Giá trị của hàng hóa là gì? Giá trị của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào

Trong cuộc sống ngày nay hàng hóa giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của con người và có ý nghĩa trong các mặt của đời sống.Vậy giá trị của hàng hóa là gì là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hãy cùng Mytrade tìm hiểu cụ thể về  vấn đề này nhé!

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là gì? Hàng hóa là gì?

Sự ra đời của hàng hóa được gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Đánh dấu sự ra đời của hàng hóa chính là sự hình thành các bộ lạc. Con người không thể tự sản xuất tất cả mọi thứ để đáp ứng được nhu cầu của mình và họ bắt đầu trao đổi với nhau để đảm bảo được sự sinh tồn. Chính bởi tính cấp thiết của hàng hóa trong xã hội, từ trước thời kỳ Mác, đến Mác và sau Mác đã có rất nhiều lý luận ra đời nhằm mục đích nghiên cứu cho loại vật chất mang tên “hàng hoá”.

Theo kinh tế chính trị của Mác cho rằng: “Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và sử dụng để trao đổi với nhau”. Như vậy hàng hóa xuất phát từ quá trình lao động và tạo ra các sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào các mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau. Hàng hóa có thể tồn tại dưới dạng vật thể hoặc là phi vật thể.

Thuộc tính của hàng hóa

Thuộc tính của hàng hóa Thuộc tính của hàng hóa

Giá trị sử dụng

Giá trị sử dụng chính là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, không kể nhu cầu đó được thỏa mãn một cách trực tiếp hay gián tiếp.

Đặc trưng của giá trị sử dụng hàng hóa:

 • Hàng hóa có thể có một hay nhiều giá trị sử dụng và công dụng khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của hàng hóa không phải đã phát hiện ra được hết mà nó được phát hiện từng chút một trong quá trình phát triển của khoa học – kỹ thuật.
 • Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn bởi giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa được quyết định từ thuộc tính tự nhiên.
 • Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ thể hiện khi được con người sử dụng hay tiêu dùng (tiêu dùng cho cá nhân, tiêu dùng cho sản xuất), nó là nội dung vật chất của của cải và không kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào.
 • Hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, hiện đại thì giá trị sử dụng sẽ càng cao.

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất định nó phải có giá trị sử dụng. Tuy nhiên không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Vì vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán hay để trao đổi, tức là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá thì giá trị sử dụng chính là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa cần phải đi từ giá trị trao đổi.

Giá trị trao đổi

 • Giá trị trao đổi chính là một quan hệ về số lượng, là một tỷ lệ theo đó mà những giá trị sử dụng loại này sẽ được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác. Ví dụ: 2m vải = 15kg thóc
 • Hai vật thể khác nhau để có thể trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có một cơ sở chung nào đó. Bởi các hàng hóa khác nhau về giá trị sử dụng nên sẽ không thể lấy giá trị sử dụng để đo lường các hàng hóa. Những hàng hóa khác nhau chỉ có một thuộc tính chung làm cho chúng có thể so sánh được với nhau trong quá trình trao đổi: các hàng hóa đều là sản phẩm của lao động và sản phẩm của lao động là do lao động xã hội hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Thực chất thì các chủ thể khi trao đổi hàng hóa với nhau chính là trao đổi lao động chứa đựng trong hàng hóa. Trong ví dụ trên, giả sử người thợ dệt làm ra được 2m vải mất 8 giờ, người nông dân làm ra 15kg thóc cũng mất 8giờ. Trao đổi 2m vải lấy 15kg thóc thực chất là trao đổi 8 giờ lao động sản xuất ra 2m vải với 8 giờ lao động sản xuất ra 15kg thóc.

Như vậy, việc hao phí để sản xuất ra hàng hóa là cơ sở chung của trao đổi gọi là giá trị hàng hóa.

>> Tham khảo: Công cụ phái sinh là gì? Vai trò của công cụ phái sinh

Mối quan hệ giữa các thuộc tính của hàng hóa

Mối quan hệ giữa các thuộc tính hàng hóa Mối quan hệ giữa thuộc tính của hàng hóa

Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất lại  vừa mâu thuẫn với nhau. 

Thống nhất

Hai thuộc tính này sẽ cùng đồng thời tồn tại trong một hàng hóa. Nếu như một vật có giá trị sử dụng (tức là có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, xã hội), nhưng lại không có giá trị (tức là không do lao động tạo ra và không có kết tinh lao động) như không khí tự nhiên thì sẽ không phải là hàng hóa. Ngược lại, một vật khi có giá trị (tức là có lao động kết tinh) nhưng không có giá trị sử dụng (tức là không thể thỏa mãn nhu cầu nào của con người, xã hội) thì cũng không trở thành hàng hóa.

Đối lập

Thứ nhất, với tư cách là giá trị sử dụng thì các loại hàng hóa khác nhau về chất (vải mặc,  lúa gạo, sắt thép…). Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì các hàng hóa lại sẽ đồng nhất về chất, đều là “những kết tinh đồng nhất của lao động mà thôi”, chúng đều là sự kết tinh của lao động hay là lao động đã được vật hóa (vải mặc, lúa gạo, sắt thép,… đều do lao động tạo ra, kết tinh lao động trong đó). 

Thứ hai, quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng sẽ có sự tách rời nhau cả về mặt không gian và thời gian. 

 • Giá trị được thực hiện trong lưu thông và được thực hiện trước. 
 • Giá trị sử dụng được thực hiện sau và trong lĩnh vực tiêu dùng. 

Người sản xuất quan tâm tới giá trị nhưng để có thể đạt được mục đích giá trị bắt buộc họ cũng phải chú ý đến giá trị sử dụng và ngược lại người tiêu dùng quan tâm tới giá trị sử dụng để thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của mình.

Nhưng nếu muốn có giá trị sử dụng họ cần phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Nếu không thực hiện giá trị thì sẽ không có giá trị sử dụng. Mâu thuẫn giữa giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa.

Giá trị của hàng hóa là gì?

Giá trị của hàng hóa là gì? Giá trị của hàng hóa là gì?

Giá trị hàng hóa chính là lao động hao phí của người sản xuất hàng hóa kết tinh bên trong hàng hóa. Giá trị là nội dung bên trong của hàng hóa, nó còn được biểu hiện ra bên ngoài bằng việc hai hàng hóa có thể tiến hành trao đổi được với nhau.

Yếu tố tạo nên giá trị hàng hóa

Giá trị của hàng hóa  được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm:

 • Lượng giá trị của hàng hóa chính là lượng lao động của người sản xuất ra hàng hóa đó bằng thời gian lao động.
 • Lượng giá trị đặc biệt của mỗi người sản xuất là khác nhau, do mỗi người có một tay nghề riêng.
 • Khi hàng hóa được tiến hành trao đổi trên thị trường thì chúng sẽ không căn cứ vào lượng giá trị của từng người sản xuất. Vì như vậy người có tay nghề tốt thì sẽ có nhiều lợi thế hơn. Thay vào đó thì giá trị của hàng hóa được căn cứ vào lượng giá trị xã hội.
 • Lượng thời gian sản xuất của lao động tạo ra hàng hóa được tính là khoảng thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó trong điều kiện sản xuất trung bình của xã hội, tức là cả trình độ kỹ thuật và tay nghề ở mức trung bình và thời gian làm việc cũng không cao.

>> Tham khảo: Vốn cố định là gì? phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Giá trị của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Giá trị của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa, cụ thể như sau:

Năng suất lao động

Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến giá trị của hàng hóa chính là năng suất lao động, hay còn gọi là năng lực của người lao động. Chúng được tính bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định, còn gọi là khoảng thời gian để có thể tạo ra một sản phẩm.

Khi năng suất của người lao động tăng lên thì chắc chắn rằng số lượng sản phẩm cũng tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, lượng giá trị của sản phẩm có thể giảm đi kéo theo đó là năng suất lao động sẽ tỉ lệ nghịch với lượng hàng hoá.

Cường độ lao động

Cường độ lao động cũng sẽ tác động đến giá trị của hàng hóa. Cường độ lao động hiểu đơn giản là mức độ hao phí lao động trên một đơn vị thời gian nhất định. Nếu như cường độ của người lao động tăng lên thì đồng nghĩa rằng số lượng sản phẩm cũng tăng lên và kéo theo thời gian lao động xã hội cần thiết cũng nhanh chóng hơn. Chính vì thế các giá trị của hàng hóa thường không có sự thay đổi.

Nếu như tăng cường độ lao động hoặc kéo dài thời gian lao động thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của hàng hóa. Bởi khi thời gian lao động kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và kết quả hoàn toàn sẽ không đạt chất lượng.

Mức độ phức tạp của lao động

Mức độ phức tạp của lao động cũng có những ảnh hưởng nhất định đến giá trị của hàng hóa. Do đó độ phức tạp của hàng hóa thường được chia ra là lao động đơn giản và lao động phức tạp.

Lao động đơn giản được hiểu chính là sự hao phí lao động một cách đơn giản mà bất kỳ người lao động nào cũng thực hiện được.

Còn lao động phức tạp lại thường đòi hỏi người sản xuất đó cần phải trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện để trở thành một lao động lành nghề. Đồng thời, lao động phức tạp thường mang lại giá trị hàng hóa cao hơn.

Kết luận

Hàng hóa là một sản phẩm phổ biến trên thị trường hiện nay, vì vậy bạn cần nắm rõ những thuộc tính cơ bản và giá trị của hàng hóa là nội dung quan trọng, đặt ra sự hiệu quả trong quá trình trao đổi thúc đẩy sản xuất.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về giá trị của hàng hóa hoặc cần hỗ trợ thực hiện giao dịch đầu tư hãy liên hệ ngay đến HOTLINE hỗ trợ Mytrade 1900966935 – 0983.668.883 để được các chuyên gia đầu ngành của chúng tôi giải đáp nhanh nhất.

Mytrade - nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín tại Việt Nam

Việc lựa chọn cho mình một nền tảng giao dịch và đầu tư uy tín để gửi gắm và yên tâm giao dịch không hề đơn giản. Nhà đầu tư cần bỏ công sức, thời gian nghiên cứu để tìm ra các yếu tố quan trọng trong quá trình tìm kiếm nền tảng giao dịch uy tín là được. Nói chung, một nền tảng giao dịch chứng khoán được đánh giá uy tín trên thị trường chính là nền tảng được nhiều nhà đầu tư sử dụng và được nhiều cơ quan cấp phép, tuân thủ theo quy định pháp luật, chưa từng liên quan đến phốt. Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ nhanh chóng thông suốt, hỗ trợ khách hàng hết mình. Chính vì thế nhà đầu tư không thể bỏ lỡ nền tảng giao dịch Mytrade được phát triển bởi công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV với ưu điểm tuyệt vời sau: 

 • Tối ưu nguồn vốn: nền tảng Mytrade cung cấp đến nhà đầu tư những công cụ tối ưu nguồn vốn miễn phí và tận dụng cơ hội đầu tư khi thị trường ở xu hướng tích cực.
 • Tối ưu về thuế phí: Khi nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại website https://mytrade.vn/ hoặc App Mytrade sẽ được hưởng mức ưu đãi tối ưu nhất về các khoản lệ phí.
 • Tối ưu lợi nhuận: Mytrade luôn đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch để mang về được mức lợi nhuận tối ưu nhất.
 • Bài viết nổi bật