán cân thương mại giữa dịch vụ của một quốc gia sẽ được phân biệt thành hai loại số liệu riêng biệt. Cán cân thương mại có tên gọi khác đó là cán cân hữu hình, cán cân thương mại quốc tế hay xuất khẩu ròng.

Vai trò của cán cân thương mại

Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì việc xuất nhập khẩu luôn là vấn đề được quan tâm nhiều bởi vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển của một nền kinh tế - xã hội. Các quốc gia hết sức quan tâm đến cán cân thương mại bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng trong nước (xuất khẩu ròng chính là thành tố quan trọng của GDP), ảnh hưởng đến việc làm và cán cân đối ngoại. Vậy cán cân thương mại có vai trò như thế nào?

Đầu tiên, cán cân thương mại thể hiện được sự cung cầu tiền tệ của một đất nước và sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ trên đồng ngoại tệ. Cán cân thương mại thể hiện được mối tương quan với sự ổn định giữa nền kinh tế, chính trị của quốc gia bởi bởi nó phản ánh lượng đầu tư từ nước ngoài vào quốc gia đó.

Tiếp theo thì cán cân thương mại chính là nguồn thu chủ yếu của một địa phương, một đất nước và nó cho thấy được sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài ra, cán cân thương mại cũng đã phần nào thể hiện được cung cầu tiền tệ của một quốc gia và sự chuyển biến tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ trên đồng ngoại tệ.

Không chỉ vậy, cán cân thương mại còn thể hiện được mức đầu tư, thu nhập và tiết kiệm của một quốc gia trên cán cân thanh toán quốc tế. Khi mà cán cân thương mại có sự thâm hụt thì đồng nghĩa là quốc gia đó đã chi nhiều cho dịch vụ, tiết kiệm cũng như ít hơn hoạt động đầu tư. Từ đó có thể đưa ra được các chính sách để có thể cải thiện được tốt hơn nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, lâu dài.

>> Tham khảo: Lãi nhập gốc là gì? Công thức tính lãi nhập gốc như thế nào?

Công thức tính chính xác cán cân thương mại

Công thức tính chính xác cán cân thương mại Công thức tính chính xác cán cân thương mại

Cán cân thương mại sẽ được tính bằng công thức sau:

Cán cân thương mại = Tổng giá trị của hoạt động xuất khẩu – Tổng giá trị của hoạt động nhập khẩu

Theo công thức trên thì,

 • Khi mà giá trị xuất khẩu > giá trị nhập khẩu thì cán cân thương mại > 0, tức là quốc gia có thặng dư thương mại.
 • Khi mà giá trị xuất khẩu < giá trị nhập khẩu thì cán cân thương mại < 0, tức là quốc gia có sự thâm hụt thương mại.
 • Nếu như giá trị xuất khẩu = giá trị nhập khẩu tức là không có bất kỳ sự chênh lệch nào giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu (cán cân thương mại = 0). Tức là cán cân thương mại đang ở vị trí cân bằng.

Ví dụ: Vào năm 2021 thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 336,30 tỷ USD, kim ngạch của nhập khẩu đạt 332,23 tỷ USD.

Khi đó cán cân thương mại của Việt Nam ở năm 2021 là: 336,30 – 332,23 = 4,07 tỷ USD

Điều này cũng đồng nghĩa rằng cán cân thương mại đang thặng dư.

Yếu tố gây ảnh hưởng đến cán cân thương mại

Hiện nay có 3 yếu tố chính gây ảnh hưởng đến cán cân thương mại:

 •  Nhập khẩu

Khi mà GDP tăng thì cán cân sẽ tăng và thậm chí nó còn gia tăng nhanh hơn. Sự gia tăng của giá trị nhập khẩu khi mà GDP tăng sẽ phụ thuộc xu hướng nhập khẩu biên (MPZ). MPZ chính là phần của GDP có thêm mà người dân muốn chi cho nhập khẩu. Giả sử rằng MPZ bằng 0,2 thì tức là cứ 1 đồng GDP có thêm thì người dân sẽ có xu hướng sử dụng 0,2 đồng cho nhập khẩu. Ngoài ra thì nhập khẩu còn phụ thuộc vào giá cả tương đối của hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa sản xuất ở nước ngoài. Nếu như giá cả trong nước tăng tương đối so với giá của thị trường quốc tế thì giá trị nhập khẩu cũng sẽ tăng lên và ngược lại. Ví dụ: nếu như giá điện thoại sản xuất tại thị trường Việt Nam tăng tương đối so với giá điện thoại tại thị trường Nhật Bản thì người dân sẽ có xu hướng tiêu thụ nhiều điện thoại Nhật Bản hơn dẫn đến hoạt động nhập khẩu mặt hàng này cũng tăng.

 • Xuất khẩu

Chủ yếu dựa vào những gì đang diễn biến ở những quốc gia khác vì xuất khẩu của nước này sẽ được xem là nhập khẩu của nước khác. Bởi vậy, nó chủ yếu phụ thuộc vào sản lượng cũng như thu nhập của những quốc gia bạn hàng. Chính vì thế trong những mô hình kinh tế người ta thường sẽ xem xuất khẩu là một yếu tố tự định.

 • Tỷ giá hối đoái

Là một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng với mọi quốc gia bởi nó gây ảnh hưởng đến mức giá tương đối giữa hàng hóa sản xuất ở trong nước và hàng hóa trên thị trường quốc tế. Khi mà tỷ giá đồng tiền tại một quốc gia mà tăng lên thì giá cả của hàng hóa nhập khẩu cũng sẽ thấp hơn và giá hàng xuất khẩu lại trở nên đắt đỏ hơn đối với người nước ngoài. Vì vậy khi tỷ giá đồng nội tệ tăng lên sẽ gây nên bất lợi cho hoạt động xuất khẩu và thuận lợi cho việc nhập khẩu dẫn đến tình trạng xuất khẩu ròng giảm. Ngược lại thì khi tỷ giá của đồng nội tệ giảm xuống thì hoạt động xuất khẩu cũng sẽ có lợi thế trong khi nhập khẩu lại gặp bất lợi và xuất khẩu ròng tăng lên. Ví dụ, một bộ chén sứ Hải Dương đang có giá 115.000 VND và một bộ chén tương tự của Trung Quốc có giá 33 CNY (Nhân dân tệ). Với mức tỷ giá hối đoái 3400 VND = 1 CNY thì bộ ấm chén Trung Quốc sẽ được bán tại mức giá 112.200 VND trong khi đó bộ chén tương đương của Việt Nam là 115.000 VND. Trong trường hợp này thì chén sứ nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn. Nếu như VNĐ mất giá và tỷ giá hối đoái sẽ thay đổi thành 3600 VND = 1 CNY thì lúc này bộ chén sứ của Trung Quốc sẽ được bán với giá là 118.800 VND và kém lợi thế cạnh tranh hơn đối với chén sứ sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra thì những chính sách của Nhà nước cũng gây tác động đến cán thương mại của quốc gia. Những chủ trương hạn chế hoặc hỗ trợ đối với một mặt hàng sẽ gây ảnh hưởng đến mức giá của hàng hoá đó. Ví dụ như Chính phủ sẽ thực hiện chính sách trợ cấp nông nghiệp có thể làm giảm đi chi phí canh tác, khuyến khích hoạt động sản xuất nhiều hơn để xuất khẩu. Từ đó thì sản lượng xuất khẩu có thể sẽ được cải thiện.

Ảnh hưởng của việc thâm hụt cán cân thương mại 

Ảnh hưởng của việc thâm hụt cán cân thương mại Ảnh hưởng của việc thâm hụt cán cân thương mại

Thâm hụt cán cân thương mại (còn gọi là Trade deficit) chính là cán cân buôn bán bất lợi. Điều này tức là sự thâm hụt trong cán cân thương mại xuất hiện khi mà giá trị xuất khẩu hữu hình (hoặc xuất khẩu hàng hóa) của một nước thấp hơn với giá trị nhập khẩu hữu hình của nó. 

Có thể nói rằng thâm hụt cán cân thương mại gây ảnh hưởng lớn đối với sự tăng trưởng và nền kinh tế trong một đất nước:

Đối với vấn đề việc làm: Thâm hụt cán cân thương mại có thể sẽ dẫn đến giảm việc làm. Nếu như một quốc gia nhập khẩu nhiều loại hàng hóa từ những doanh nghiệp nước ngoài thì giá cả sẽ giảm và các doanh nghiệp trong nước không thể sản xuất được với chi phí thấp hơn để cạnh tranh. Từ đó thì doanh nghiệp sẽ thiệt hại, đặc biệt là khi một quốc gia có nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu.

Đối với lãi suất: Thâm hụt cán cân thương mại liên tục thì có thể có gây ảnh hưởng bất lợi đến mức lãi suất ở quốc gia đó. Áp lực giảm giá đối với đồng tiền của một quốc gia sẽ làm giảm đi giá trị của nó, khiến cho giá của hàng hóa bằng đồng tiền đó cao hơn.

Đối với giá trị của tiền tệ: Nhu cầu hoạt động xuất khẩu của một quốc gia gây ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Hoặc có thể nói thâm hụt cán cân thương mại chính là dấu hiệu cho thấy rằng đồng tiền của một quốc gia được mong muốn ở trên thị trường thế giới.

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI): Thâm hụt cán cân thương mại sẽ làm cho quốc gia phải bù đắp bằng thặng dư ở trong tài khoản vốn và tài khoản tài chính. Điều này có nghĩa là những nước thâm hụt trải qua các mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn.

>> Tham khảo: Cơ hội kinh doanh là gì? Vì sao phải lựa chọn cơ hội kinh doanh?

 

Thực trạng của cán cân thương mại Việt Nam

Thực trạng của cán cân thương mại Việt Nam Thực trạng của cán cân thương mại Việt Nam

So sánh những dấu mốc và thông số của cán cân thương mại tại thị trường Việt Nam chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về nền kinh tế của Việt Nam trong những năm qua. Cán cân thương mại chính là một trong những thông số có thể khẳng định và thể hiện được vị thế của Việt Nam ở trên thị trường thế giới hiện nay. 

Ngày nay thì xu thế mở cửa và hội nhập đã có tác động mạnh mẽ đến cán cân thương mại Việt Nam trong các năm qua thông qua hoạt động đàm phán và ký kết giữa những quốc gia và vùng lãnh thổ với nhau. Qua đó, chúng ta có thể đối chiếu được về sản lượng hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu qua trạng thái của cán cân thương mại. Nếu như số lượng hàng hóa nhập khẩu nhiều hơn số lượng hàng hóa xuất khẩu thì tức là cán cân thương mại thâm hụt và ngược lại thì tình trạng hàng hóa xuất khẩu tăng cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu có nghĩa chúng ta đang ở mức cán cân thương mại thặng dư. Hầu hết những nước ở trên thế giới đều đang áp dụng những biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và gia tăng lượng hàng hóa sản xuất trong nước, làm giảm tình trạng nhập khẩu hàng hóa quá mức. Tuy vậy, liệu cán cân thương mại Việt Nam trong những năm qua có đúng như chúng ta kỳ vọng hay mong đợi không?

Nền kinh tế của Việt Nam đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Cùng với những hệ lụy mà để lại của chính chiến tranh trong suốt nhiều thập kỷ qua đã có những thời điểm mà cán cân thương mại Việt Nam thâm hụt trong thời kỳ dài. Điều này đã làm cho nền kinh tế của Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.

Giải pháp để cải thiện cán cân thương mại ở Việt Nam

Những biện pháp này đã giúp cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam có nhiều khởi sắc và làm cho cán cân thương mại Việt Nam trong những năm qua tăng trưởng dương. Tổng giá trị của xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đã đạt mức gần 4000 tỷ USD và lượng hàng hóa xuất khẩu của thị trường Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 đã vượt mốc 2000 tỷ USD. Nếu như so sánh, chúng ta có thể thấy mức này cao hơn so với lượng hàng hóa xuất khẩu trong vòng 15 năm trước đó cộng lại. Đây chính là một con số lớn thể hiện được sự tăng trưởng mạnh mẽ của cán cân thương mại. Sau đây là một số giải pháp cải thiện được cán cân thương mại Việt Nam :

Thứ nhất, tăng cường những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, cải cách các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về đầu vào và thông tin kịp thời, đẩy mạnh tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Nâng cao năng lực ở trong công tác cảnh báo sớm, phân tích được tình hình tăng trưởng xuất khẩu nóng, dẫn đến nguy cơ bị điều tra áp dụng những biện pháp đề phòng ở trong ngành thương mại và chủ động có biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thứ hai, đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp phụ trợ để có thể kịp thời hỗ trợ cho các ngành sản xuất trong nước, từ đó nâng cao được năng lực xuất khẩu.

Thứ ba, có chính sách hỗ trợ về tín dụng và chính sách thuế hỗ trợ đối với những doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì đa dạng hóa hơn nữa những đối tác thương mại.

Thứ tư, cần phải nâng cao được năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị và mức ổn định tài chính cũng như khả năng có thể thích ứng để vượt qua được những thách thức, rủi ro ở trong hoạt động giao thương quốc tế. Chú trọng nâng cao được chất lượng, đổi mới quy trình xúc tiến thương mại nhằm phù hợp với tình hình mới,...

Giải đáp những vấn đề liên quan đến cán cân thương mại

Giải đáp những vấn đề liên quan đến cán cân thương mại Giải đáp những vấn đề liên quan đến cán cân thương mại

Cán cân thương mại âm là gì?

Cán cân thương mại âm (còn gọi cán cân thương mại thâm hụt) là thu nhập từ hoạt động xuất khẩu thấp hơn việc chi cho nhập khẩu. Hoặc hiểu một cách đơn giản thì một quốc gia đang nhập khẩu nhiều hơn so với xuất khẩu. 

Cán cân thương mại âm thì sẽ được tính bằng công thức:

Thâm hụt thương mại = Tổng giá trị hoạt động nhập khẩu – Tổng giá trị hoạt động xuất khẩu.

Thông thường thâm hụt thương mại sẽ xảy ra khi một quốc gia không sản xuất đủ lượng hàng hóa cho công dân trong nước. Tuy nhiên, đôi khi thâm hụt thương mại lại chính là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng của quốc gia đó đủ giàu có để có thể mua được nhiều hàng hóa hơn khả năng sản xuất của quốc gia đó.

Nguyên nhân gây nên tình trạng thâm hụt cán cân thương mại

Có rất nhiều yếu tố tác động dẫn đến tình trạng thâm hụt cán cân thương mại, sau đây là một số nguyên nhân cơ bản:

Do tình trạng lạm phát tăng cao: Khi mà lạm phát tăng cao làm cho việc cạnh tranh hàng hóa ở trong nước tăng hoặc khả năng cạnh tranh hàng hóa ở trong nước giảm, điều này dẫn đến xuất hiện những tình trạng thâm hụt thương mại.

Do sự chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư:

 • Đầu tư tăng cao: Khi mà chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ làm giảm mức lãi suất ở trong nước từ đó làm gia tăng đầu tư trong nước.
 • Mức tiết kiệm thấp: Tình trạng thâm hụt thương mại sẽ xảy ra khi mà người dân có mức tiết kiệm quá thấp. Một số sự tăng trưởng nóng trên thị trường bất động sản và chứng khoán đã mang lại cho người dân cảm giác giàu hơn. Từ đó sẽ gia tăng chi tiêu và giảm đi phần tiết kiệm.

Do sự thâm hụt ngân sách: Thâm hụt ngân sách thường sẽ đi kèm với thâm hụt cán cân thương mại. Tại Việt Nam thì thâm hụt cán cân thương mại sẽ xảy ra bởi Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời suy thoái kinh tế cũng sẽ buộc chính phủ gia tăng chi ngân sách. Ngoài ra còn do việc đầu tư tràn lan và không hiệu quả. Điều này được thể hiện qua hệ số ICOR - hệ số sử dụng vốn.

Chính sách giảm thuế nhập khẩu: Tại thị trường Việt Nam chính sách giảm thuế nhập khẩu được thực hiện theo những cam kết ở trong thỏa thuận thương mại khu vực và trong WTO.

Cơ cấu của hàng hóa xuất nhập khẩu: Tại thị trường Việt Nam chính là vấn đề thương mại tạo thương mại (tăng tỷ lệ xuất khẩu và đồng thời tăng tỉ lệ nhập khẩu, 2/3 giá trị của xuất khẩu là nguyên liệu nhập khẩu) và năng lực cạnh tranh của hàng hóa ở trong nước còn thấp. Ngoài ra thì Việt Nam còn chưa gia nhập hoàn toàn vào chuỗi giá trị ở trong khu vực mà mới chỉ  đóng vai trò là nơi lắp ráp.

Cán cân thương mại thâm hụt tốt hay xấu?

Cán cân thương mại thâm hụt vừa có tác động tốt , lại vừa có tác động xấu đến nền kinh tế. Theo đó:

 • Mặt tốt

Khi hoạt động sản xuất không đáp ứng được đủ nhu cầu, nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia khác sẽ gia tăng. Việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài sẽ giúp làm giảm giá hàng tiêu dùng ở trong nước bởi tăng số lượng đối thủ cạnh tranh. Giá cả thấp cũng giúp làm giảm thiểu được tình trạng lạm phát của nền kinh tế trong nước. Nhập khẩu tăng còn làm đa dạng hóa các mặt hàng và dịch vụ cho công dân ở quốc gia đó.

Nhập khẩu nhiều chứng tỏ rằng quốc gia đang phát triển mạnh và công dân nước đó cũng tiêu thụ nhiều hơn với khả năng sản xuất ở trong nước. Như vậy lúc này cán cân thương mại thâm hụt chính là dấu hiệu nhận biết được một quốc gia đang phát triển.

 • Mặt xấu

Nếu như một quốc gia có nhu cầu về hàng nhập khẩu nhiều hơn hàng xuất khẩu thì việc làm trong nước có thể bị mất đi. Những doanh nghiệp trong nước không thể sản xuất được với chi phí thấp hơn để cạnh tranh, điều này dẫn đến tình trạng số lượng lao động bị cắt giảm, thu nhập của các công nhân viên cũng giảm do sự cạnh tranh đến từ hàng hóa nhập khẩu.

Khi nhu cầu xuất khẩu giảm so với nhập khẩu thì giá trị của tiền tệ sẽ giảm.

Cán cân thương mại âm liên tục có thể gây tác động bất lợi đến mức lãi suất ở quốc gia đó. Áp lực giảm giá đối với đồng tiền tại một quốc gia sẽ làm giảm đi giá trị của nó, khiến cho giá cả hàng hóa bằng đồng tiền đó cũng đắt hơn. Hoặc có thể nói sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát. Để chống lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể ban hành những công cụ về chính sách tiền tệ nhằm hạn chế bao gồm tăng lãi suất và giảm cung tiền. Cả lạm phát và lãi suất cao đều có thể sẽ gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế.

Cán cân thương mại dương là gì?

Cán cân thương mại dương (còn gọi là cán cân thương mại thặng dư) chính là khi thu nhập từ hoạt động xuất khẩu sẽ nhiều hơn chi cho hoạt động nhập khẩu. Tức là một nền kinh tế có xuất khẩu nhiều hơn với nhập khẩu.

Thặng dư thương mại đại diện cho một dòng tiền ở thị trường nước ngoài chảy vào nội địa. Nó sẽ trái ngược với việc thâm hụt thương mại, đại diện cho một dòng tiền chảy ra.

Tác động của cán cân thương mại thặng dư

Cán cân thương mại thặng dư (còn gọi là Thặng dư thương mại) có thể tạo ra việc làm và sự tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có thể sẽ dẫn đến giá cả và mức lãi suất cao hơn ở trong một nền kinh tế.

Cán cân thương mại của một quốc gia cũng có thể gây ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của nó ở trên thị trường toàn cầu, bởi nó cho phép một quốc gia sẽ có quyền kiểm soát phần lớn tiền tệ của mình thông qua ngoại thương. Ở một số trường hợp thì thặng dư thương mại giúp củng cố tiền tệ của quốc gia so với những loại tiền tệ khác, gây ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ còn phụ thuộc vào tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia so với những quốc gia khác, cũng như những yếu tố thị trường khác.

Kết luận

Trên đây là nội dung thông tin Mytrade chia sẻ về cán cân thương mại cùng với những yếu tố và tác động của chúng đến cán cân thương mại. Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn có thể hiểu được cán cân thương mại là gì cũng như tầm quan trọng của cán cân thương mại đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Nếu bạn còn thắc mắc về cán cân thương mại là gì hay muốn tham gia đầu tư thị trường chứng khoán liên hệ ngay đến Mytrade qua Hotline 1900966935 – 0983.668.883 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín nhất hiện nay

Nền tảng giao dịch Mytrade

MyTrade cung cấp những công cụ hỗ trợ vốn và đồng hành cùng với khách hàng để tối ưu giá trị đầu tư, tối ưu lợi nhuận và tối ưu mức thuế phí. Tải app MyTrade để trải nghiệm ngay nền tảng đầu tư mới!

 • Bài viết nổi bật