Vốn cổ phần là gì ? Những điều cần biết về loại vốn này

Vốn cổ phần là khoản vốn góp quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Hiểu được ý nghĩa của vốn cổ phần sẽ làm cho các nhà đầu tư có cách đánh giá tốt hơn về tổng quan của một doanh nghiệp. Do đó mà bản thân  các nhà đầu tư cũng có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Vậy thì vốn cổ phần là gì? Các loại vốn cổ phần phổ biến cũng như sử dụng nó ra sao? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Vốn cổ phần là gì?

Vốn cổ phần là gì?Vốn cổ phần là gì?

Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau: Khi doanh nghiệp  phát triển tốt, điều cần nhất là thêm nguồn vốn để thực hiện các hoạt động phát triển. Các doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu để có thể huy động nguồn vốn phục vụ các hoạt động trong doanh nghiệp.

Vốn cổ phần có tên là tiếng Anh là Share capital. Đây là số tiền mà các công ty huy động được thông qua việc phát hành cổ phiếu. Các loại cổ phiếu này thuộc một trong hai loại, có thể là cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi. Vốn cổ phần có thể thay đổi theo thời gian nếu doanh nghiệp có thêm các đợt phát hành mới. Tuy nhiên, đây vẫn là nguồn vốn kinh doanh kiếm lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp.

Ví dụ, công ty A phát hành 5.000 cổ phiếu với mức giá 10.000đ/cổ phiếu, công ty sẽ thu được 50 triệu đồng tiền vốn.

Thuật ngữ vốn cổ phần sẽ có ý nghĩa  khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng. Với kế toán thì vốn cổ phần chỉ là số tiền thu được thông qua việc bán cổ phiếu. Trên bảng cân đối kế toán, vốn cổ phần được nằm ở phần vốn chủ sở hữu. Các thông tin sẽ được sắp xếp ở những mục hàng riêng biệt tùy vào trường hợp khác nhau. Chúng sẽ bao gồm: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và vốn góp bổ sung

Bản chất vốn cổ phần

Vốn cổ phần về bản chất thì nó không phải là vốn chủ sở hữu, do vốn chủ sở hữu là vốn của chủ doanh nghiệp và của những thành viên trong công ty liên doanh hoặc có thể của những cổ đông trong các công ty cổ phần.

Vốn cổ phần được sử dụng với mục đích chỉ phần vốn đã thực hiện bằng việc mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần phải  thể hiện được nhằm mục đích để nâng cao lợi nhuận. Sử dụng những chỉ tiêu về tài chính để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cổ phần trong các doanh nghiệp đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay.

 Một công ty để có thể gia tăng vốn cổ phần, nó cần phải được phép thực hiện việc bán cổ phiếu. Mệnh giá được hiểu khi công ty đó phải xác định tổng số chủ sở hữu nó muốn tăng và giá trị cơ bản ở mỗi cổ phần. Vốn cổ phần được phép phát hành khi tổng mệnh giá của tất cả những cổ phần mà một công ty được phép bán. Khi một công ty được phát hành để gọi vốn trị giá năm triệu đô la và cổ phiếu của công ty đó mang mệnh giá một đô la thì công ty đó có thể phát hành và bán tối đa năm triệu cổ phiếu. Để đánh giá hiệu quả của sử dụng vốn cổ phần trong giai đoạn hiện nay thì cần phải được thường xuyên đánh giá để có những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hoạt động hiệu quả và lợi nhuận đạt loại cao sẽ có vai trò quan trọng giúp cho giá cổ phiếu và uy tín của doanh nghiệp tăng lên, khi đó cơ hội thu hút những nhà đầu tư nhiều hơn. Cần phải có các chiến lược, kế hoạch rõ ràng, linh hoạt, cụ thể  nhằm nâng cao vốn cổ phần của đơn vị mình.

 Khi một công ty muốn  gia tăng vốn cổ phần trước thì công ty đó phải được phép thực hiện việc bán cổ phiếu. Công ty đó sẽ phải xác định tổng số vốn chủ sở hữu mà công ty muốn gia tăng và giá trị cơ bản trên mỗi cổ phần sẽ được gọi là mệnh giá. Tổng mệnh giá của tất cả những cổ phần mà một công ty được phép bán được gọi là vốn cổ phần được phép phát hành.

>> Tham khảo: Vốn FDI là gì? Đặc điểm, phân loại vốn FDI

Các loại vốn cổ phần phổ biến

Các loại vốn cổ phần phổ biếnCác loại vốn cổ phần phổ biến

Cổ phần đại trà phổ thông

Cổ phần đại trà phổ thông là cổ phần quan trọng bắt buộc phải có trong mỗi doanh nghiệp, công ty. Cổ đông đại trà phổ thông được hiểu là các đối tượng người dùng có trong tay cổ phần đại trà phổ thông. Họ sẽ được quyền trao đổi, mua và bán cổ phần bất kể khi nào có nhu yếu, họ cũng sẽ được quyền được tham gia vào những quyết định hành động quan trọng trong công ty :  Cổ phần phổ thông – Cổ đông cổ phần hoàn toàn có đủ điều kiện để có thể tham gia trong những cuộc họp của công ty. Trong quy trình hoạt động các hoạt động giải trí,  sẽ có những sự kiện để  bầu cử ra người đại diện thay mặt đứng đầu công ty quản trị hàng loạt hoạt động giải trí trong công ty thì mỗi cổ đông sẽ có một phiếu bầu

  • Sẽ được nhận  mức doanh thu theo pháp luật trong công ty.
  •  Họ được cổ vũ liên tục để khuyến khích mua cổ phần trong doanh nghiệp và tự do bán cổ phần của mình cho người khác mà không phải  có sự được cho phép của người trong doanh nghiệp.
  • Khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ dẫn đến phá sản, sau khi tính toán trả hết cả số nợ thì phần ngân sách tài chính còn lại sẽ được chia đều cho các cổ đông theo phần trăm mà người ta đã đóng góp. 

Cổ phần tặng thêm

Cổ phần khuyến mại sẽ gồm: cổ phần khuyến mãi thêm cổ tức, cổ phần khuyến mãi thêm hoàn trả, cổ phần khuyến mãi thêm biểu quyết và một số ít cổ phần khuyến mại khác . Người sở hữu loại cổ phần này, họ được gọi là cổ đông khuyến mại. Họ sẽ được hưởng một số ít khuyến mại nhất định nhưng bị hạn chế một số quyền lợi và nghĩa vụ so với cổ đông đại trà phổ thông.

  Cổ phần ưu đãi, không giống cổ phần đại trà phổ thông, cổ đông tăng thêm biểu quyết không được bán hoặc chuyển nhượng, ủy quyền cổ đông cho người khác và chỉ hoàn toàn được phép chuyển nhượng, ủy quyền trong trường hợp có quyết định hành động phán quyết từ phía tòa án nhân dân hoặc thừa kế.  Các quyền lợi và nghĩa vụ khác như những cổ đông đại trà phổ thông bên trên sẽ được hưởng doanh thu, chia  tài sản sau giao dịch thanh toán nợ, …

Phương pháp vốn cổ phần

Phương pháp vốn cổ phầnPhương pháp vốn cổ phần

Phương pháp vốn cổ phần được hiểu là một kĩ thuật kế toán và nó được sử dụng bởi một công ty để ghi lại lợi nhuận  doanh thu thu được thông qua khoản đầu tư của mình vào một công ty khác. Đối với phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu, công ty đầu tư được báo cáo doanh thu khi  công ty nhận đầu tư thu được trên báo cáo thu nhập của mình dựa vào tỉ lệ tương ứng với những khoản đầu tư vốn vào công ty nhận đầu tư.

Phương pháp vốn cổ phần có tên tiếng Anh là Equity Method. Khi muốn tìm hiểu về phương pháp vốn cổ phần thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất của nó.

Phương pháp vốn cổ phần về bản chất là kỹ thuật tiêu chuẩn được dùng khi công ty đầu tư có ảnh hưởng quan trọng đối với công ty nhận đầu tư. Có ảnh hưởng đáng kể được hiểu khi một công ty nắm giữ mức 20% đến 50% cổ phiếu của công ty khác . Những công ty có cổ phần dưới 20% trong công ty khác cũng có thể sẽ có những ảnh hưởng đáng kể,  trường hợp này những công ty đó sẽ  phải sử dụng phương pháp vốn cổ phần.

Ảnh hưởng đáng kể ở đây được hiểu  cụ thể là quyền được tham gia của công ty đầu tư vào việc đưa ra những quyết định về chính sách tài chính cùng chính sách hoạt động của bên được đầu tư nhưng sẽ không thực hiện kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách đó. Quyền lực này sẽ gồm đại diện trong các ban giám đốc, trao đổi nhân sự quản lí và tham gia xây dựng chính sách .

 Ghi doanh thu và thay đổi tài sản dựa theo phương pháp vốn cổ phần được hướng dẫn như sau:

Phương pháp vốn cổ phần thực hiện chấp nhận mối quan hệ kinh tế xuất hiện giữa hai chủ thể với nhau. Công ty chủ đầu tư sẽ ghi lại phần thu nhập của công ty nhận đầu tư ở dạng doanh thu từ đầu tư ở báo cáo thu nhập.Để dễ hiểu thì ví dụ cụ thể như trong trường hợp nếu một công ty sở hữu 25% của công ty khác có thu nhập ròng là 1 triệu đô la thì công ty thực hiện báo cáo thu nhập từ đầu tư 250.000 đô la dựa trên phương pháp vốn cổ phần.

Trường hợp nếu công ty đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động cũng như tài chính của công ty nhận đầu tư thì công ty đó có thể sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị đầu tư của công ty đầu tư. Công ty đầu tư sẽ ghi nhận khoản đầu tư ban đầu vào trong cổ phiếu của công ty thứ hai xem như một tài sản với giá gốc. Dựa vào các phương pháp vốn cổ phần thì giá trị của khoản đầu tư có thể được điều chỉnh theo định kì để nhằm mục đích có thể phản ánh những thay đổi về giá trị. Điều chỉnh cũng sẽ được thực hiện khi công ty cổ phần được chi trả cho những cổ đông của công ty đó.

Khi các chủ thể đầu tư sử dụng phương pháp vốn cổ phần, công ty sẽ thực hiện báo cáo giá trị sổ sách của khoản đầu tư độc lập đối với tất cả những thay đổi giá trị cụ thể tại thị trường. Những ảnh hưởng đáng kể đến những chính sách điều hành và tài chính của các công ty khác, khi công ty đầu tư đang thực hiện đặt cơ sở giá trị đầu tư của mình vào thay đổi về giá trị tài sản ròng của công ty từ hoạt động kinh doanh, tài chính cũng như kết quả hoạt động. Có thể hình dung cụ thể qua ví dụ  như khi công ty được đầu tư báo cáo về lỗ ròng, công ty đầu tư có quyền ghi lại phần lỗ của họ chính là khoản lỗ đầu tư trong báo cáo thu nhập, việc ghi lại phần lỗ như thế cũng đã làm giảm giá trị đầu tư trong bảng cân đối kế toán.

Khi công ty được đầu tư thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt thì chắc chắn giá trị tài sản ròng đối với công ty đó cũng sẽ giảm. Nếu khi sử dụng phương pháp vốn cổ phần, thì công ty đầu tư nhận cổ tức sẽ ghi nhận sự gia tăng số dư tiền mặt của mình. Mặc dù vậy, trong khi đó thì báo cáo giảm giá trị sổ sách của khoản đầu tư. Những hoạt động tài chính khác cũng sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến giá trị tài sản ròng đối với công ty nhận đầu tư sẽ có tác động tương tự tới giá trị cổ phần đầu tư của công ty đầu tư.

Huy động vốn cổ phần như thế nào?

Huy động vốn cổ phần Vốn cổ phần được huy động qua việc bán cổ phiếu

Trước khi một doanh nghiệp thực hiện huy động vốn, họ cần được sự cho phép để có thể bán cổ phiếu. Công ty cũng cần xác định tổng số vốn mà các nhà đầu tư muốn huy động và giá trị cơ bản của mỗi cổ phiếu bán ra hay còn gọi là mệnh giá.

Vốn cổ phần được huy động qua việc bán cổ phiếu

Các hoạt động niêm yết chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ được thông qua Sở giao dịch Chứng khoán. Khi doanh nghiệp đáp ứng đủ quy định của sở giao dịch Chứng khoán thì họ sẽ được huy động thêm vốn cổ phần.

Trong thời gian hiện nay, không có quy định gì về số lượng cổ phiếu tối đa mà một công ty được phát hành. Mặc dù vậy,  lượng vốn có thể huy động của mỗi công ty là có giới hạn. Có nghĩa rằng là một công ty có thể phát hành số lượng cổ phiếu tuỳ ý nhưng sẽ tồn tại mức trần cho tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu đó. 

Ví dụ cụ thể như nếu một công ty muốn huy động 500 triệu và cổ phiếu của họ có mệnh giá là 10.000 đồng, thì công ty đó có thể phát hành và bán tới 50 nghìn cổ phiếu.

Sau khi xác định số lượng cổ phiếu và giá bán ra, doanh nghiệp sẽ chào bán cổ phiếu. Đối tượng của đợt chào bán có thể là công chúng hoặc chính những cổ đông của công ty. Nếu chỉ thực hiện việc chào bán với cổ đông hiện hành thì lượng cổ đông ở công ty sẽ không thay đổi. Đồng thời, lượng cổ phiếu mà cổ đông có thể mua cũng sẽ được phân bổ tuỳ theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ. Do vậy mà cách thức này sẽ tạo được  sự ổn định mà không gây ra nhiều xáo trộn đối với nội bộ doanh nghiệp.

Sử dụng vốn cổ phần trong đầu tư

Vốn chủ sở hữu được coi là một khái niệm khá quan trọng đối với những nhà đầu tư. Ví dụ cụ thể như khi tiến hành xem xét một công ty, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng vốn chủ sở hữu của cổ đông để làm tiêu chuẩn để xác định một giá mua cụ thể có đắt hay không. Nếu như công ty đó trước đây đã từng thực hiện giao dịch ở mức giá so với giá trị sổ sách ở mức 1,5 tỷ thì nhà đầu tư có thể suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi trả nhiều hơn so với mức định giá đó trừ khi họ thấy được sự triển vọng của công ty về cơ bản đã được cải thiện hơn. Hơn thể nữa, các nhà đầu tư có thể cảm thấy thoải mái khi quyết định mua cổ phần của một doanh nghiệp tương đối kém miễn là giá mà họ phải trả đủ thấp so với vốn chủ sở hữu của nó.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về vốn cổ phần. Các nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào một công ty hay doanh nghiệp nào đó cần phải có  những cân nhắc kỹ lưỡng để hiệu quả đầu tư tối ưu nhất.

Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa cung cấp, các bạn đã hiểu hơn về vốn cổ phần là gì? và có thể áp dụng vào những chiến lược đầu tư chứng khoán của mình. Chúc bạn thành công!

MyTrade cùng khách hàng tận dụng tối đa cơ hội của thị trường nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu. Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc nào về vốn cổ phần là gì? hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thêm những thông tin hữu ích. Liên hệ theo số Hotline 1900966935 – 0983.668.883 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tải ngay app MyTrade hôm nay để có thể trải nghiệm được nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại:

– Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mytrade-đầu-tư-cho-mọi-người/id1610468053

– Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ftv.mytrade

Tải app MyTrade để trải nghiệm được ngay nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại thị trường Việt Nam

Tải app MyTrade để trải nghiệm được ngay nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại thị trường Việt Nam

 

  • Bài viết nổi bật