Công ty chứng khoán là gì? Đặc điểm, vai trò, nghiệp vụ của công ty chứng khoán

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 198

Thực tế hiện nay, hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán đã và đang có vai trò rất quan trọng trong việc mua và bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung. Công ty chứng khoán hay còn gọi là công ty môi giới. Và hôm nay My Trade sẽ giới thiệu về công ty chứng khoán là gì cũng như những đặc điểm vai trò của công ty chứng khoán qua bài viết dưới đây.

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì?

Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC có nêu rõ định nghĩa thế nào là công ty chứng khoán. Do đó, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản công ty chứng khoán là một tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân, có giấy phép hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh chứng khoán được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán có thể là một số hoặc toàn bộ những hoạt động như: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Các công ty chứng khoán được hoạt động dưới sự kiểm soát của Luật chứng khoán và một số quy định khác của pháp luật. Những công ty chứng khoán được hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn đều được.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán?

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán?

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán?

Dựa theo khái niệm nêu phía trên, các công ty chứng khoán được phép thực hiện một hoặc một số, toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh dưới đây:

Môi giới chứng khoán:

+ Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân, thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, cung cấp các dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác.

+ Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán, cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng tiền trước bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán chứng khoán, các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

+ Tự doanh chứng khoán là được giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán là được cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp, tư vấn chiến lược doanh nghiệp, tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, tư vấn quản trị, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán: tại khoản 32 Điều 4 của Luật này, công ty chứng khoán được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán chỉ được cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

Những đặc điểm của công ty chứng khoán là gì?

Những đặc điểm của công ty chứng khoán là gì?

Những đặc điểm của công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán được xem là một tổ chức tài chính trung gian. Tổ chức tài chính là khái niệm để chỉ những tổ chức thực hiện chức năng dẫn nguồn vốn từ người có tới người cần. Chức năng dẫn vốn này không thực hiện trực tiếp mà thông qua người thứ 3 đó là các tổ chức tài chính.

Công ty chứng khoán sẽ có nhiệm vụ thu xếp các giao dịch trên cho khách hàng. Tất nhiên các công ty này sẽ có một phần hoa hồng trong mỗi lần giao dịch giữa các bên.

Công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh phải có điều kiện. Để tiến hành kinh doanh, công ty chứng khoán phải là một thành viên của Sở giao dịch và tất nhiên khi tiến hành kinh doanh công ty đó phải có đầy đủ hết những điều kiện, quy định và điều kiện đầu tiên là phải đăng ký kinh doanh chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán.

Một số quy định để một công ty chứng khoán được cấp phép là: phương án kinh doanh của công ty phải phù hợp với từng mục tiêu phát triển ngành chứng khoán, về cơ sở vật chất thì công ty phải trang bị hết những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán, mức vốn pháp lý tối thiểu theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh, ban lãnh đạo của công ty chứng khoán và những nhân viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề.

Công ty chứng khoán là một tổ chức kinh doanh hoạt động bị kiểm soát. Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và Hiệp hội chứng khoán sở tại.

Các công ty chứng khoán hiện nay đều lấy hoạt động tự doanh là nòng cốt và quan trọng. Tuy nhiên do hoạt động tự doanh và môi giới thường xuyên xảy ra xung đột lợi ích nên nhà nước quy định các công ty phải thực hiện những chức năng đó ở những bộ phận riêng biệt.

Tự doanh chứng khoán được hiểu là một công ty chứng khoán bất kỳ tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán vẫn được kiểm soát bởi các cơ chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC.

Vai trò của công ty chứng khoán

Vai trò của công ty chứng khoán

Vai trò của công ty chứng khoán

Đối với các tổ chức phát hành

Mục tiêu khi tham gia vào thị trường chứng khoán của các tổ chức phát hành là huy động vốn thông qua việc phát hành các chứng khoán. Vì vậy, thông qua hoạt động đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, các công ty chứng khoán có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ các nhà phát hành.

Một trong những nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là nguyên tắc trung gian. Nguyên tắc này yêu cầu những nhà đầu tư và những nhà phát hành không được mua bán trực tiếp chứng khoán mà phải thông qua các trung gian mua bán. Các công ty chứng khoán sẽ thực hiện vai trò trung gian cho cả nhà đầu tư và nhà phát hành. Và khi thực hiện công việc này, công ty chứng khoán đã tạo ra cơ chế huy động vốn cho nền kinh tế thông qua thị trường chứng khoán.

Đối với các nhà đầu tư

Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, công ty chứng khoán có vai trò làm giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư.

Đối với thị trường chứng khoán

Đối với thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán thể hiện hai vai trò chính:

• Góp phần tạo lập giá cả: Giá cả chứng khoán là do thị trường quyết định. Tuy nhiên, để đưa ra mức giá cuối cùng, người mua và người bán phải thông qua các công ty chứng khoán vì họ không được tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán. Các công ty chứng khoán là những thành viên của thị trường, do vậy họ cũng góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua đấu giá. Trên thị trường sơ cấp, các công ty chứng khoán cùng với các nhà phát hành đưa ra mức giá đầu tiên. Chính vì vậy, giá cả của mỗi loại chứng khoán giao dịch đều có sự tham gia định giá của các công ty chứng khoán.

• Góp phần làm tăng tính thanh khoản của các tài khoản tài chính. Thị trường chứng khoán có vai trò là môi trường làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính. Nhưng các công ty chứng khoán mới là người thực hiện tốt vai trò đó vì công ty chứng khoán tạo ra cơ chế giao dịch trên thị trường. Trên thị trường cấp 1, do thực hiện các hoạt động như bảo lãnh phát hành, chứng khoán hoá, các công ty chứng khoán không những huy động một lượng vốn lớn đưa vào sản xuất kinh doanh cho nhà phát hành mà còn làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính được đầu tư vì các chứng khoán qua đợt phát hành sẽ dược mua bán giao dịch trên thị trường cấp 2. Điều này làm giảm rủi ro, tạo tâm lý yên tâm cho người đầu tư. Trên thị trường cấp 2, do thực hiện các giao dịch mua và bán các công ty chứng khoán giúp người đầu tư chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt và ngược lại. Những hoạt động đó có thể làm tăng tính thanh khoản của những tài sản tài chính.

Đối với các cơ quan quản lý thị trường

Công ty chứng khoán có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý thị trường để thực hiện mục tiêu đó. Các công ty chứng khoán thực hiện được vai trò này bởi vì họ vừa là người bảo lãnh phát hành cho các chứng khoán mới, vừa là trung gian mua bán chứng khoán và thực hiện các giao dịch trên thị trường. Một trong những yêu cầu của thị trường chứng khoán là các thông tin cần phải được công khai hoá dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý thị trường. Việc cung cấp thông tin vừa là quy định của hệ thống luật pháp, vừa là nguyên tắc nghề nghiệp của các công ty chứng khoán vì công ty chứng khoán cần phải minh bạch và công khai trong hoạt động. Các thông tin công ty chứng khoán có thể cung cấp bao gồm thông tin về các giao dịch mua, bán trên thị trường, thông tin về các cổ phiếu. trái phiếu và tổ chức phát hành, thông tin về các nhà đầu tư…Nhờ các thông tin này, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng, lũng đoạn, bóp méo thị trường.

Chức năng nhiệm vụ của công ty chứng khoán

Chức năng nhiệm vụ của công ty chứng khoán?

Chức năng nhiệm vụ của công ty chứng khoán?

Chức năng huy động vốn

Công ty chứng khoán là một trong những trung gian tài chính có chức năng huy động vốn. Hay nói cách khác có vai trò làm chiếc cầu nối và là kênh dẫn vốn chảy từ một hay một số bộ phận nào đó của nền kinh tế có dư thừa vốn (vốn nhàn rỗi) đến các bộ phận khác của nền kinh tế đang thiếu vốn (cần huy động vốn).

Các công ty chứng khoán thường đảm nhận vai trò này thông qua hoạt động bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khoán.

Chức năng hình thành giá cả chứng khoán

Trên thị trường sơ cấp, khi thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cho các tổ chức phát hành, công ty chứng khoán thực hiện vai trò hình thành giá cả chứng khoán thông qua việc xác định và tư vấn cho tổ chức phát hành mức giá phát hành hợp lí đối với các chứng khoán trong đợt phát hành.

Thông thường, mức giá phát hành thường do các công ty chứng khoán xác định trên cơ sở tiếp xúc, tìm hiểu, thỏa thuận với các nhà đầu tư tiềm năng lớn trong đợt phát hành đó và tư vấn cho tổ chức phát hành.

Trên thị trường thứ cấp, dù là thị trường đấu lệnh hay thị trường đấu giá, công ty chứng khoán luôn có vai trò giúp các nhà đầu tư đánh giá đúng thực tế và chính xác về các khoản đầu tư của mình.
Công ty chứng khoán còn có chức năng quan trọng là can thiệp trên thị trường, góp phần điều tiết giá cả chứng khoán. Theo qui định của các nước, công ty chứng khoán bắt buộc phải dành ra một tỉ lệ nhất định giao dịch của mình để mua chứng khoán vào khi chứng khoán trên thị trường đang giảm và bán ra khi thị trường chứng khoán cao.

Chức năng thực thi tính hoán tệ của chứng khoán

Các nhà đầu tư luôn muốn có được khả năng chuyển tiền mặt thành chứng khoán và ngược lại trong một môi trường đầu tư ổn định. Các công ty chứng khoán đảm nhận được chức năng chuyển đổi này, giúp cho nhà đầu tư ít phải chịu thiệt hại nhất khi tiến hành đầu tư.

Trong hầu hết các nghiệp vụ đầu tư ở sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung, một nhà đầu tư có thể hằng ngày chuyển đổi tiền mặt thành chứng khoán và ngược lại mà không phải chịu thiệt hại đáng kể đối với giá trị khoản đầu tư của mình.

Thực hiện tư vấn đầu tư

Các công ty chứng khoán không chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của khách hàng mà còn tham gia vào nhiều dịch vụ tư vấn khác nhau thông qua việc nghiên cứu thị trường rồi cung cấp các thông tin đó cho các công ty và các cá nhân đầu tư. Dịch vụ tư vấn có thể gồm:
– Thu thập thông tin phục vụ mục đích của khách hàng;
– Cung cấp thông tin và các khả năng đầu tư khác nhau cũng như triển vọng ngắn và dài hạn của các khoản đầu tư đó trong tương lai;
– Cung cấp thông tin về chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ có liên quan đến các khoản đầu tư mà khách hàng đang cân nhắc.

Một số công ty chứng khoán uy tín tại Việt Nam hiện nay?

Một số công ty chứng khoán uy tín tại Việt Nam hiện nay?

Một số công ty chứng khoán uy tín tại Việt Nam hiện nay?

Dựa vào các tiêu chí như bảng giá, lãi suất, phí giao dịch… là cách để đánh giá một công ty môi giới chứng khoán lớn mạnh. Để hỗ trợ các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về các công ty môi giới chứng khoán hơn, top 10 công ty môi giới chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam là:

– Công ty cổ phần và đầu tư FTV
– Công ty cổ phần chứng khoán vps (vps).
– Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (Mirae Asset).
– Công ty Cổ phần kinh doanh chứng khoán Sài Gòn (SSI).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).
– Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN(VCBS).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC).
– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Mytrade tự hào là nền tảng giao dịch và đầu tư chứng khoán tối ưu nhất hiện nay

Bên cạnh những những sàn giao dịch đang phát triển hiện nay thì không thể không nhắc đến sàn giao dịch Mytrade.vn đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào với những ưu điểm như:

Mytrade - Đầu tư cho mọi người

Mytrade – Đầu tư cho mọi người

  • Tối ưu vốn Mytrade cung cấp đến nhà đầu tư công cụ tối ưu vốn và tận dụng cơ hội khi thị trường có xu hướng tích cực.
  • Tối ưu thuế phí. Khi các nhà đầu tư mở tài khoản tại https://mytrade.vn/ khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tối ưu các khoản thuế phí, lệ phí.
  • Tối ưu lợi nhuận. Mytrade sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của thị trường với mục đích mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.

Để biết thêm các thông tin về chứng khoán mời các bạn xem bài viết tiếp theo tại https://mytrade.vn/ hoặc liên hệ theo số Hotline 1900966935 – 0983.668.883 để các bạn chuyên viên có thể hỗ trợ tốt nhất.

Kết luận

Trên đây là một số tổng hợp và phân tích chia sẻ kiến thức của My Trade về “Công ty chứng khoán là gì?” khái niệm thế nào là công ty chứng khoán, các đặc điểm, chức năng cũng như vai trò của một công ty chứng khoán, My Trade hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những cái nhìn tổng quát nhất về thị trường chứng khoán.

Xem thêm: