Khấu hao là gì? Phương pháp tính khấu hao hiện nay

Xác định mức khấu hao của tài sản sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hồi lại vốn cố định sau khi tài sản đó hết thời gian sử dụng. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng của hoạt động kế toán tại những doanh nghiệp. Vậy khấu hao là gì? và có những phương pháp tính khấu nào. Trong bài viết này Mytrade sẽ giúp bạn hiểu rõ về những vấn đề này.

Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì? Khấu hao là gì?

Khấu hao được hiểu đơn giản là một việc tính toán, định giá giá trị của tài sản do bị hao mòn sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định.

Khấu hao tài sản cố định được tính dựa vào phần chi phí sản xuất, kinh doanh trong suốt quá trình sử dụng tài sản đó. Khấu hao tài sản cố định chính là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân có thể do sự tiến bộ của khoa học công nghệ hay do hao mòn tự nhiên.

Một vài khái niệm liên quan đến khấu hao

Khấu hao nhanh là gì ?

Khấu hao nhanh một loại tài sản cố định nhất định là phương pháp trích khấu hao với một mức cao hơn với mức thông thường nhằm mục đích thu hồi lại vốn nhanh hơn khi tiến hành đầu tư vào loại tài sản đó. Không phải một loại tài sản nào cũng có thể sử dụng phương pháp nhanh mà chỉ có loại tài sản đảm bảo sử dụng được, bao gồm :

 • Máy móc và thiết bị
 • Dụng cụ đo lường thí nghiệm
 • Thiết bị, phương tiện vận tải
 • Dụng cụ quản lý
 • Vườn cây lâu năm và súc vật

Khấu hao giảm giá là gì?

Khấu hao giảm giá chính là sự thu hồi dần giá trị tài sản cố định như thiết bị máy móc, đồ đạc, đồng thời phân bổ phần chi phí tài sản trong suốt thời gian sử dụng tài sản.

Khấu hao lũy kế là gì?

Đây là một khái niệm để chỉ về tổng số tiền mà tài sản đã được khấu hao ở trong vòng đời sử dụng của nó. Hay nói một cách khác đây chính là sự tích lũy khấu hao của tài sản cho đến một thời điểm nhất định trong vòng đời sử dụng.

>> Tham khảo: Chính sách tài khóa là gì? Vai trò của chính sách trong nền kinh tế

Giá bút toán là gì?

Giá bút toán (Book Value) còn gọi là giá trị sổ sách, được hiểu đơn giản chính là giá trị của tổng tài sản hiện hành thuộc về quyền sở hữu của một cá nhân hay tổ chức, xuất hiện tại bảng cân đối kế toán.

Giá trị bút toán được thể hiện trên bản báo cáo tài chính sẽ giúp những cổ đông trong doanh nghiệp biết được tình hình hoạt động kinh doanh và sự tăng trưởng của cổ phiếu doanh nghiệp qua từng thời kỳ so với lúc mới thành lập.

Lịch biểu khấu hao là gì?

Lịch biểu khấu hao (Amortization Schedule) được hiểu đơn giản là lịch trả dứt nợ.

Cụ thể hơn thì lịch biểu khấu hao chính là một bảng dữ liệu bao gồm các chi tiết về những lần thanh toán định kỳ của một giao dịch vay nợ, thường là vay cầm cố hay vay trả góp.

Lịch biểu khấu hao sẽ thể hiện được số lần thanh toán của con nợ, số nợ của mỗi kỳ hạn sẽ giảm dần so với số dư nợ gốc và khoảng thời gian còn lại trả dứt nợ.

Đặc điểm của khấu hao

Đặc điểm của khấu hao Đặc điểm của khấu hao

Khấu hao sẽ có một số đặc điểm như sau:

 • Trong thời kỳ kế toán thì khấu hao sẽ được xem như một công cụ kế toán được dùng để phân bổ được các chi phí phát sinh của một loại tài sản bất kỳ.
 • Giúp xác định được chính xác tuổi thọ của loại tài sản đó.
 • Thông thường thì mức khấu hao của tài sản sẽ được liệt kê tại bảng tổng kết phần giá trị tài sản ở cuối kỳ của một doanh nghiệp. 
 • Việc ghi chép và tính toán khấu hao sẽ nhằm mục đích đánh giá được phần phí sẽ bỏ ra ban đầu cho một loại tài sản.

Ý nghĩa của khấu hao 

Ý nghĩa kinh tế

Việc tài sản cố định bị hao mòn là một điều không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên sẽ rất khó để có thể tính toán được một cách cụ thể về mức độ hao mòn này. Vì thế dẫn đến sự khó khăn trong hoạt động định giá bán lại hay theo dõi các tài sản cố định. 

Trích khấu hao tài sản cố định chính là một trong những phương pháp hiệu quả giải quyết được vấn đề này. Phương pháp tính khấu hao này sẽ giúp cho doanh nghiệp phản ánh được giá trị thực của tài sản còn lại. Phần khấu hao này cũng sẽ được tính trong phần chi phí của doanh nghiệp, vì thế mà mức lợi nhuận ròng bị giảm đi.

Ý nghĩa tài chính

Khấu hao chính là phần lượng hóa giá trị hao mòn tài sản cố định bằng tiền. Nó được tính vào phần chi phí nên thường cũng sẽ được cộng vào phần giá bán của sản phẩm. Sau khi bán sản phẩm thì phần tiền này sẽ được giữ lại để hình thành nên quỹ khấu hao của một doanh nghiệp.

Phân loại chi phí khấu hao

Hiện nay chi phí khấu hao đang được chia làm 2 loại phổ biến: 

Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Đây chính là giá trị khấu hao mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra để trích khấu hao của tài sản cố định đó qua một khoảng thời gian sử dụng hữu ích.

Theo định nghĩa kế toán số 03 thì tài sản hữu hình chính là những tài sản có hình thái vật chất được doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng. Có thể hiểu đơn giản, đây chính là những loại tài sản có hình thái vật chất, cầm nắm được và có thể sử dụng thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Cụ thể như: Máy móc sử dụng trong hoạt động sản xuất hay trang thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ cho hoạt động đi lại của doanh nghiệp,…

Khấu hao tài sản cố định vô hình

Khấu hao tài sản cố định vô hình là sự công nhận tài sản thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hay bất kỳ một tổ chức nào đó. Đây chính là một loại tài sản không có hình thái vật chất và cũng không thể cầm nắm được. Loại tài sản cố định vô hình như: giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ, những văn bằng sáng chế hay giấy phép đăng ký kinh doanh,…

Tài sản cố định vô hình có thể xác định được đúng giá trị mặc dù nó không có hình thái vật chất bởi chúng được doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp đúng với tiêu chuẩn ghi nhận của tài sản cố định vô hình. Vì thế mà dựa trên phần lợi nhuận mà tài sản này mang lại cho doanh nghiệp để quyết định được phần chi phí khấu hao đối với loại tài sản này.

Phương pháp tính khấu hao

Phương pháp tính khấu hao

Phương pháp tính khấu hao

Có 3 phương pháp tính khấu hao hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhất chính là khấu hao đường thẳng hay khấu hao theo khối lượng sản phẩm và khấu hao số dư giảm dần.

Khấu hao đường thẳng

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng (phương pháp khấu hao tuyến tính) là một cách cơ bản nhất để ghi nhận được mức khấu hao. Bằng phương pháp này thì chi phí khấu hao sẽ được ghi nhận bằng nhau cho mỗi năm dựa trên giá trị của tài sản đó. 

Công thức tính khấu hao đường thẳng:

Chi phí khấu hao mỗi năm = Nguyên giá của tài sản cố định/thời gian tính khấu hao

Ví dụ: 

Giả sử rằng, doanh nghiệp A mua một dây chuyền sản xuất với chi phí là giá 200 triệu đồng. Giá trị còn lại của dây chuyền là 50 triệu. Thời gian doanh nghiệp sử dụng dây chuyền này là 6 năm. Dựa trên những giả định này, giá trị có thể khấu hao của dây chuyền là 150 triệu. 

Vậy chi phí khấu hao mỗi năm của dây chuyền sẽ là: 150/6 = 25 triệu. 

>> Tham khảo: Trượt giá là gì? Làm sao để tránh được trượt giá trong giao dịch

Khấu hao theo số dư giảm dần

Phương pháp khấu hao số dư giảm dần chính là một phương pháp thường được sử dụng cho các ngành nghề có tốc độ đổi mới nhanh như thiết bị, công nghệ…

Công thức tính khấu hao theo số dư giảm dần:

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản đó tại năm tính khấu hao x tỷ lệ khấu hao

Giá trị ghi sổ của các tài sản thường sẽ cao hơn trong khoảng thời gian đầu sử dụng và giảm dần vào những năm sau đó. Do vậy mà phần chi phí khấu hao của tài sản cũng sẽ được cao hơn trong khoảng thời gian đầu và giảm dần ở mỗi năm.

Lấy ví dụ theo cách tính khấu hao đường thẳng trên thì dây chuyền sản xuất có giá 200 triệu đồng. Giá trị còn lại dự tính là 50 triệu, thời gian sử dụng 6 năm và với khấu hao ở mức 16,7%/ năm. Khi đó thì phần khấu hao mỗi năm của dây chuyền sẽ là:

 • Năm đầu: 150 x 16,7% = 25,05 triệu
 • Năm thứ 2: (150 – 25,05) x 16,7% = 20,87 triệu
 • Năm thứ 3: (150 – 25,05 – 20,87) x 16,7% = 17,38 triệu

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm

Phương pháp này thường được sử dụng đối với những loại thiết bị tham gia trực tiếp vào quy trình của hoạt động sản xuất. Khấu hao của tài sản cố định trong trường hợp này sẽ được tính dựa vào phần năng suất của tài sản. Nếu như mà thiết bị sản xuất được càng nhiều sản phẩm thì phần chi phí khấu hao sẽ càng lớn và ngược lại.

Công thức tính khấu hao:

Mức khấu hao hàng tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm đã được sản xuất của tháng x Mức khấu hao trung bình của một đơn vị sản phẩm

Theo đó:

Mức khấu hao trung bình của một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của tài sản cố định / tổng sản lượng theo công suất thiết kế

Ví dụ: Doanh nghiệp A mua một máy lắp ráp tự động trị giá 500 triệu. Sản lượng công suất thống kê của máy có thể lắp được 1.000.000 sản phẩm. Cho biết sản lượng thực tế trong tháng 7 là 200.000 sản phẩm. Tính khấu hao trong tháng 7 của máy?

Ta có khấu hao trung bình cho một sản phẩm là: 500.000.000/1.000.000 = 500đ

Vậy mức trích khấu hao trong tháng 7 của máy là: 200.000 x 500 = 100.000.000đ

Lưu ý trong quá trình tính khấu hao tài sản cố định

Lưu ý trong quá trình tính khấu hao tài sản cố định

Lưu ý trong quá trình tính khấu hao tài sản cố định

Khi xác định được mức khấu hao thì kế toán doanh nghiệp cần phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Cập nhật kịp thời thông tin về những quy định mới nhất 
 • Xác định được đúng thời gian khấu hao cho mỗi loại tài sản cố định. 
 • Áp dụng được đúng phương pháp tính mà doanh nghiệp đó đã đăng ký.
 • Khi thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thì phải đăng ký lại và điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật. 
 • Những khoản khấu hao này sẽ không được tính trong quá trình quyết toán thuế doanh nghiệp.

Kết luận 

Qua nội dung bài viết Mytrade chia sẻ bạn đã biết khấu hao là gì? Tầm quan trọng của hoạt động tính chi phí và những cách tính được sử dụng phổ biến hiện nay. Hy vọng qua đây bạn đã có thể giải đáp được tất cả các thắc mắc ban đầu liên quan đến vấn đề này.

Mytrade – nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán uy tín tại Việt Nam

Giới thiệu App Mytrade

Dù mới được thành lập ở thời gian gần đây nhưng Mytrade lại được lòng rất nhiều nhà đầu tư lâu năm trên thị trường. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng phục vụ tốt nhất và thấu hiểu được những nhu cầu cần thiết của khách hàng để đưa ra được những giải pháp đầu tư tối ưu cùng với tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tâm huyếtvà năng lực chuyên môn cao. Quyền lợi khách hàng và sự hài lòng của khách hàng chính là 2 giá trị cốt lõi luôn được Mytrade đặt lên hàng đầu. Tải app Mytrade ngay hôm nay và trải nghiệm nền tảng đầu tư mới tuyệt vời.

Nếu nhà đầu tư còn thắc mắc nào về khấu hao là gì hoặc cần hỗ trợ tham gia vào thị trường chứng khoán thì hãy liên hệ ngay với Mytrade qua HOTLINE 1900966935 – 0983.668.883 để được giải hỗ trợ nhanh nhất.

 

 • Bài viết nổi bật