Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì? Tỷ lệ ký quỹ chứng khoán

Giao dịch ký quỹ là một thuật ngữ sử dụng phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Đây là một giải pháp hỗ trợ tài chính của những công ty chứng khoán cho nhà đầu tư nhằm mục đích gia tăng hiệu quả sinh lời. Vậy cụ thể giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì? Hãy tìm hiểu chi tiết những thông tin xung quanh thuật ngữ này trong bài viết sau của Mytrade.

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ chứng khoán (Margin) là thuật ngữ quen thuộc được sử dụng trong đầu tư. Có thể hiểu đơn giản, Margin cho phép nhà đầu tư sử dụng những khoản vay từ công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ sử dụng chính những cổ phiếu này là tài sản thế chấp. 

Tài khoản ký quỹ là gì?

Tài khoản ký quỹ là một tài khoản được mở bởi tổ chức Ngân hàng. Tài khoản này được sử dụng và quản lý theo yêu cầu hay theo thỏa thuận khác với khách hàng nhằm mục đích chứng minh khả năng tài chính để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Đa phần những doanh nghiệp sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng một khoản tiền, vàng, đá quý, kim loại quý, hoặc có thể là những loại giấy tờ có giá trị khác nhằm đảm bảo thực hiện một công việc hay dự án nào đó. Phần tài khoản này sẽ được theo dõi và thu hồi kịp thời khi hết hạn.

Tỷ lệ ký quỹ chứng khoán là gì?

Thuật ngữ tỷ lệ ký quỹ chứng khoán được sử dụng khá nhiều và cần được định nghĩa rõ ràng để hiểu được bản chất khi vay margin. Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản ròng và danh mục của các nhà đầu tư chứng khoán. Công thức tính chính xác tỷ lệ ký quỹ chứng khoán: 

M = (V – L)/V = Tài sản ròng của nhà đầu tư/ Tổng giá trị của chứng khoán

Trong đó:

 • M: Tỷ lệ margin/ tỷ lệ ký quỹ.
 • V: Tổng giá trị của chứng khoán được mua theo giá thị trường.
 • L: Tổng giá trị của khoản vay bao gồm cả gốc và lãi.
 • Do vậy, V – L sẽ là giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư.

Có thể hiểu đơn giản hơn, tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ cho vay tối đa của công ty chứng khoán đối với các nhà đầu tư, dựa trên giá trị tài sản ròng.

Điều kiện để thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán

Điều kiện để thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán

Điều kiện để thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán

 • Nhà đầu tư trước khi thực hiện các giao dịch ký quỹ cần phải ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán được cấp phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán theo quy định pháp luật.
 • Hợp đồng giao dịch ký quỹ đồng thời cũng là hợp đồng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Hợp đồng giao dịch ký quỹ tối thiểu phải có các nội dung:

Tài sản bảo đảm cho những giao dịch ký quý, thời hạn bổ sung ký quỹ, xử lý tài sản bảo đảm cho những giao dịch ký quỹ khi nhà đầu tư không bổ sung ký quỹ

Phương thức giải quyết khi có những phát sinh tranh chấp

Nêu rõ những rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh và chi phí khách hàng cần phải thanh toán

 • Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thực hiện giao dịch ký quỹ
 • Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán
 • Tài khoản giao dịch ký quỹ là một tài khoản riêng biệt hoặc sẽ được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của tài khoản giao dịch hiện có của nhà đầu tư.
 • Công ty chứng khoán cần phải hạch toán tách biệt các tài khoản giao dịch ký quỹ với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của mỗi nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư sẽ có nghĩa vụ đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bản hợp đồng đã ký với công ty chứng khoán.
 • Khi mà tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống thấp hơn với tỷ lệ ký quỹ duy trì, công ty chứng khoán sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung. Chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ và không được tính vào tài sản bảo đảm khi xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu hoặc tỷ lệ ký quỹ duy trì cho giao dịch ký quỹ.
 • Trường hợp nếu nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ bổ sung, công ty chứng khoán có quyền bán những chứng khoán là tài sản bảo đảm theo điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Trước khi tiến hành bán chứng khoán là tài sản bảo đảm, công ty chứng khoán cần thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và thông báo về kết quả giao dịch bán chứng khoán là tài sản bảo đảm cho nhà đầu tư biết để thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin về giao dịch theo quy định pháp luật (nếu có).
 • Công ty chứng khoán không còn đáp ứng được điều kiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán thì phải ngừng ngay việc ký mới, gia hạn hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ và ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ. Tiến hành báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi sự kiện trên xảy ra.
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành những quy chế hướng dẫn hoạt động giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán.
 • Trong trường hợp cần thiết ổn định thị trường thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tạm ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán.

>> Xem thêm: Giá trần là gì? Các tính và phân biệt giá trần, giá sàn

Chứng khoán nào được giao dịch ký quỹ

Chứng khoán nào được giao dịch ký quỹ

Chứng khoán nào được giao dịch ký quỹ

Chứng khoán được giao dịch ký quỹ là những cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và đáp ứng những tiêu chí cơ bản sau:

 • Thời gian niêm yết và đăng ký giao dịch
 •  Quy mô vốn, kết quả của hoạt động kinh doanh tổ chức phát hành
 • Tính thanh khoản và những biến động giá (nếu có)
 • Minh bạch những thông tin và tiêu chí khác theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố danh sách các mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán không được giao dịch ký quỹ dựa trên cơ sở và tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

Thủ tục cần thiết thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán

Thủ tục để thực hiện những giao dịch ký quỹ như trên thông thường như sau:

 • Nhà đầu tư cần mở một tài khoản giao dịch ký quỹ riêng
 • Ký hợp đồng để mở tài khoản giao dịch ký quỹ
 • Nhà đầu tư phải nộp vào tài khoản một số tiền đặt cọc ban đầu, gọi là số dư ký quỹ tối thiểu (minimum margin).
 • Mỗi lần giao dịch ký quỹ thì nhà đầu tư có thể vay từ 50-70% giá trị mua cổ phiếu. Số tiền từ 30-50% giá trị còn lại mà nhà đầu tư phải nộp vào tài khoản được gọi là mức ký quỹ ban đầu (initial margin).
 • Chứng khoán mua bằng tài khoản ký quỹ được gọi là loại chứng khoán thế chấp.

Giao dịch ký quỹ đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư có lợi ích gì?

Xét về tổng thể thì giao dịch ký quỹ có một số lợi ích nổi bật như:

 • Đối với nhà đầu tư: Có cơ hội để gia tăng lợi nhuận.
 • Đối với công ty chứng khoán: Tăng khối lượng giao dịch và tăng mức hoa hồng.
 • Đối với thị trường chứng khoán: Tăng tính thanh khoản và khuyến khích thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thị trường.

Có nên sử dụng Margin không?

Có nên sử dụng Margin không?

Có nên sử dụng Margin không?

Việc có nên sử dụng đòn bẩy tài chính trong những danh mục đầu tư của mình hay không là một thắc mắc chung của rất nhiều nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán. Bên cạnh rất nhiều lợi thế về việc gia tăng lợi nhuận nhanh chóng thì vay margin tồn tại một số những rủi ro cần lưu ý như:

Chi phí vay margin khá cao: mức lãi suất khi thực hiện các giao dịch ký quỹ trên thị trường tại những công ty chứng khoán hiện nay rơi vào khoảng 11-14%/năm, trong khi đó lãi suất tại ngân hàng chỉ từ 5-8%/năm. Từ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận thấy việc sử dụng giao dịch ký quỹ kèm theo một khoản lãi vay rất lớn thì họ cần phải thực sự hiểu rõ về chúng thì mới tránh khỏi những rủi ro không đáng có được.

Giá cổ phiếu biến động liên tục: như nhà đầu tư đã biết thị giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ rất nhiều các yếu tố khác nhau như tác động từ nền kinh tế thị trường, chiến lược từ doanh nghiệp, rủi ro ngành,… dẫn đến giá cổ phiếu biến động tăng giảm khó kiểm soát. Tuy khi giá cổ phiếu tăng nhà đầu tư sẽ thu được nhiều mức lợi nhuận nhưng khi giá giảm thì rủi ro nhà đầu tư gánh chịu là nhiều hơn rất nhiều so với khi không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Không ở vị thế chủ động trong giao dịch: Tỷ lệ vay sẽ được thực hiện dựa theo quyết định của công ty chứng khoán. Đối với trường hợp giá cổ phiếu giảm đến một ngưỡng nào đó, chạm đến ngưỡng cần thực hiện lệnh dừng ký quỹ thì nhà đầu tư bắt buộc phải bán một lượng cổ phiếu nhất định để cân bằng với số vốn của mình. Khi đó, nếu có nhiều nhà đầu tư cùng phải bán cổ phiếu sẽ dẫn đến tình trạng giá của cổ phiếu giảm và gây ra thiệt hại tài chính kép cho các nhà đầu tư.

Đầu tư chưa thông minh: Việc nhà đầu tư dự đoán trước xu hướng giá cổ phiếu không được chính xác và chưa có những kỹ năng phân tích thị trường khi sử dụng đòn bẩy tài chính có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khi thị trường diễn biến không như những gì nhà đầu tư dự đoán thì việc thua lỗ sẽ rất nặng nề.

Các sàn giao dịch ký quỹ chứng khoán uy tín tại Việt Nam hiện nay

Sàn giao dịch chứng khoán HOSE ( hay còn gọi là Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh )

Sàn chứng khoán HNX ( hay còn gọi là trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội )

Sàn chứng khoán UPCOM ( hay còn gọi là công ty đại chúng chưa niêm yết )

Kết luận

Qua bài viết trên Mytrade đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Có thể thấy, việc sử dụng giao dịch ký quỹ trong đầu tư mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có thể sử dụng được đòn bẩy tài chính này một cách hiệu quả và thu được nhiều lợi nhuận thì nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng. Hy vọng những chia sẻ trên của Mytarde về margin đã giúp nhà đầu tư rút ra được những kinh nghiệm cần thiết và giúp ích trong kế hoạch đầu tư sau này. 

Nền tảng đầu tư chứng khoán tối ưu trên thị trường hiện nayMytrade - nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán hàng uy tín tại Việt Nam hiện nay

Mytrade được biết đến là một nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật online được nhà đầu tư ưa chuộng bởi tính tiện lợi và không cần cài đặt. Mytrade cung cấp cho nhà đầu tư biểu đồ của tất cả những mã cổ phiếu hiện đang được giao dịch trên ba sàn HOSE, HNX, UPCOM. Bên cạnh đó, Mytrade cung cấp các tính năng và công cụ hỗ trợ đắc lực cùng các thống kê chi tiết khớp lệnh trong phiên của từng mã cổ phiếu.

Mytrade bao gồm các thống kê được hệ thống nhằm mục đích đưa ra những đồ thị phân tích kỹ thuật thời gian thực, bảng giá tương tác, cảnh báo thời gian thực để khai thác thông tin và đầu tư hiệu quả. Hiện tại Mytrade được thiết kế để tương thích với tất cả các thiết bị, đặc biệt là bản mobile, sự tiện lợi này mang đến nhiều giá trị cho những nhà đầu tư chứng khoán.

Nếu nhà đầu tư còn bất kỳ thắc mắc về giao dịch ký quỹ chứng khoán hoặc cần hỗ trợ trong quá trình đầu tư hãy liên hệ ngay đến Mytrade chúng tôi qua HOTLINE hỗ trợ 1900966935 – 0983.668.883 để nhận được tư vấn nhanh và chính xác nhất đến từ các chuyên gia đầu ngành. 

 • Bài viết nổi bật