Công ty chứng khoán là gì? Vai trò của công ty chứng khoán

Thực tế hiện nay, hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán đã và đang có vai trò rất quan trọng trong việc mua và bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung. Công ty chứng khoán hay còn được gọi là công ty môi giới chứng khoán. Và hôm nay My Trade sẽ giới thiệu về công ty chứng khoán là gì cũng như những đặc điểm vai trò của công ty chứng khoán qua bài viết dưới đây.

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì?

Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC có nêu rõ định nghĩa thế nào là công ty chứng khoán. Do đó, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản công ty chứng khoán là tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân và có giấy phép hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán có thể là một hoặc toàn bộ những hoạt động như: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Các công ty chứng khoán được hoạt động dưới sự kiểm soát của Luật chứng khoán và một số quy định khác của pháp luật. Những công ty chứng khoán được hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn đều được.

>> Xem thêm: Bán khống chứng khoán là gì?

Đặc điểm của công ty chứng khoán

Đặc điểm của công ty chứng khoán

Đặc điểm của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán được xem là tổ chức tài chính trung gian. Tổ chức tài chính là khái niệm để chỉ các tổ chức thực hiện chức năng dẫn nguồn vốn từ người có đến người cần. Chức năng dẫn vốn này không thực hiện trực tiếp mà sẽ thông qua người thứ 03 đó là các tổ chức tài chính.

Công ty chứng khoán sẽ có nhiệm vụ thu xếp giao dịch trên cho khách hàng. Tất nhiên các công ty này sẽ có một khoản hoa hồng trong mỗi lần giao dịch giữa các bên.

Điều kiện để công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh. Để tiến hành kinh doanh, công ty chứng khoán phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và tất nhiên khi tiến hành kinh doanh công ty đó phải có đầy đủ hết những điều kiện, quy định và điều kiện đầu tiên là phải đăng ký kinh doanh chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán.

Một số quy định để một công ty chứng khoán được cấp phép là: phương án kinh doanh của công ty cần phải phù hợp với từng mục tiêu phát triển ngành chứng khoán, về cơ sở vật chất công ty phải đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán, mức vốn pháp lý tối thiểu dựa theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh, ban lãnh đạo công ty chứng khoán và các nhân viên kinh doanh phải đáp ứng tất cả các điều kiện để được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề.

Công ty chứng khoán là một tổ chức có hoạt động kinh doanh bị kiểm soát. Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền và Hiệp hội chứng khoán.

Các công ty chứng khoán hiện nay đều lấy hoạt động tự doanh làm nòng cốt và quan trọng. Tuy nhiên do hoạt động môi giới và tự doanh thường xuyên xảy ra xung đột về lợi ích nên nhà nước quy định các công ty phải thực hiện các chức năng đó ở những bộ phận riêng biệt.

Tự doanh chứng khoán được hiểu là một công ty chứng khoán bất kỳ nào tự tiến hành các giao dịch mua, bán chứng khoán. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán được kiểm soát bởi những cơ chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC.

Xem thêm: Broker chứng khoán là gì?

Vai trò của công ty chứng khoán

Vai trò của công ty chứng khoán

Vai trò của công ty chứng khoán

1. Vai trò đối với doanh nghiệp

Chúng ta vẫn thường nghe đến cụm từ Initial Public Offering hay IPO được hiểu là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp là hoạt động nhằm huy động vốn, tất cả những hoạt động này đều được thực hiện qua một bên trung gian, đó là các công ty chứng khoán.

Trong các thương vụ phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp, công ty chứng khoán đóng vai trò tư vấn và bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo các khoản giao dịch mua bán diễn ra thuận lợi.

2. Vai trò đối với các nhà đầu tư

Một trong những bước đầu tiên để nhà đầu tư tiến hành giao dịch trên sàn chứng khoán chính là cần phải có tài khoản giao dịch chứng khoán. Những tài ẩn này sẽ được mở tại công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán cũng có vai trò cung cấp những bản đánh giá, báo cáo tài chính về tình hình của doanh nghiệp để từ đó các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan trước các quyết định đầu tư.

3. Vai trò đối với thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán là đơn vị trung gian, cũng là đơn vị và thành phần không thể thiếu cấu thành nên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường sơ cấp, vai trò của công ty chứng khoán đối với doanh nghiệp IPO là phát hành và định giá cổ phiếu tại lần đầu tiên chào bán.

Trên thị trường thứ cấp, vai trò của các công ty chứng khoán là điều tiết thị trường thông qua hoạt động tự doanh gồm cả việc tăng thu nhập cho công ty họ bằng cách tạo ra giá trị thanh khoản, điều tiết nền giá cổ phiếu.

4. Vai trò đối với các cơ quan quản lý thị trường

Công ty chứng khoán có vai trò cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán. Các thông tin công ty chứng khoán có thể cung cấp gồm thông tin về các mã cổ phiếu, thông tin giao dịch, tin tức của tổ chức phát hành, dữ liệu ngành và doanh nghiệp. Qua đó, cơ quan quản lý thị trường có cơ sở dữ liệu tham khảo để có những biện pháp điều chỉnh thị trường hợp lý.

Ngoài ra, công ty chứng khoán còn kết hợp với cơ quan quản lý để kiểm soát thông tin nhà đầu tư, tránh những hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán.

Chức năng của công ty chứng khoán là gì?

1. Chức năng huy động vốn

Công ty chứng khoán chính là nơi trung gian tài chính có chức năng huy động nguồn vốn. Hay nói cách khác có vai trò làm cầu nối và là kênh dẫn vốn chảy từ một hoặc một số bộ phận nào đó của nền kinh tế có  nguồn vốn nhàn rỗi (dư thừa vốn) đến các bộ phận khác của nền kinh tế đang thiếu hụt vốn (cần huy động vốn).

Các công ty chứng khoán thường đảm nhận vai trò này thông qua các hoạt động bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khoán.

2. Chức năng hình thành giá cả

Trên thị trường sơ cấp, khi thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán cho tổ chức phát hành thì công ty chứng khoán thực hiện vai trò hình thành giá cả chứng khoán bằng việc xác định và tư vấn cho tổ chức phát hành một mức giá phát hành hợp lý đối với các chứng khoán trong đợt phát hành.

Thông thường, mức giá phát hành do công ty chứng khoán xác định dựa trên cơ sở tìm hiểu, tiếp xúc, thỏa thuận với một số nhà đầu tư tiềm năng lớn trong đợt phát hành đó và tư vấn cho tổ chức phát hành.

Trên thị trường thứ cấp, dù là thị trường đấu giá hay là thị trường đấu lệnh, công ty chứng khoán luôn có vai trò giúp nhà đầu tư đánh giá đúng thực tế, chính xác về các khoản đầu tư của mình.

Công ty chứng khoán còn có chức năng quan trọng hơn là can thiệp trên thị trường, góp phần điều tiết giá cả chứng khoán. Theo quy định của các nước, công ty chứng khoán bắt buộc phải dành ra tỷ lệ nhất định giao dịch của mình để mua chứng khoán khi chứng khoán trên thị trường đang giảm xuống và bán ra khi thị trường chứng khoán cao.

3. Chức năng thực thi tính hoán tệ 

Các nhà đầu tư luôn muốn có được khả năng chuyển đổi tiền mặt thành chứng khoán và ngược lại trong môi trường đầu tư ổn định. Các công ty chứng khoán fđược đảm nhận chức năng chuyển đổi này, giúp cho các nhà đầu tư ít phải chịu thiệt hại nhất khi tiến hành đầu tư.

Các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

Mỗi một công ty chứng khoán đều có khả năng thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ trong thị trường chứng khoán như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các vấn đề tài chính khác.

Lưu ý công ty chứng khoán chỉ có thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Tuy nhiên, để được cấp phép kinh doanh, công ty cần phải đảm bảo những quy định trên. Thêm vào đó, vốn điều lệ yêu cầu của các hoạt động này cụ thể như sau:

 

Loại hình tổ chức của các công ty chứng khoán

Thông thường, công ty chứng khoán sẽ có 2 loại hình tổ chức cơ bản bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Phổ biến nhất hiện nay chính là loại hình công ty cổ phần.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Đối với loại hình công ty này, thành viên của công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn đã cam kết góp trước đó vào doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hay hai thành viên) đều không được phát hành cổ phiếu nên không được lên sàn chứng khoán. Chỉ trừ trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi sang thành mô hình công ty cổ phần.

2. Công ty cổ phần

 • Loại hình công ty này sẽ có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, dưới dạng hình thức là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được xem là cổ đông - tổ chức, cá nhân với số lượng cổ đông tối thiểu sẽ là 3.
 • Các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần thông qua giao dịch cam kết.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần (cổ phiếu) để huy động vốn.

Một số công ty chứng khoán uy tín tại Việt Nam hiện nay?

Dựa vào các tiêu chí như bảng giá, phí giao dịch, lãi suất… chính là cách để đánh giá một công ty môi giới chứng khoán lớn mạnh. Để hỗ trợ nhà đầu tư có một cái nhìn tổng thể về các công ty môi giới chứng khoán tốt nhất, uy tín. Sau đây Mytrade sẽ giới thiệu cho các bạn một số công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Việt Nam là:

Một số công ty chứng khaosn uy tín tại Việt Nam hiện nay

Một số công ty chứng khoán uy tín hiện nay tại Việt nam

 

Bên cạnh đó dưới đây là những công ty chứng khoán tốt nhất:

 • Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
 • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 • Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND)
 • Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV

Kết luận

Trên đây là một số tổng hợp và phân tích chia sẻ kiến thức của My Trade về “Công ty chứng khoán là gì?” khái niệm thế nào là công ty chứng khoán, các đặc điểm, chức năng cũng như vai trò của một công ty chứng khoán, My Trade hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những cái nhìn tổng quát nhất về thị trường chứng khoán.

Mytrade tự hào là nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán tối ưu nhất hiện nay

Bên cạnh những những sàn giao dịch đang phát triển hiện nay thì không thể không nhắc đến sàn giao dịch Mytrade.vn đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào với những ưu điểm như:

App giao dịch chứng khoán tối ưu trên thị trường hiện nay

Mytrade - Đầu tư cho mọi người

 • Tối ưu vốn: Mytrade cung cấp đến các nhà đầu tư công cụ tối ưu vốn và tận dụng cơ hội khi thị trường có xu hướng tích cực.

 • Tối ưu thuế phí: Khi các nhà đầu tư mở tài khoản tại https://mytrade.vn/ khách hàng được hưởng ưu đãi tối ưu các khoản thuế phí, lệ phí.

 • Tối ưu lợi nhuận: Mytrade sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của thị trường với mục đích mang lại những lợi nhuận tối ưu nhất.

Để biết thêm các thông tin về chứng khoán mời các bạn xem bài viết tiếp theo tại https://mytrade.vn/ hoặc liên hệ theo số Hotline 0983.668.883 để các bạn chuyên viên có thể hỗ trợ tốt nhất.

 • Bài viết nổi bật